Impartaseste cu Social Media

Impartaseste cu Social Media

Impartaseste cu Social Media

Deputat PSD - Dumitru Coarnă - ”Distribuția de măști de protecție neconforme. Să-l întrebăm pe Arafat: cine este responsabil pentru nerespectarea normelor din domeniul sanitar, prin introducerea pe piață de produse neconforme ? Lipsa unui standard de p

16.06.2021 postat
”Distribuția de măști de protecție neconforme. Să-l întrebăm pe Arafat: cine este responsabil pentru nerespectarea normelor din domeniul sanitar, prin introducerea pe piață de produse neconforme ? Lipsa unui standard de produs pentru masca de protecție!”
________________________________________
În declarația politică susținută în Parlament în 16 iunie 2021, deputatul Dumitru Coarnă a atras atenția asupra nerespectării normelor din domeniul sanitar, prin introducerea pe piață de #măști de protecție #neconforme și asupra lipsei unui standard de produs pentru masca de protecție.
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a efectuat controale la peste 500 de operatori economici la nivelul întregii țări, care comercializau măști de protecție, în urma cărora a scos de pe piață peste 30 de milioane de măști neconforme. Rezultatele investigației ANPC relevă că 90% dintre măști încalcă prevederile legale. Populația respectă obligația de a purta mască, pentru a limita extinderea epidemiei, însă autoritățile statului rămân pasive în timp ce piața s-a umplut de produse neconforme.
De asemenea, Sistemul de alertă rapidă Safety Gate a înregistrat în 2020 peste 200 de alerte din 20 de țări, în principal cu privire la măști defecte. Chiar dacă Comisia Europeană oferă sprijin financiar pentru proiecte comune și contribuie la coordonarea supravegherii pieței, statele membre au competența de a reglementa utilizarea adecvată a măștilor de protecție.
“Autoritățile române au pus în ultimul an o presiune uriașă pe cetățean pentru respectarea unor reguli stricte în vederea limitării răspândirii virusului, dând indicații și făcând schițe privind purtarea corectă a măștii de protecție. Să-l întrebăm pe Arafat: cine este responsabil pentru nerespectarea normelor din domeniul sanitar, prin introducerea pe piață de produse neconforme, punând în #pericol viața și sănătatea cetățenilor? De ce nu există un standard de produs pentru masca de protecție, implementat la nivel de țară, pentru a evita importul măștilor neconforme?”, a subliniat deputatul PSD.
Comisia Europeană a dezbătut în plen problema distribuției măștilor de protecție și a reamintit că statele membre au #responsabilitatea privind elaborarea campaniilor de informare cu privire la măștile faciale și competența de a reglementa utilizarea adecvată a acestora. De asemenea, Comisia atrage atenția asupra obligației producătorilor de a furniza instrucțiuni și alte informații relevante, inclusiv gradul de protecție pe care îl poate asigura masca facială, informații clare, ușor de înțeles, inteligibile și lizibile.
Așa cum am fost informați, Comisia și statele membre aplică în permanență o gamă largă de măsuri pentru a se asigura că în întreaga UE sunt vândute numai măști de protecție sigure și conforme, fiind elaborate standarde europene armonizate, utilizate în prezent pe scară largă.
“Astfel, statele membre sunt responsabile pentru #sănătatea publică pe teritoriile lor și pot primi finanțare în cadrul Programului UE în domeniul sănătății. Documentele de orientare ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru măștile faciale constituie referințe științifice solide cu privire la protecția oferită de diferitele tipuri de măști, dar România n-a aflat de ele și continuă să livreze cetățeanului produse neconforme”, a declarat deputatul PSD.
“În acest context, rămân multe întrebări fără răspuns. Oare acțiunile autorităților competente nu întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor? Considerăm că autoritățile competente naționale trebuie să se alinieze standardelor europene, să dispună măsurile necesare pentru evitarea introducerii pe piață a măștilor neconforme și să efectueze demersuri clare pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin punerea în circulație a produselor neconforme”, a susținut deputatul Dumitru Coarnă, în finalul declarației sale politice.
Citeste restul postarii »

Titlu postare noua

16.06.2021 postat
Citeste restul postarii »

7 motive pe care senatorul PSD, Nicușor Cionoiu, le invocă în sprijinul moțiunii de cenzură

15.06.2021 postat
Din cauza situației dezastruoase în care a ajuns România, moțiunea de cenzură depusă de PSD, principalul partid de Opoziție, trebuie să fie aprobată!

❗ În mai puțin de 6 luni, actualul Guvern a devastat România în toate domeniile. A sărăcit populația, rezultat al creșterilor masive de prețuri, simultan cu tăierea iresponsabilă a veniturilor oamenilor. Prețurile sunt într-o continuă creștere, iar puterea de cumpărare scade accelerat. Astăzi, fiecare român este mai dator cu 1.700 de euro, iar Guvernul pregătește un nou împrumut de 15 miliarde euro prin PNRR.
❗ Banii publici au fost direcționați exclusiv administrațiilor locale conduse de partidele puterii, iar firmele românești au fost abandonate.
❗ Din cele 57 de măsuri pentru IMM-uri scrise în programul de guvernare, 55 au fost anulate, iar în ceea ce privește desființarea Măsurii 3, au fost afectați 28 de mii de antreprenori.
❗ Creșterea vârstei de pensionare până la 70 de ani, creșterea vârstei pentru pensionarea anticipată la 43 de ani și înghețarea pensiilor, sunt rezultatele unei guvernări defectuoase.
❗ La capitolul alocații, coaliția de guvernare a anulat acordarea tranșei de majorare prevăzută pentru 1 iulie 2021.
❗ Nu au reușit să gestioneze pandemia, nu au reușit să vaccineze populația, nu au sprijinit revenirea economiei, iar agricultura României a fost decimată.
❗❗ Guvernul sacrifică nivelul de trai al populației, sacrifică dezvoltarea României, sacrifică viitorul copiilor!!
Citeste restul postarii »

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

12.06.2021 postat

C:\Users\mihaela.petre\Desktop\ANTETE NOI\Antet PIMARIA MUN. CL. 2019.jpg

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Local în

şedinţă extraordinară
 Primarul Municipiului Călăraşi,

        În temeiul art. 133, alin. 2, 134, alin. 1, lit. a, alin. 3, lit. b şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:                                              DISPUNE:

 

    Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa extraordinară, luni, 14.06.2021, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului cu titlul ’’Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Călărași”.
                                                         Primar,

Marius Grigore Dulce
 

 

 

 

Citeste restul postarii »

Deputatul PSD, Constantin Bîrcă dă un exemplu personal de Ziua mondială a mediului

5.06.2021 postat
În fiecare an, la data de 5 iunie este marcată Ziua mondială a mediului înconjurător.
Tema din acest an este: restaurarea ecosistemelor.
Cu acest prilej va avea loc și lansarea Deceniului Națiunilor Unite pentru restaurarea ecosistemelor, o misiune globală de a revigora miliarde de hectare, de la păduri la terenuri agricole, de la vârful munților până la adâncimea mării.
Ecosistemele sunt rețeaua vieții pe Pământ. Un ecosistem cuprinde toate organismele vii și interacțiunile dintre ele și împrejurimile lor într-un loc dat. Ele includ păduri, râuri, zone umede si pajiști.
Ziua Mondială a Mediului este un bun prilej să conștientizăm cu toții că este responsabilitatea noastră să protejăm mediul, ecosistemele, să avem o natură curată, verde, sănătoasă, echilibrată, care să fie casa noastră și a generațiilor viitoare.
Citeste restul postarii »

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din data de 26.05.2021

26.05.2021 postat

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,   

Având în vedere:

- proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul General al Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 8421/20.05.2021; 

- prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

DISPUNE:

             Art. 1. – Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 26 Mai  2021, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al Județului Călărași și a situațiilor financiare la 31 decembrie 2020, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8215/18.05.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 8217/18.05.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Călărași pe anul 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8415/20.05.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 8416/20.05.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași, pe anul 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8229/18.05.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 8232/18.05.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

4.Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe unități administrativ–teritoriale, pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024,însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8413/20.05.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 8414/20.05.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

5.Proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului  situat în Municipiul Oltenița, str. Argeșului, nr. 99, Judeţul Călăraşi,  însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8071/13.05.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 8072/13.05.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

6.Proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului  situat în Municipiul Călăraşi, str. Independenţei, nr. 33, Judeţul Călăraşi, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 7783/10.05.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 7785/10.05.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

7.Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu comercial din incinta corpului C1 al imobilului Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian”, aflat în domeniul public al județului Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4701/19.03.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 4702/19.03.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

8.Proiectul de hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţe, destinate închirierii şi a listei de prioritate pentru acordarea locuinţelor A.N.L., aflate în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, pentru tineri specialişti din sănătate, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8144/17.05.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 8147/17.05.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

9.Proiect de hotărâre privind trecerea unor construcții din cadrul imobilului ”Spitalul Județean de Urgență dr. POMPEI SAMARIAN Călărași”, din domeniul public al Județului Călărași în domeniul privat al acestuia, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 5743/05.04.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 5744/05.04.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe
10.Proiect de hotărâre privind declararea unui teren de interes public, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8405/20.05.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 8406/20.05.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului Cadru dintre Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia și Județul Călărași în vederea implementării programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” – Schema de finanțare Elena privind creșterea eficientizării energetice a clădirilor publice, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8343/19.05.2021, Raportul DDRRE, nr. 8344/19.05.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

12.Proiect de hotărâre privind Acordul de parteneriat între Județul Călărași, municipiul Călărași și municipiul Oltenița pentru aprobarea finanțării documentației tehnice necesare derulării Programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” – Schema de finanțare Elena, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC,nr. 8356/20.05.2021, Raportul DDRRE, nr. 8357/20.05.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

13.Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Călărași cu Municipiul Călărași și Serviciul Public Pavaje Spații Verzi Călărași în vederea constituirii Asociației de Handbal a Municipiului Călărași 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8394/20.05.2021, Raportul Comp. Juridic, nr. 8399/20.05.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Învățământ și Comisia Juridică

14.Diverse

 

               PREŞEDINTE,                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

             ec. Vasile ILIUȚĂ       

Citeste restul postarii »

Programul Cinema 3D/2D pentru perioada 21 mai -17 iunie 2021

21.05.2021 postat

                                                                                                    

  
21.05.2021, ora: 12:30

22 – 23.05.2021, orele 10:00 și 12:30


Coco2D (variantă dublată)

Regia: Lee Unkrich, Adrian Molina

Voci versiunea română: Mihai Dăscălescu și Cătălin Babliuc (Hector), Ana Ofelia Murguía (Mama Coco), Oana Mereuţă (Mama Imelda), Adrian Plesca (Ernesto), Eduard George Ungureanu și Rareș Pop (Miguel).

Gen film:Animaţie

Durata: 109 minute

Rating: AG 


             Deși în familia sa muzica e interzisă de generații, tânărul Miguel, visează să devină un adevărat cântăreț, la fel ca idolul său Ernesto de la Cruz. Încercând cu disperare să-și dovedească talentul, Miguel se trezește prins în uluitorul și coloratul Ținut al Morților. Acolo, îl întâlnește pe fermecătorul pezevenchi Hector. Împreună, cei doi noi prieteni pornesc într-o călătorie extraordinară pentru a dezlega misterul ascuns de generații în familia lui Miguel.21 – 27.05.2021

Ora: 18:00 

Luni, filmul nu va fi proiectat


O schemă de milioane2D 

Regia: George Gallo

Cu: Robert De Niro, Morgan Freeman, Tommy Lee Jones

Gen film: Acțiune, Comedie

Durata: 104 minute

Rating: AP 12

Premiera în România: 28.05.2021


Max Barber (De Niro), un producător de film uns cu toate alifiile, are o datorie imensă la temutul mafiot Reggie Fontaine (Freeman), după ce ultimul său film e o catastrofă la box-office. Acum, miza e chiar viața lui, așa că îi vine în minte o schemă cu care să poată păcăli compania de asigurări și să-și plătească datoria față de mafiot: să-și ucidă actorul principal, și să încaseze banii pe asigurarea lui. Dar, când Duke Montana, star de filme western alcoolic și cu glorie de mult trecută, se încăpățânează 

să nu moară în cascadoriile pe care și le face singur, Max se îndârjește, și inventează situații din ce în ce mai periculoase pentru bătrânul actor. Spre surprinderea tuturor, nu numai Duke va supraviețui, ci și cariera de producător a lui Max, căci filmul se va dovedi un succes zdrobitor.28.05.2021, ora: 12:30

29 – 30.05.2021, orele 10:00 și 12:30


1 iunie, ora 13:30 și 15:30


Soul2D (variantă dublată)

Regia: Pete Docter, Kemp Powers

Voci versiunea română: Monica Davidescu (consilier Jerry), Alina Chinie (Vânt-Visător), Ionuț Grama (Vânt Lunar), Isabela Neamțu (Miali), Ion Grosu (Joe), Victoria Cociaș (Libba), Alina Berzunțeanu (22), Mihai Smarandache (Dez), Alina Lucaciu (Miho), Tomi Cristin (consilier Jerry B), Mirela Nicolau (Terry), Alexandra Badea (Marge), Nicolae Cojenel (Vânt Stelar), Andreea Mărgineanu (Dorothea).

Gen film:Animaţie

Durata: 100 minute

Rating: AG

Premiera internațională: 17.06.2020 


             Visul profesorului de muzică, Joe Gardner, este de a deveni cântăreț de jazz. Doar că, înainte de a se putea bucura de momentul care să îi deschidă această cale, are un accident în urma căruia ajunge într-un spațiu eteric, de tranziție. Aici o întâlnește pe 22, un suflet tânăr și naiv, alături de care Joe va da startul unei călătorii ce trebuie să îl readucă în corpul său înainte de a fi prea târziu.28.05 – 03.06.2021

Ora: 18:00 

Luni, filmul nu va fi proiectat


The Marksman: În bătaia puștii2D 

Regia: Robert Lorenz

Cu: Katheryn Winnick, Liam Neeson

Gen film: Acțiune, Thriller

Durata: 108 minute

Rating: AP 12

Premiera în România: 28.05.2021


În Arizona, la granița Statelor Unite cu Mexicul, uni fermier tocmai ce i-a murit soția de cancer, iar banca e pe cale să-i pună sub sechestru proprietatea. Viața i se dă brusc peste cap când doi emigranți ilegali, o mamă cu fiul ei, încearcă cu disperare să fugă din calea unui cartel mexican, și vor să treacă granița pe pământurile lui.


După un schimb de focuri în care mama își pierde viața, Jim devine protectorul fiului acestuia, Miguel, un băiat de numai 12 ani.  Cei doi se văd nevoiți să părăsească ferma, și să fugă de o amenințare care s-a dublat acum, căci, pe lângă membrii cartelului care vor să-și recupereze “proprietatea”, pe urmele lor sunt acum și niște polițiști corupți.04 și 11.06.2021, ora: 12:30

05 – 06.06.2021 și 12 – 13.06.2021, orele 10:00 și 12:30


Tom și Jerry2D (variantă dublată)

Regia: Tim Story

Voci versiunea română: Chloë Grace Moretz, Michael Peña

Gen film:Animaţie

Durata: 101 minute

Rating: AG

Premiera în România: 04.06.2021


             Lupta dintre Tom și Jerry începe când acesta din urmă se mută în cel mai luxos hotel din New York în ajunul „nunții secolului”, forțând planificatorul evenimentului, pe tânăra Kayla, să-l angajeze pe Tom pentru a scăpa de șoricel. Ceea ce urmează amenință să distrugă cariera ei, nunta și, in consecinţă, hotelul în sine. Dar în curând apare o problemă și mai mare: un angajat diabolic şi ambițios conspiră împotriva celor trei.

Tom și Jerry, un amestec de animație clasică și acțiune live, aduce pe marele ecran personajele legendare, și le obligă să facă ceva de neimaginat: să lucreze împreună pentru a se salva.04 – 10.06.2021

Ora: 18:00 

Luni, filmul nu va fi proiectat


Trăind printre demoni: E mâna diavolului2D 

Regia: Michael Chaves

Cu: Vera Farmiga, Patrick Wilson

Gen film: Horror, Mister, Thriller

Durata: 112 minute

Premiera în România: 04.06.2021


„Trăind printre demoni: E mâna diavolului” dezvăluie o poveste îngrozitoare de teroare, crimă si o forță malefică necunoscută, care îi șochează chiar și pe experimentații investigatori din viața reală, Ed și Lorraine Warren. Unul dintre cele mai senzaționale cazuri din dosarele lor, începe cu lupta pentru sufletul unui tânăr băiat și îi duce apoi dincolo de tot ce mai văzuseră până acum, pentru a marca primul caz din istoria Americii în care un suspect de crimă invoca posesia demonică ca strategie de apărare.Citeste restul postarii »

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local înşedinţă ordinară

21.05.2021 postat

 

 

 Primarul Municipiului Călăraşi,

        În temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

 

DISPUNE:

 

    Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, miercuri, 26.05.2021, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

            

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al municipiului Călăraşi şi a creditelor interne la data de 31.12.2020.

 2. Proiect de hotărâre privind indexarea, la nivelul municipiului Călărași, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022, cu rata inflației de 2,6%.

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare între Municipiul Călăraşi şi Judeţul Călăraşi în vederea realizării obiectivului de investiţii ,,Reparaţii capitale cu îmbrăcăminţi bituminoase uşoare Varianta Nord (Centura Călăraşi), în lungime totală de 2,864 km”.

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul Programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” şi de co-finanţare a cheltuielilor eligibile şi neeligibile finanţate prin Program, proporţional cu valoarea estimată a cheltuielilor aferente proiectelor UAT Municipiul Călăraşi, - Portofoliu de proiecte pre-cerere de finanţare BEI, precum şi aprobarea Acordului de parteneriat cadru între Consiliul Județean Călăraşi şi UAT Municipiul Călăraşi.

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Desfiinţare clădiri existente+împrejmuire, construire spaţiu comercial Penny, carmangerie cu produse din carne-brânzeturi, parter, accese auto şi pietonale, trotuare, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame pe faţade şi parcare, totem publicitar, împrejmuire, branşamente la utilităţi, montare post trafo, organizare de şantier”, situat în municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, strada Portului, nr. 56 şi Bulevardul Republicii, nr. 102C, număr cadastral 504/1/2, număr cadastral 504/1/1/1, număr cadastral 504/1/1/2.

 6. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurilor pentru vânzarea imobilului – teren identificat prin numărul cadastral 31675, înscris în cartea funciară nr. 31675 a Municipiului Călăraşi, către Davidescu Nicolae - Viorel.

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi a persoanelor îndreptăţite să beneficieze de un teren în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003.

 8. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcţiei Poliţia Locală Călăraşi.

 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru copiii care frecventează Creşa din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Călăraşi în anul şcolar 2021/2022.

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare pentru folosinţă, în parcările de domiciliu/reşedinţă din municipiul Călăraşi.

 11. Proiect de hotărâre pentru indexarea/ajustarea tarifului stabilit conform Contractului nr. 32761/15.07.2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de călători prin curse regulate în municipiul Călăraşi.

 12. Proiect de hotărâre privind vânzarea, cu drept de preemţiune, a unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Dan Mateescu, nr. 41, număr carte funciară 23281, tarla 65, parcela 14/2, cu suprafaţa de 294 mp, către domnul Ion Răzvan Alexandru.

Diverse

Primar,

               DulceMarius GrigoreCiteste restul postarii »

Titlu postare noua

21.05.2021 postat
Citeste restul postarii »

Titlu postare noua

21.05.2021 postat
Citeste restul postarii »

Titlu postare noua

21.05.2021 postat
Citeste restul postarii »

ANUNȚ ANGAJARE - SC DRUMURI ȘI PODURI SA

21.05.2021 postat

Citeste restul postarii »

Senator Cionoiu Nicușor - Se anunță vremuri grele pentru consiliile județene din țară!!!

19.05.2021 postat
 
Premierul Florin Cîțu și Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Cristian Ghinea, vor să controleze tot ceea ce se întâmplă în țară, iar pentru acestea vor ca administrațiile județene să nu poată atrage bani direct din PNRR.
Ambii politicieni exclud de la finanțare consiliile județene, chiar dacă toate administrațiile publice județene și-au făcut calcule și proiecte de dezvoltare care aveau ca sursă de finanțare și Planul Național de Redresare și Reziliență.
 
 
Toți președinții de consilii județene și primarii vor sta la mâna celor doi care au transformat România în câmpul de luptă al PNL și USR PLUS!!!
Citeste restul postarii »

Deputat Dumitru Coarnă - ”Caracatița corupției se extinde! Relații suspecte între capii poliției și clanurile interlope. MAI închide ochii când vine vorba de probleme grave la vârful sistemului!”

19.05.2021 postat
_____________________________________
În declaraţia politică susţinută în #Parlament în 19 mai 2021, deputatul PSD Dumitru Coarnă a atras atenția asupra unor grave #probleme existente în interiorul #MAI.
O parte din lucrătorii MAI cu funcţii de conducere beneficiază de protecție sporită, fiind ocoliţi de anchetele de specialitate, lucru extrem de dăunător pentru sistem cât și pentru corecta funcționare a structurilor componente.
“Din păcate, unii #polițiști cu funcții de conducere sunt în slujba interlopilor și gestionează siguranța publică apărând interesele acestora. Miza mare în această ecuație este dată de faptul că acești oameni plasați în funcții cheie gestionează banul public. Un exemplu în acest sens este #frauda la bugetul MAI, constând într-un #prejudiciu material în cuantum de 10 milioane lei, ca urmare a săvârşirii unor #ilegalități de către persoane cu funcții de conducere din cadrul Serviciului Omoruri al DGPMB”, a declarat deputatul PSD.
“La Casa de Pensii a MAI avem o situație distinctă, în sensul că sunt în plată #pensii majorate prin falsificarea unor documente financiare, fapt cunoscut de conducerea MAI fără a dispune măsuri pentru recuperarea prejudiciului cauzat”, a susținut Dumitru Coarnă.
“Edificator este cazul din #DGPMB, unde polițiști din cadrul Serviciului Omoruri, care îndeplineau condițiile de vechime și vârstă, au beneficiat de aceste falsuri și au în plată sume de bani majorate, altele decât cele cuvenite”, a subliniat deputatul.
S-a creat astfel discriminare în rândul acestei categorii profesionale, prin încasarea fără drept a unor sume de bani, fenomen ce generează un prejudiciu în continuă derulare și creștere. Sunt oameni în structurile de conducere care trebuie să plece acasă, să elibereze locul pentru profesioniști. Caracatița corupției s-a extins la nivel național!
“Am ajuns să trăim într-un #stat de tip #mafiot, în care o parte dintre politicieni sunt în legătură directă cu lumea #interlopă și dictează regulile siguranței publice. Mecaniscul e simplu: politicieni ancorați în zona mafiei sunt sprijiniți de lumea interlopă și încearcă să-și pună în funcțiile-cheie din poliție “omul lor”, un sistem de genul serviciu contra serviciu”, a explicat deputatul PSD.
Vorbim despre grave probleme existente în interiorul sistemului, generate în special de cei care ocupă funcții de conducere și care au legături suspecte cu clanuri și infractori, categorii care folosesc sume importante de #bani pentru a-și asigura #protecția. Reformele promise pentru reorganizarea activității Ministerului de Interne întârzie să apară iar funcțiile de conducere se ocupă în continuare pe alte criterii decât pe competență.
“Susțin #reorganizarea instituțională a MAI și identificarea măsurilor necesare pentru a construi un sistem sănătos în care polițistul să fie protejat, un sistem în care funcțiile de conducere să fie ocupate pe criterii de profesionalism și integritate”, a susținut deputatul Dumitru Coarnă în finalul declarației sale politice.
Citeste restul postarii »

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Sănătății, până în prezent sunt 133 de cadre medicale ce au murit de Covid-19 în lupta din prima linie cu noul coronavirus.

19.05.2021 postat

Guvernele de dreapta nu au dat niciun leu urmașilor cadrelor medicale decedate, contrar Legii pe care PSD a adoptat-o anul trecut în Parlament, prin care se acordă o pensie urmașilor medicilor și asistentelor care au luptat în prima line!
Atât valorează pentru ei eroii din prima linie, pe care PNL și Iohannis îi lăudau la televizor pentru efortul și curajul de a trata pacienții COVID!!!
Citeste restul postarii »

Evenimente Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași mai-iunie 2021

13.05.2021 postatÎn perioada următoare în Sala Barbu Știrbei vor avea loc următoarele spectacole:


14 mai, ora 19:00 – ” Bărbatul perfect defect ” 

Distribuție: Luminița Bucur, Maria Radu si Oleg Apostol

24 mai, ora 19:00 – ” Cafeaua domnului ministru ”

Distribuție : Constantin Cotimanis, Iulia Dumitru, Ada Dumitru

1 iunie, ora 10:30 - ” Ronțăilă și Motănilă ”

Distribuție: Loreta Neculai și Ștefan Opreanu

4 iunie, ora 19:00 - ” Soț de vânzare”

Distribuție : Marius Gîlea, Maria Radu, Ana Odagiu

8 iunie, ora 19:00 - ” Totul se transformă”

Distribuție : Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Mircea Rusu, Vlad Zamfirescu

11 iunie, ora 19:00 - ” Trioul Conjugal” 

Distribuție: Luminița Bucur, Oleg Apostol, Maria Radu

18 iunie, ora 19:00 - ” Cerere in casatorie ” 

Distribuție: Ștefan Opreanu, Oana Burcescu și Grațiela Popa

27 iunie, ora 19:00 - ” Un bărbat și mai multe femei”

Distribuție : Paula Chirilă și George Constantinescu


În perioada următoare în Cinematograful 3D/2D vor avea loc următoarele proiecții : 

14 – 20.05.2021, ora 18:00 ” Artic – 2D”

Luni, filmul nu va fi proiectat

Regia: Joe Penna

Cu: Mads Mikkelsen, Tintrinai Thikhasuk

Gen film: Aventuri, Dramă

Durata: 97 minute

 

14.05.2021, ora: 12:30 și 15 – 16.05.2021, orele 10:00 și 12:30 – ” Coco – 2D (variantă dublată) ”

Regia: Lee Unkrich, Adrian Molina

Voci versiunea română: Mihai Dăscălescu și Cătălin Babliuc (Hector), Ana Ofelia Murguía (Mama Coco), Oana Mereuţă (Mama Imelda), Adrian Plesca (Ernesto), Eduard George Ungureanu și Rareș Pop (Miguel).

Gen film: Animaţie

Durata: 109 minute


1 iunie, ora 13: 30 și 15:30 - ” Coco – 2D (variantă dublată) ”Citeste restul postarii »

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa extraordinară din data de 13 Mai 2021

13.05.2021 postat

ROMÂNIA

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa extraordinară

 din data de 13 Mai 2021

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, 

Având în vedere:

-proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 8013/12.05.2021; 

- prevederile art. 134 alin. (1) lit. a), (4) , (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (2), art. 179 alin. (1), (3), (6) art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) și art. 257 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 28 alin. 1 - lit. a), alin. (4) și alin. (7) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi, aprobat prin Hotărârea nr. 37/2021;

    În temeiul art. 196 alin (1) lit. (b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

DISPUNE:

Art. 1- Se convoacă, de îndată, Consiliul  Judeţean  Călăraşi, în şedinţă extraordinară, la data de 13 Mai 2021, ora 1200, cu următorul proiect al ordinii de zi :

 

1.Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil, aflat în domeniul public al Județului Călărași, din folosința gratuită a Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România – Bulgaria, în administrarea Gărzii de Mediu – Comisariatul Județean Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.7920/11.05.2021 și Raportul Direcției Economice, nr. 7921/11.05.2021 ;

2.Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii nr. 120/2020 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice la corpurile A, B, C și D la Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași" și a cheltuielilor legate de acesta, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8012/12.05.2021 și Raportul DDRRE, nr. 8018/12.05.2021

3.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 19/2021 privind contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 87.000.000 lei, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8010/12.05.2021 și Raportul Direcției Economice, nr. 8011/12.05.2021 ;

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare între Judeţul Călăraşi și Municipiul Călărași în vederea realizării obiectivului de investiții “Reparații capitale cu îmbrăcăminți bituminoase ușoare Varianta Nord  (Centura Călărași), - în lungime totală de 2,864 km”, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 7115/26.04.2021 și Raportul DDRRE, nr. 7116/26.04.2021

 

Art. 2 (1) – Ședința extraordinară precizată la art.1 se va desfășura folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.

        (2) – Materialele înscrise pe punctul ordinii de zi vor fi transmise consilierilor județeni folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.

 

      PREŞEDINTE,                                                     

    ec. Vasile ILIUȚĂ            

Citeste restul postarii »

Deputat Constantin Bîrcă - Incompetența distruge orice speranță!

12.05.2021 postat

Sigla Camerei Deputaţilor


Parlamentul României

Camera Deputaților 

DECLARAŢIE POLITICĂ 

 

Titlul declaraţiei politice::Domnule Președinte de Ședință

Doamnelor și domnilor deputați,

 

 

Românii și-au pus mari speranțe în fondurile europene în valoare de 40 de miliarde alocate prin programul de reziliență după COVID.

Din păcate, Comisia Europeană a avut o serie de obiecții față de proiectele prezentate de oficialii noștri. Au fost respinse mai multe proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență, printre care fondurile pentru sistemul de irigații. 

Comisia Europeană a constatat că proiectele din domeniul irigațiilor se bazează pe o tehnologie depășită, bazată pe un consum intensiv de energie, prejudiciază  mediul, afectează biodiversitatea, epuizează resursele de apă.

Justificările ministrului Oros sunt de-a dreptul hilare! ”Nu e totul pierdut. Vom aduce precizări că ceea ce vrem noi să facem nu dăunează semnificativ. Fiecare țară din zonă trebuie să aibă o strategie de gestionare a apei. De aceea, anul trecut, când am găsit această oportunitate a Planului Național de Redresare și Reziliență, primul proiect la care m-am gândit a fost legat de infrastructura care gestionează apa în mod durabil și responsabil. Eu sunt în continuare convins că trebuie să avem un proiect de țară privind strategia de gestionare a apei și că acest lucru se poate finanța și prin PNRR.

Din această declarație se poate trage concluzia că în acest guvern ministerele sunt entități separate, nu conlucrează agricultura cu mediul, apele sau fondurile europene. Strategiile sectoriale sunt deocamdată la nivel de “gânduri” deși a trecut un an de când anti-guvernează!

Ca o completare a ironiei vine declarația Vicepremierului Barna, potrivit căruia, “pentru irigații vor fi alocate fonduri din bugetul național sau din fondurile structurale pe agricultură!” Când, și din ce capitol bugetar nu se specifică.

Un aspect esențial îl constituie și termenul proiectului PNRR, care va fi supus aprobării Comisiei Europene.

Guvernanții au transmis public că „o formă consolidată” va fi realizată până la jumătatea lunii mai, deși termenul inițial era în aprilie. Ne aflăm la scadență, dar totul plutește în mister. Atât conținutul cât și calendarul României.

Partidul Social Democrat își reafirmă poziția de susținere a unui Plan Național al României bazat pe dialog, competență și profesionalism, eliminând respingerea din nou a unui plan politizat cu finanțări distribuite pe criterii politice în interiorul Guvernului.Vă mulțumesc, 
DEPUTAT

 

Constantin BÎRCĂ

Circumscripţia electorală nr.12 – Călărași

 

Citeste restul postarii »

Muzeul Municipal Călărași - Dan Bițuică - lansare roman polițist ,,Cântecul Lacului”

4.05.2021 postat


COMUNICAT DE PRESĂ


Vineri, 7 mai 2021, la ora 15.00, vă invităm la Muzeul Municipal din cadrul Primăriei Municipiului Călărași, să fiți alături de Dan Bițuică cu ocazia lansării romanului polițist Cântecul Lacului.  Autorul, devenit călărășean după ce a gustat apa Dunării, este deja la al doilea roman și după declarațiile sale nu se oprește aici, având în lucru în acest moment încă două romane.

Apărut la Editura LiterPress Publishing în colecția FoxGlove, romanul se bucură de recenzii favorabile pe blogurile de specialitate. Astfel am ales pentru dumneavoastră căteva opinii ale unor blogeri care au citit cartea:

Anca Elena Moraru   - ellafairytale.ro 

,,Primele capitole din roman în care facem cunoștință cu viața lui Josh Diker, personajul principal nu te vor pregăti pentru ceea ce urmează. Nici nu știi când te vei trezi în mijlocul unui adevărat mister, plin de apariții supranaturale, crime și personaje dubioase … toate conturează un thriller polițist care te va prinde în mrejele sale, și nu vei mai lasă cartea din mână până nu vei descoperi criminalul.”

Arcidalia Ghenof - randuricudichis.wordpress.com

,,Este prima carte a lui Dan Biţuică pe care o citesc și eram curioasă.  Recunosc că nu am fost dezamăgită.  Este o poveste interesantă, la granița dintre normal și paranormal, avem parte de mister, urmăriri, crime, legende și dragoste. … Merită să citiți o carte interesantă cu o poveste deosebită.”

Alina Geambașu - literaturapetocuri.ro

,,Autorul Dan Bițuică a reușit să mă surprindă cu o poveste captivantă, complexă și complicată, plină de emoții și tensiune, prezentată printr-o scriitură limpede, cursivă, frumos șlefuită. Iar faptul că a știut să îmbine armonios elementele de suspans și mister cu cele romantice, m-a făcut să îi apreciez și mai mult lucrarea. De altfel, stilul de scriere, amestecul irezistibil de genuri, sensibilitatea, imaginația fantastică, toate acestea nu le-am mai regăsit decât la alți doi mari scriitori, Nicholas Sparks și Guillaume Musso.”

Rodica Mijaiche - rodicamijaiche.wordpress.com

Cântecul lacului este un roman al amintirilor, al renașterii din propria cenușă. Este un roman răscolitor, intens, în mare parte un monolog încărcat de trăiri și sentimente contradictorii, ce redă lupta ce se dă în sufletul personajului principal.

Florin Ciprian Ursulescu - ursulescu.blogspot.com

Prima mea întâlnire cu acest autor a fost surprinzătoare. 

Mi s-a părut neobișnuit să citesc o poveste scrisă de un român a cărei acțiune este plasată în America cu personaje și atitudini specifice, însă pe măsură ce mă afundam in lectură, am uitat că autorul îmi este compatriot … De foarte multa vreme nu mi s-a întâmplat să găsesc o carte de care să îmi vină greu să mă despart, iar acest roman a reușit să mă facă să citesc capitol după capitol, aproape fără pauză. 

Participanții la lansare vor avea parte de surprize frumoase! Vă așteptăm la Muzeu să petrecem o după amiază între prieteni!


Recenziile complete le găsiți aici

https://ellafairytale.ro/2021/03/24/recenzie-cantecul-lacului-dan-bituica/

https://randuricudichis.wordpress.com/2021/01/31/cantecul-lacului-dan-bituica-literpress-publishing-recenzie/

https://literaturapetocuri.ro/cantecul-lacului-de-dan-bituica-literpress-publishing-recenzie.html

https://rodicamijaiche.wordpress.com/2021/01/27/cantecul-lacului-de-dan-bituica-editura-literpress-publishing-recenzie/

https://ursulescu.blogspot.com/2021/01/cantecul-lacului-de-dan-bituica.html

Citeste restul postarii »

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, marți, 27.04.2021, ora 16:30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

27.04.2021 postat

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al municipiului Călăraşi şi a creditelor interne la data de 31.03.2021.
 2.  Proiect de hotărâre privindne exercitarea dreptului de preempţiune pentru imobilul ,,CASA”, imobil situat în municipiul Călăraşi, strada Independenţei, nr. 33, judeţul Călăraşi, înscris în Lista Monumentelor Istorice – Cod LMI:CL–II–m–B-14649.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Căminului pentru persoane vârstnice ,,Sf. Antim Ivireanul” Călăraşi.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi a persoanelor îndreptăţite să beneficieze de un teren în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003.
 5. Proiect de hotărâre privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării aşezărilor informale, evaluării situaţiei acestora şi stabilirii măsurilor necesare.
 6.  Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 79/31.10.2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Locale de Ordine Publică a municipiului Călăraşi.
 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării pentru investiţia ,,ÎNFIINŢARE CREŞĂ ÎN MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI”.
 8.  Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Călăraşi cu Judeţul Călăraşi şi Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi Călăraşi, în vederea constituirii Asociaţiei de Handbal a Municipiului Călăraşi 2021.
 9. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Palatul Copiilor nr. 1 Călăraşi a etajului 1 şi a sălilor de la parter în număr de 7, partea stângă a clădirii C9, construcţie administrativă şi social culturală, înscrisă în CF 31014, cu drept de servitute din strada Ştirbei Vodă, imobil situat în municipiul Călăraşi, în strada Bărăganului, nr. 26, judeţul Călăraşi.
 10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare Serviciului Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călăraşi, a imobilelor (teren şi construcţii) înscrise în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Călăraşi nr. 72/21.04.2011 şi a terenului situat în Zona Volna, strada Pompieri, nr. 3, pe care se află construite blocurile A38, A39 şi A40.
 11.  Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a imobilului teren având numărul cadastral 33105, în suprafaţă de 3050 mp, situat în Călăraşi, strada Muşeţelului, nr. 9, aparţinând domeniului public al municipiului Călăraşi.
 12.  Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren având numărul cadastral 30972, în suprafaţă de 8308 mp, situat în municipiul Călăraşi, strada Stejarului, tronson 2, aparţinând domeniului public al UAT Municipiul Călăraşi în două loturi, lotul 1 cu suprafaţa de 8161 mp şi lotul 2 cu suprafaţa de 147 mp, precum şi trecerea din domeniul public al UAT Municipiul Călăraşi în domeniul privat al UAT Municipiul Călăraşi a lotului 2 în suprafaţă de 147 mp rezultat în urma dezmembrării.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile din domeniul public al statului român în domeniul public al municipiului Călăraşi şi administrarea Consiliului Local al municipiului Călăraşi.
 14.  Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu referitor la vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Vasile Culică, nr. 34, număr carte funciară 23265, tarlaua 65, parcela 14/2, în suprafaţă de 293 mp, în favoarea domnului Avram Petronel - Relu.
 15. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu referitor la vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Dan Mateescu, nr. 41, număr carte funciară 23281, tarla 65, parcela 14/2, în suprafaţă de 294 mp, în favoarea domnului Ion Răzvan Alexandru.
 16.  Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu referitor la vânzarea unui imobil – teren identificat prin număr cadastral 27219, înscris în cartea funciară nr. 27219 a municipiului Călăraşi, către S.C. REMAT S.A.
 17. Proiect de hotărâre privind transmiterea în direct, video şi audio, a şedinţelor Consiliului Local al municipiului Călăraşi.
 18. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.05.2021 - 31.07.2021.
 19. Diverse

Primar,
Dulce Marius Grigore

Citeste restul postarii »