Impartaseste cu Social Media

Impartaseste cu Social Media

Impartaseste cu Social Media

Instituția ,,avocatului poporului” va avea un birou la Consiliul Județean Călărași

28.09.2021 postat
Instituția ,,avocatului poporului” va avea un birou la Consiliul Județean Călărași
 
Marți, 28 septembrie a.c., reprezentanții instituției ,,Avocatul poporului” au parafat primirea unui sediu în cadrul Consiliului județean. În prezența vicepreședinților CJC, Samoilă Ion și Beștea Mihăiță, au fost relatate detalii legate de atribuțiile instituției ,,avocatul poporului”. A fost prezentată și echipa de la Călărași, care va prelua petițiile cetățenilor. Biroul de la Călărași este o filială a biroului de la Slobozia. Călărășenii pot astfel să apeleze mult mai ușor la această instituție. Din detaliile prezentate, avocatul poporului se poate autosesiza și la cazurile prezentate în mass-media. Chiar dacă este prezent cu sediul în Consiliul Județean Călărași, nu înseamnă că instituția ,,avocatului poporului” nu își va face datoria. Rolul avocatului poporului este de a găsi o soluție în relație cu autoritățile și instituțiile în raport cu petiționarul și mai ales are rolul de a sesiza instituțiilor aspectele de neconcordanță în raport cu cetățeanul.  Mai multe detalii despre rolul instituției Avocatului poporului:    https://avp.ro/index.php/cum-sesizez-avocatul-poporului/atributiile-avocatului-poporului/
Citeste restul postarii »

Deputat Bîrcă Constantin: 1 octombrie – Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

28.09.2021 postat

Sigla Camerei Deputaţilor

 

Parlamentul României

Camera Deputaților 

DECLARAŢIE POLITICĂAdresată de către domnul deputat: Constantin BÎRCĂ

Circumscripţia electorală: nr. 12, Călărași

Grupul parlamentar: PSD

Şedinţa Camerei Deputaților din data: 28.09.2021

 

 

Titlul declaraţiei politice:1 octombrie – Ziua Internațională a  Persoanelor Vârstnice

 

Domnule Președinte de Ședință

Doamnelor și domnilor deputați,

 

 

Ne mai despart câteva ore până la un important eveniment căruia se cuvine să-i acordăm întreaga noastră atenție. 

În fiecare an, la 1 octombrie, este marcată Ziua internaţională a persoanelor vârstnice.

Sărbătoarea vârstnicilor a fost instituită la 14 decembrie 1990 de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, prin elaborarea unui Plan internaţional de acţiune privind ajutorarea persoanelor în vârstă. 

Printr-o serie de rezoluţii ulterioare, Adunarea Generală a ONU şi Consiliul Economic şi Social au cerut guvernelor statelor membre ONU să elaboreze cu prioritate programe vizând sprijinirea persoanelor de vârsta a treia.

Aceste obiective au fost incluse în Agenda 2030 şi Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.

Potrivit ONU, la nivel mondial, populaţia de peste 60 de ani este estimată să ajungă la 1,4 miliarde în 2030. La nivel european, potrivit Eurostat, se constată o îmbătrânire a populaţiei, astfel că până în anul 2080, aproape 30% din cetăţeni vor avea vârsta de 65 de ani sau peste. 

În România, potrivit aceluiaşi studiu, populaţia vârstnică va înregistra o tendinţă accelerată de creştere. Astfel, cei cu vârsta de 65 de ani și peste, reprezintă 19% din populație. Din păcate, 32.8% dintre aceștia se află în risc de excluziune socială sau sărăcie. Vârstnicii români se confruntă cu numeroase probleme, ignorate total de actuala guvernare.

În acest sens este demn de semnalat apelul adresat Doamnei Raluca Turcan, Ministrul Muncii și Protecției Sociale de către cele peste 80 de organizații neguvernamentale cu preocupări în domeniu. Acestea trag un semnal de alarmă privind lipsa reformelor dedicate persoanelor vârstnice în cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Reformele dedicate serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice lipsesc cu desăvârșire din Planul Național de Redresare și Reziliență. Trebuie acordată importanța cuvenită persoanelor vârstnice și să se propună reforme care să răspundă nevoilor acestora.”

Peste 3.8 milioane de vârstnici, categoria socială cea mai afectată de pandemia Covid – 19 s-au confruntat cu limitări severe privind accesul la servicii sociale și medicale.

Partidul Social Democrat este preocupat de soarta vârstnicilor și are soluții pentru o viață mai bună cuvenită părinților, bunicilor și îndrumătorilor noștri cărora la ceas aniversar le urează: La mulți ani!

 

 

 

Vă mulțumesc, 

 

DEPUTAT

Constantin BÎRCĂ

Citeste restul postarii »

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă ordinară, joi, 30.09.2021, ora 16:30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

28.09.2021 postat

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din data de 29.09.2021

27.09.2021 postat

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,  

Având în vedere:

- proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul General al Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 15005/23.09.2021; 

- prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

    În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

DISPUNE:

             Art. 1. – Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 29 Septembrie 2021, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

   1.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții „ Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din cadrul Centrului de plasament „Sfântul Ștefan’’ din  Comuna Perișoru, Județul Călărași’’ Faza – Documentație Avizare Lucrări de Intervenții, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.14878/22.09.2021, Raportul Direcției Tehnice nr.14885/22.09.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe și Comisia de Urbanism

   2.Proiect de hotărâre privind privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea  adaugata destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe unitati administrativ–teritoriale, pe anul 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 14994/23.09.2021,  Raportul Direcției Economice, nr. 14995/23.09.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe

   3.Proiect privind aprobarea Asocierii în parteneriat a Județului Călărași cu Municipiul Călărași, în vederea promovării obiectivului de investiții „Pod peste brațul Borcea, județul Călărași”, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.14941/22.09.2021,Raportul Direcției de Dezvoltare și Relații Externe, nr.14942/22.09.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – Finanțe

   4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 14996/23.09.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 14997/23.09.2021,  ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe

   5.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr.61/2021 pentru aprobarea utilizării excedentului bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020, în exercițiul bugetar 2021, , însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 14992/23.09.2021, Raportul Direcției Economice, nr.14993/23.09.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe

   6.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unui spațiu înscris în Cartea Funciară nr. 25864–C1–U2 UAT Cuza Vodă, aflat în domeniul public al județului Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC,     nr.12531/03.08.2021, Raportul Direcției Economice, nr.12533/03.08.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe

   7.Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii lotului înscris în Cartea Funciară 22224 a UAT Călărași cu lotul înscris în Cartea Funciară nr. 33318 a UAT Călărași însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.14418/10.09.2021, Raportul Direcției Economice, nr.14420/10.09.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe

   8.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea unui teren extravilan situat în Municipiul Oltenița, Judeţul Călăraşi, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.14306/08.09.2021, Raportul Direcției Economice, nr.14307/08.09.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe

   9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate al județului Călărași, precum și autogările și stațiile publice aferente acestuia, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.3055/22.02.2021, Raportul Direcției Tehnice-Compartimentul Transport Public Județean nr.3056/22.02.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia pentru Servicii Publice și Comerț

  10.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate și a modalității de gestiune a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.6443/14.04.2021, Raportul Direcției Tehnice-Compartimentul Transport Public Județean nr.6445/14.04.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia pentru Servicii Publice și Comerț

  11.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.118/2020 privind aprobarea participării UAT Județul Călărași, prin Consiliul Județean Călărași, împreună cu Spitalul de Pneumoftiziologie Călărași, Spitalul Județean de Urgență Călărași „Dr. Pompei SAMARIAN” și Spitalul de Psihiatrie Săpunari la proiectul „Consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2”, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 14071/03.09.2021, Raportul Direcției de Dezvoltare și Relații Externe, nr.14072/03.09.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget- Finanțe

  12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei comune de dezvoltare turistică a regiunii transfrontaliere Silistra – Călărași elaborată în cadrul proiectului “Dezvoltarea produselor turistice comune și reabilitarea moștenirii culturale”, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 14836/21.09.2021, Raportul Direcției de Dezvoltare și Relații Externe, nr. 14837/21.09.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget- Finanțe și Comisia de Urbanis

   13.Proiect de Hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații a Consiliului Județean Călărași, la Klagenfurt, Austria, în perioada 27 – 30 octombrie 2021, însoțit deReferatul de aprobare al Vicepreședintelui CJC, nr.14873/21.09.2021, , Raportul Direcției de Dezvoltare și Relații Externe și al Direcției Economice, nr. 14874/21.09.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget- Finanțe 

   14. Proiect privind aprobarea  unui Acord de parteneriat între județul Călărași și unele unități administrativ - teritoriale în vederea realizării proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 309 - tronson Bogata (DJ 307A) - Al. Odobescu -  N. Bălcescu - Zimbru(DJ 304) - Făurei -  Dănești (DJ 303) - Nucetu (DN3)”  ,însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 14968/23.09.2021, Raportul Direcției de Dezvoltare și Relații Externe, nr.14969/23.09.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget- Finanțe


15.Proiect de Hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență „Dr.Pompei Samarian„ Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.14876/22.09.2021, Raportul Compartimentului Sănătate nr.14877/22.09.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe

   16.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.14880/22.09.2021, Raportul Compartimentului Guvernanță Corporativă și Instituții Publice Subordonte, nr. 14881/22.09.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe și Comisia Juridică 

   17.Diverse.    PREŞEDINTE,                                

             ec. Vasile ILIUȚĂ

Citeste restul postarii »

Administrația Cimitirelor Călărași - Campanie de informare

27.09.2021 postat

Administrația Cimitirelor Călărași, prin șef serviciu Bălăngea Daniel a demarat o campanie de informare pentru colectarea selectivă a deșeurilor din perimetrul celor 6 cimitire aflate în administrare.


Campania se adresează tuturor cetățenilor care tranzitează zona cimitirelor pentru a menține un climat de ordine, dar mai ales de curățenie. Și pentru că schimbarea mentalității trebuie încurajată, șeful serviciului Administrației cimitirelor, Daniel Bălăngea, împreună cu salariații au inscripționat pubelele cu afișe de colectare selective. Pubelele sunt la îndemâna cetățenilor și pot fi folosite selectiv pentru diversele deșeuri rezultate. Cartoanele, hîrtiile, sticlele, candelele rezultate pot fi depuse selectiv, pe categorii. 


Cetățenii sunt încurajați astfel să arunce gunoiul rezultat din îngrijirea locurilor de veci pe categorii, conform pubelelor. Responsabilizarea trebuie să fie făcută în timp, pentru că deținătorii sunt sensibili la aceste aspecte, ne spune Daniel Bălăngea, șeful serviciului Administrației cimitirelor din Călărași.


Se așteaptă ca astfel cetățenii să aibă în vedere că și ei pot contribui la o bună îngrijire a locației și astfel să se păstreze curățenia și respectul pentru o astfel de locație.


Pe această cale directorul Administrației Cimitirelor Călărași mulțumește cetățenilor care contribuie prin această metodă de selectare pentru păstrarea curățeniei și dau dovadă de spirit cetățenesc. 

Citeste restul postarii »

Societatea Drumuri si Poduri S.A Călărași angajează inginer constructor drumuri și poduri și tehnician drumuri și poduri

23.09.2021 postat

Societatea Drumuri si Poduri S.A cu sediul in Calarasi, Prelungirea Dobrogei, nr. 16, judetul Calarasi recruteaza in vederea angajarii personal pentru urmatoarele 2 posturi vacante:

 
1. Inginer constructor drumuri si poduri-absolvent al Facultatii Cai Ferate, Drumuri si Poduri, experienta de minim 5 ani in executarea lucrarilor de drumuri, cunoasterea legislatiei specifica in domeniul constructiilor, permis conducere categoria B pentru deplasarile pe santierele de care este responsabil.
 
2. Tehnician drumuri si poduri - studii medii si certificat de calificare profesionala in domeniul drumuri si poduri, experienta de minim 3 ani in executarea lucrarilor de drumuri, permis conducere categoria B.
 
Dosarul de inscriere va contine:
 
Cerere de inscriere;
 
-Curriculum Vitae;
 
-Copia actului de identitate;
 
Copie certificat de casatorie (daca este cazul);
 
-Copia diplomei de licenta/diplomei de bacalaureat/ certificat calificare profesionala;
 
-Copii ale documentelor care dovedesc experienta profesionala (obligatoriu extras REVISAL si copie carnet munca, adeverinta eliberata de angajator);
 
-Adeverinta medicala
 
Dosarele vor fi depuse la sediul societatii din Calarasi, Prelungirea Dobrogei, nr. 16 sau pe adresa de e-mail drumuri.calarasi@yahoo.com.
 
Relatii suplimentare se vor solicita la sediul societatii sau la nr. de telefon: 0752/117 573.
 
Director General,
Enciu Eugen Marian


Citeste restul postarii »

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă extraordinară, miercuri, 22.09.2021

20.09.2021 postat

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă extraordinară, miercuri, 22.09.2021, ora 12.00, care se va desfăşura prin mijloace electronice, respectiv aplicaţia WhatsApp/zoom/SMS cu următoarea ordine de zi:


- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Călărași pe anul 2021.

-  Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Coman Liviu, în vederea exercitării atribuţiilor Municipiului Călăraşi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOMANAGEMENT SALUBRIS.
Citeste restul postarii »

Primăria Municipiului Călărași vă invită să participați în acest weekend la ”Zilele Municipiului”, eveniment ce marchează 426 de ani de atestare documentară a municipiului

16.09.2021 postat
Primăria Municipiului Călărași vă invită să participați în acest weekend la ”Zilele Municipiului”, eveniment ce marchează 426 de ani de atestare documentară a municipiului.
Programul manifestărilor este următorul:


Sâmbătă, 18
Citeste restul postarii »

DEPUTAT PSD CONSTANTIN BÎRCĂ -Consecințele economice ale circului politic!

15.09.2021 postat

Prezenta declarație constituie un puternic semnal de alarmă îndreptat către cei care ar trebui să vegheze la stabilitatea economică a ță

Institutul Național de Statistică a comunicat recent că rata anuală a inflaţiei în luna august 2021 comparativ cu luna august 2020 a urcat la 5,3%.
Cele mai mari scumpiri au avut loc la energie electrică și gaze.
Creșterea prețurilor vine în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,92%, mărfurile alimentare cu 2,7%, iar serviciile cu 2,97%, față de august 2020.
Agenția de rating Fitch, ale cărei evaluări sunt luate în calcul de piețele financiare pe care se împrumută România, arată într-un comunicat că ruperea coaliției guvernamentale ar putea întrerupe eforturile de consolidare fiscală. Agenția avertizează că ”lipsa de progres în implementarea reformelor, care influențează creșterea mai rapidă decât așteptările, a datoriei publice, ar putea duce la o decizie negativă privind ratingul de țară.”
Următoarea revizuire a ratingului suveran al României este programată pe 22 octombrie. Deci: MAXIMĂ URGENȚĂ!
Euro a atins noi maxime istorice faţă de leu şi este tot mai aproape de pragul de 5 lei la cotaţia oficială a BNR. “Guvernul premierului Cîţu este aproape de colaps. Acest lucru a cântărit atât asupra monedei, cât şi a obligaţiunilor suverane”, arăta o notă a Erste Research, citată de Profit.ro.
Sunt numai câteva consecințe economice pentru care se impun măsuri rapide și competente. Acest guvern rămas fără majoritate parlamentară nu a fost capabil să promoveze reformele necesare în domeniile sănătăţii, salariilor, pensiilor şi justiţiei.
Ca efect în lanț s-ar putea întârzia şi mai mult aprobarea de către Comisia Europeană a PNRR.
Dar pentru Cîțu nu contează! Vom plăti dobândă mai mare la banii pe care îi va împrumuta pentru PNDL3. Noi o să plătim, nu el.
 
Vă mulțumesc,
 
DEPUTAT
 
Constantin BÎRCĂ
Citeste restul postarii »

Senator Nicușor Cionoiu - Acest Guvern care a adus haos economic și social în România, trebuie să plece acum!

15.09.2021 postat
Acest Guvern care a adus haos economic și social în România, trebuie să plece acum!
❌Partidul Social Democrat are deja moțiunea scrisă. Celelalte formațiuni politice și parlamentarii lor pot să o voteze pentru a scăpa România de această guvernare. Există o singură variantă prin care putem scoate țara din sărăcie: toți cei interesați să semneze alături de noi moțiunea de cenzură propusă de PSD!
❌ Oamenii au probleme majore, iar prioritatea noastră principală este stoparea acestui grad accelerat de degradare economică a țării, pe fondul creșterii masive a prețurilor la energie, combustibil, alimente și medicamente.
❗❗ Avem nevoie urgentă de un Guvern capabil să pună capăt acestui dezastru în care ne-a adus actuala guvernare!
Citeste restul postarii »

"Proiect de lege iniţiat de PSD privind plafonarea preţurilor la energie şi gaze. Model românesc vs. model spaniol

15.09.2021 postat
Prin declaraţia politică din 15 septembrie, deputatul Dumitru Coarnă şi-a exprimat susţinerea cu privire la iniţiativa PSD de a demara negocieri pentru susţinerea în Parlament a unui proiect de lege privind #plafonarea #preţurilor la energie şi gaze pentru o perioadă de un an, o soluţie necesară şi eficientă pentru protejarea populaţiei.
Întrucât Executivul se limitează să constate cum românii primesc #facturi exagerate de la distribuitorii de #energie şi #gaze, PSD a decis să treacă la acţiune şi va folosi toate pârghiile legale pentru adoptarea şi punerea în aplicare a acestui proiect.
“Prin OUG 114/2018, am plafonat preţurile la gaze şi energie, venind în sprijinul cetăţeanului. Însă guvernarea de dreapta a reuşit să anuleze aceste reglementări, generând o majorare nejustificată a preţului la energie şi gaze”, a susţinut deputatul PSD.
“Guvernarea s-a opus constant plafonării preţurilor, refuzând să apeleze la pârghiile legale existente, care îi permit să adopte imediat o asemenea decizie. Guvernul Cîţu e preocupat de răfuieli politice fără importanţă, în loc să găsească soluţii viabile şi să ia măsurile urgente permise de legislaţia existentă pentru a uşura povara imensă a facturilor crescute artificial”, a declarat deputatul.
Este fals că în Uniunea Europeană nu se mai pot plafona preţurile energiei. Vorbim de o altă dezinformare specifică actualei guvernări. O dovedeşte Spania, care tocmai a anunţat public că urmează să ia măsuri pentru reducerea facturilor prin plafonarea preţurilor gazelor naturale.
#Spania nu doar că plafonează preţul la gaz, dar, aşa după cum a propus în mod repetat şi PSD, va reduce taxele, determinând astfel companiile furnizoare să participe cu o parte din profiturile realizate la susţinerea consumatorilor. Astfel, redirecţionarea profiturilor de la companiile de utilităţi va fi folosită pentru plafonarea preţurilor gazelor naturale şi reducerea costurilor cu energia pentru consumatori.
Model românesc vs. model spaniol! Care sunt diferenţele majore?
Între timp, în #România lucrurile stau diferit! Cert este că circul politic actual şi consecinţele generate de acesta nu vor ţine de cald la iarnă!
“Susţin proiectul de lege gândit de PSD, plafonarea preţurilor la energie este o soluţie obligatorie, în contextul scumpirilor tot mai mari, cu efecte nocive atât la nivelul populaţiei cât şi al economiei. Se impune crearea unui mecanism eficient de plafonare a preţurilor energiei care se activează automat, pe o perioadă limitată de timp, atunci când se înregistrează costuri aberante, cum este cazul în prezent”, a sintetizat deputatul Dumitru Coarnă în finalul declaraţiei sale politice.
Citeste restul postarii »

Locurile de joacă din Municipiul Călărași o prioritate a administrației locale

7.09.2021 postat


Primăria Municipiului Călărași a lansat un program de reabilitare și modernizare a locurilor de joacă pentru copiii din oraș. Astfel, de câteva zile au început lucrările de amenajare și modernizare a spațiului situat în Parcul Central (lângă Queen) care va beneficia de echipamente noi cu tematică marină (leagăne, cățărătoare din plasă, tunel transparent, figurine pe arc reprezentând animale marine) având un design atractiv, în culori vesele, precum și de tartan turnat multicolor, destinat siguranței celor mici.
Mai multe informații accesând link-ul: https://www.primariacalarasi.ro/.../loc_joaca_parc...
Citeste restul postarii »

Titlul declaraţiei politice: Vreau Guvernul meu!

7.09.2021 postat

DECLARAŢIE POLITICĂ

Titlul declaraţiei politice: Vreau Guvernul meu!

 
 
Titlul prezentei declarații nu se referă la deja consacrata dorință, la nivel înalt de a avea un guvern propriu. Este vorba aici despre dorința - încă prim-ministrului Câțu - de-a alinia un guvern aservit personal intereselor sale de ascensiune politică.
Încălcând regulile unei coaliții, disciplina de partid și principiile transparenței în actul de guvernare, Câțu a început să schimbe discreționar miniștrii – unul câte unul: sănătate, finanțe, justiție. Totul fără explicații sau justificări!
Departe de a lua apărarea celor demiși – incompetența USR-Plus este deja demonstrată, românii înțeleg din ce în ce mai mult că un guvern mai prost decât cel care dă această coaliție nu poate exista.
Acest guvern pueril în ansamblu nu înțelege responsabilitatea funcțiilor și aruncă în aer o țară!
Problemele pe care guvernanții le tratează cu indiferență sunt deosebit de grave.
Cresc prețurile necontrolat și nu se ia nicio măsură. În schimb, se ofera circ!
Salariile și pensiile înghețate nu dau semne de redresare decât peste doi ani.
Euro bate record după record. Criza politică cauzează căderi în lanț. Inflația depășește deja 5%.
Cel mai recent sondaj INSOMAR arată că 60% dintre români cred că Florin Cîțu este responsabil pentru scumpirile din ultima vreme.
La aceasta se adaugă “exportul problemelor interne”. Este absolut revoltătoare declarația premierului: “Am informat oficial, astăzi reprezentanți ai Comisiei Europene, guvernele SUA, Israel, Germania și ai altor State Membre UE, despre noul plan al partenerilor de guvernare de la București…”
Poate tot acest joc sinistru maschează neputinţa celor care guvernează România de a prezenta în faţa UE, programe de investiţii viabile prin Planul de Redresare şi Rezilienţă ceea ce privează, ţara de aproape 30 miliarde euro.
Se dorește modelul Bulgariei care se confruntă cu un impas politic prelungit, cu puține formule de a forma un nou guvern stabil după alegerile care au produs un Parlament fragmentat?
Față de această situație, Partidul Social Democrat, prin liderul său, Marcel Ciolacu, afirmă: “Dacă moțiunea alianței USR-AUR va ajunge la vot, în plen, atunci PSD o va vota. Dar nu să se întoarcă Barna în Guvern și Ghinea, să nenorocească PNRR-ul, ci vom merge până la capăt, alegeri anticipate”.
Singura soluție logică de ieșire din criză par să fie anticipatele.
 
 
 
DEPUTAT
 
Constantin BÎRCĂ
Citeste restul postarii »

Toți parlamentarii PSD vor vota orice moțiune de cenzură care se va dezbate în Parlament

6.09.2021 postat
Prioritatea maximă a cetățenilor este înlăturarea acestui guvern, care a provocat haosul economic și social din România, fiind deci mai puțin important cine redactează și cine depune moțiunea.

‼️ Toți parlamentarii PSD vor vota orice moțiune de cenzură care se va dezbate în Parlament. Prioritatea maximă a cetățenilor este înlăturarea acestui guvern, care a provocat haosul economic și social din România, fiind deci mai puțin important cine redactează și cine depune moțiunea.

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa extraordinară din data de 03 Septembrie 2021

3.09.2021 postat

 
Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,
Având în vedere:
-proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 4643/18.03.2021 ;
- prevederile art. 134 alin. (1) lit. a), (4) , (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (, (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (2), art. 179 alin. (1), (3), (6) art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) și art. 257 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 28 alin. 1 - lit. a), alin. (4) și alin. (7) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi, aprobat prin Hotărârea nr. 37/2021;
În temeiul art. 196 alin (1) lit. (b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
 
DISPUNE:
Art. 1- Se convoacă, de îndată, Consiliul Judeţean Călăraşi, în şedinţă extraordinară, la data de 03 Septembrie 2021, ora 11.00, cu următorul proiect al ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 23/2017 privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi, aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare“, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 13937/02.09.2021, Raportul Direcției Management și Resurse Umane, Comp.Guvernanță Corporativă, nr. 13938/02.09.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Învățământ, Sănătate, Protecție socială;
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 13748/30.08.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 13749/30.08.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget- Finanțe;
3.Proiect de hotărâre privind repartizarea, în anul 2021, a unor sume pentru unități de cult din Județul Călărași însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 14013/02.09.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 14014/02.09.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget- Finanțe;
4.Proiect de hotărâre privind componenţa generică a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.14031/02.09.2021, Raportul Direcției Juridice nr.14032/02.09.2021ce urmează a fi avizat de Comisia Juridică.
Art. 2 (1) – Ședința extraordinară precizată la art.1 se va desfășura folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.
(2) – Materialele înscrise pe punctul ordinii de zi vor fi transmise consilierilor județeni pe tablete și folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.
 
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ
Citeste restul postarii »

Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași- Program Cinema 2D/3D

1.09.2021 postat

03.09 și 10.09.2021, ora: 12:30

04 – 05.09.2021 și 11 – 12.09.2021, orele 10:00 și 12:30

Familia Crood: Vremuri noi3D (variantă dublată)

Regia: Joel Crawford

Cu: voce – limba română: Ana Udroiu, Cristi Neacșu, Ion Grosu, Ilinca Atanasiu, Adina Lucaciu, Ionuț Grama, Andrei Huțuleac, Amalia Uruc, Mioara Ifrim, Ionuț Ionescu, Alexandra Radu, Iura Grosu 

Gen film:Animaţie

Durata:96 minute

Clasificare: AG

Premiera în România: 23.07.2021

 

Famila Crood are nevoie de un nou loc pe care să-l numească “acasă”. Prin urmare, pornesc cu toții în lumea largă, în căutarea unui loc mai ferit de pericole, unde să-și construiască un cămin. După ce descoperă un paradis idilic înconjurat de ziduri și se bucură că au găsit în sfârșit căminul ideal, eroii noștri dau nas în nas cu... o altă familie care deja locuia acolo: familia Maibunovici.

 

https://www.youtube.com/watch?v=HivtkDyIPW4
03 - 09.09.2021,  

Orele: 17:00 și 20:00 

 

După ce ne-am îndrăgostit2D 

Regia: Castille Landon

Cu: Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford

Gen film:Dramă, Romantic, Dragoste                                                                                                                                      Premiera în România:03.09.2021

 

    Imediat ce Tessa ia cea mai mare decizie din viața ei, totul se schimbă. Secrete despre familia ei, și apoi despre cea a lui Hardin încep să iasă la iveală, așa că îndoiala începe să pună stăpânire pe amândoi, iar viitorul lor împreună, pentru care s-au luptat atât de mult, pare tot mai dificil de atins.

    

https://www.youtube.com/watch?v=8PoXz13wyfg&t=55s10 - 16.09.2021,  

Orele: 17:00 și 20:00

Luni filmul nu va fi programat

Shang-Chi și legenda celor zece inele - 3D

Regia: Destin Cretton

Cu: Awkwafina, Michelle Yeoh, Simu Liu, Florian Munteanu

Gen film:Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durata:132 minute

Clasificare: AP12                                                                                                                        Premiera în România:03.09.2021

 

Shang-Chi, eroul acestui film, este „Stăpânul Kung-Fu” din Marvel Comics. Când el este atras în organizația clandestină a celor Zece Inele, devine forțat să se confrunte cu trecutul pe care credea că l-a lăsat în urmă.

 

           https://www.youtube.com/watch?v=giWIr7U1deA


17 și 24.09.2021, ora: 12:30

18 – 19.09.2021 și 25 – 26.09.2021, orele 10:00 și 12:30

 

Boss Baby : Afaceri de Familie– 3D (variantă dublată)

Regia: Tom McGrath

Cu: voce – limba română: Florian Ghimpu (Ted Templeton senior), Ionuț Grama (Boss Baby), Tomi Cristin (dr. Armstrong), Carmen Lopăzan (Tina Templeton), Maria Filotti (Meghan), Gabi Costin (Wizzie), Viorel Ionescu (Ted Templeton), Mediana Vlad (Carol Templeton), Andreea Istrate (Tabitha Templeton), Andrei Rușanian (Nathan).

Gen film:Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, SF

Durata:107 minute

Rating: AG

Premiera în România: 17.09.2021

 

Frații Templeton – Tim și Ted (Boss Baby) - au devenit adulți și s-au îndepărtat unul de celălalt. Dar un nou bebe-șef cu o abordare modernă și o atitudine de învingător este pe cale să-i reunească din nou... și să inspire o nouă afacere de familie.

 

https://www.youtube.com/watch?v=h45V1RXrKqE17 - 23.09.2021

Orele: 17:00 și 20:00

Luni, filmul nu va fi proiectat

 

Malignant - Încarnarea Răului2D 

Regia: James Wan

Cu:Annabelle WallisMaddie HassonGeorge YoungMichole Briana WhiteJacqueline McKenzie

Gen film:Horror, Thriller

Durata:111 minute                                                                                                                                     Premiera în România: 03.09.2021

 

    Madison este paralizată de viziuni șocante ale unor crime cumplite, iar chinul ei se înrăutățește pe măsură ce își dă seama că visele ei sunt de fapt realități terifiante.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gczt0fhawDs
24 - 30.09.2021

Orele:  17:00 și 20:00 

Luni, filmul nu va fi proiectat

 

Zapadă, Ceai și Dragoste2D 

Regia: Cătălin Bugean

Cu: Liviu Vârciu, Alex Velea, Alina Pușcaș, Anca Dinicu, Andreas Petrescu, Angel Popescu, Carmen Tănase, Catalin Bugean, Cosmin Seleși, Cristian Iacob, Dan Negru, Dorian Popa, Dragos Dumitru, Florin Busuioc, Ioana Mihail Tiberiu, Iuliana Luciu, Levent Sali, Marin Barbu, Monica Anghel, Paula Chirilă, Pepe, Raluka, Sergiu Costache, Sorin Bontea, Alecsandra Timofte Revnic.                                                                          

Gen Film: Comedie, SF

Premiera în România:10.09.2021

 

    Zăpadă, Ceai și Dragoste spune povestea a trei prieteni care printr-o conjunctură mai puțin fericită ajung la închisoare. Acolo își plănuiesc evadarea și cu ajutorul unui mafiot local reușesc să evadeze doar pentru a pregăti următorul jaf.

            

           https://www.youtube.com/watch?v=__wY-H1DIUU
Citeste restul postarii »

SC Drumuri și Poduri SA Călărași a dat drumul la asfaltare pe sectorul de 2,4 km de pe Varianta Nord

25.08.2021 postat
”Reprezentanții Primăriei Călărași și ai Consiliului Județean Călărași au venit pe șantierul deschis de drumarii societății noastre pentru a verifica modul în care se desfășoară lucrările de asfaltare.
Lucrăm la reabilitarea Variantei Nord a municipiului, un sector de drum cu trafic intens, dar plin de gropi.
Suntem în graficul de lucrări și sper ca până la sfârșitul lunii septembrie să putem circula civilizat”, precizează Enciu Marian Eugen, directorul SC Drumuri și Poduri SA Călărași.
Citeste restul postarii »

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

25.08.2021 postat


 
 
Primarul Municipiului Călăraşi,
În temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
 
DISPUNE:
 
Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, luni, 30.08.2021, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi Călăraşi.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Extinderea activităţii HIDRAFIT S.R.L. prin construirea unui spaţiu productiv şi dotarea cu echipamente tehnologice inovative, în vederea creşterii competitivităţii întreprinderii pe piaţa de profil”, situat în municipiul Călăraşi, strada Varianta Nord, nr. 63.
 3. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Petre V. Haneş, nr. 8, număr carte funciară 23402, tarlaua 65, parcela 18/2, cu suprafaţa de 396 mp, în favoarea doamnei Stoica Florentina.
 4. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Romană, nr. 24, în suprafaţă de 420 mp, identificat cu număr cadastral 24135 şi carte funciară nr. 24135 a municipiului Călăraşi, către domnul Mihalache Petre.
 5. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Actor Ştefan Bănică, nr. 2, în suprafaţă de 365 mp, identificat cu număr cadastral 24357 şi carte funciară nr. 24357 a municipiului Călăraşi, zona FNC Livadă, către domnul Mustafa Ionel.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică a unor imobile terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situate în intravilanul municipiului Călăraşi, zona FNC (Livada), în vederea edificării unei locuinţe.
 7. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unor imobile terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situate în intravilanul municipiului Călăraşi, zona FNC (Livada), în vederea edificării unei locuinţe.
 8. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Călăraşi a unor imobile situate în municipiul Călăraşi.
 9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Călăraşi în domeniul public al municipiului Călăraşi a unor imobile, bloc J21, bloc J22, bloc J23, bloc J27, bloc G14, bloc G15, bloc G16şi G17 situate în municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.
 10. Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile situate în municipiul Călăraşi, strada Aviator Adrian Săvulescu.
 11. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a imobilului teren având numărul cadastral 28157, cu suprafaţa de 6105 mp, situat în Călăraşi, Parc Biserica Sfânta Muceniţă Anastasia, aparţinând domeniului public al UAT municipiul Călăraşi, precum şi trecerea în domeniul privat al UAT municipiul Călăraşi a lotului 2 cu suprafaţa de 838 mp rezultat în urma dezmembrării.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de uz și servitute de către S.C. E- Distribuţie Dobrogea S.A. asupra unui teren, în suprafață de 1085 mp, aparţinând domeniului public, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, zona Aleea Dumbrava Minunată, pe care se va amplasa capacitatea energetică de distribuție a energiei electrice pentru ,,Extindere reţea electrică de interes public zona Aleea Dumbrava Minunată, Municipiul Călărași, judeţul Călăraşi”.
 13. Proiect de hotărâre privind stabilirea dreptului de servitute cu titlu gratuit pentru suprafaţa de 80 mp amplasată lângă hotarul cu proprietatea situată în Călăraşi, strada Independenţei, nr. 41, pentru chiriaşii Mustafa Aişea şi Micu Stanca şi proprietara Barbu Maricica.
 14. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului – teren aferent lăcaşului de cult, în suprafaţă de 702 mp, având numărul cadastral 27597, teren situat în municipiul Călăraşi, Bulevardul Nicolae Titulescu, nr. 2A, judeţul Călăraşi, în proprietatea Parohiei ,,Sf. Apostoli Petru şi Pavel” .
 15. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului – teren aferent lăcaşului de cult, în suprafaţă de 725 mp, având numărul cadastral 27938, teren situat în municipiul Călăraşi, strada Stadionului, nr. 27bis, judeţul Călăraşi, în proprietatea Parohiei ,,Sf. Mucenic Dasie”.
 16. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului – teren aferent lăcaşului de cult, în suprafaţă de 867 mp, având numărul cadastral 33613, teren situat în municipiul Călăraşi, strada Bobâlna, nr. 33, judeţul Călăraşi, în proprietatea Parohiei ,,Adormirea Maicii Domnului”.
 17. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului – teren aferent lăcaşului de cult, în suprafaţă de 820 mp, având numărul cadastral 22320, teren situat în municipiul Călăraşi, strada Muşeţelului, nr. 12A, judeţul Călăraşi, în proprietatea Parohiei ,,Sf. Cuvioasa Parascheva”.
 18. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului – teren aferent lăcaşului de cult, în suprafaţă de 1170 mp, având numărul cadastral 27414, teren situat în municipiul Călăraşi, Aleea Bisericii, nr. 1, judeţul Călăraşi, în proprietatea Parohiei ,,Sf. Ierarh Nifon”.
 19. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului – teren aferent lăcaşului de cult, în suprafaţă de 1022 mp, având numărul cadastral 28046, teren situat în municipiul Călăraşi, strada Sulfinei, nr. 1A, judeţul Călăraşi, în proprietatea Parohiei ,,Sf. Ioan Botezătorul”.
 20. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului – teren aferent lăcaşului de cult, în suprafaţă de 838 mp, având numărul cadastral 33655, teren situat în municipiul Călăraşi, strada Policlinicii, nr. 2A, judeţul Călăraşi, în proprietatea Parohiei ,,Sf. Mare Muceniţă Anastasia” .
 21. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 10/30.01.2018 pentru aprobarea „Regulamentului privind stabilirea și acordarea unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local al Municipiului Călărași pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România”.
 22. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2021.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Lotizare teren, ridicare interdicţie de construire şi reconversie din zona ID în zona LM/IS”, situat în municipiul Călăraşi, Tarlaua 159, parcela 3.
 24. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare” al municipiului Călăraşi domnului profesor Gheorghe Stoianovici.
 25. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare” al municipiului Călăraşi domnului doctor Gaşpar Gheorghe-Paul.
 26. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare” al municipiului Călăraşi domnului doctor Giurcă Cristian Gheorghe.
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul „TURISM DURABIL ÎN CĂLĂRAȘIUL DUNĂREAN” în vederea obținerii finanțării din Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020.
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea semnării Acordului de înfrățire între Municipiul Călărași, Județul Călărași din România și Orașul Gedera, Districtul Central din Statul Israel.
 29. Diverse
 
 Primar,
Dulce Marius Grigore
Citeste restul postarii »

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din data de 26.08.2021

24.08.2021 postat
Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,
Având în vedere:
- proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul General al Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 11990/23.07.2021;
- prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (, (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
 
DISPUNE:
Art. 1. – Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 26 August 2021, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Consiliul Județean Călărași şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BARBU ŞTIRBEI” al Judeţului Călăraşi pentru organizarea acţiunii „Situaţiile de urgenţă – în actualitate nu în glumă”, însoțit de Referatul de aprobare al Consilierului Județean Meseșeanu Răzvan Ilie, nr. 13321/19.08.2021, Raportul Comp. Juridic, nr. 13322/19.08.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget- Finanțe
2.Proiect de hotărâre privind desemnarea unui vicepreşedinte şi a doi consilieri judeţeni în Comisia de analiză a propunerilor pentru acordarea Titlului de “Cetăţean de Onoare al Judeţului Călăraşi“ însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 13018/12.08.2021, Raportul Comp. Juridic, nr. 13019/12.08.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Învățământ, Sănătate, Protecție socială;
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Călărași pe anul 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 13360/20.08.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 13361/20.08.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget- Finanțe;
4.Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotararii nr.61/2021 pentru aprobarea utilizarii excedentului bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020, în exercițiul bugetar 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 13358/20.08.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 13359/20.08.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget- Finanțe;
5.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea unui teren agricol extravilan situat în Municipiul Oltenița, Judeţul Călăraşi însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 12719/05.08.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 12720/05.08.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget- Finanțe;
6.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Municipiul Călăraşi, str. Eroilor Revoluţiei 22 Decembrie 1989 (fostă str. Eroilor), nr. 38, Judeţul Călăraşi, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 12698/05.08.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 12699/05.08.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Comisia Buget- Finanțe;
7.Proiect de hotărâre privind transmiterea unui sector din drumul județean DJ 412 din domeniul public al Județului Călărași în domeniul public al Județului Giurgiu, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 13220/18.08.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 13221/18.08.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Comisia Buget- Finanțe;
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Călărași, prin Consiliul Judeţean Călăraşi, împreună cu Fundația Pestalozzi, Asociația „Ai voință, ai putere” și Fundația „Natura vie”, la înfiinţarea şi dezvoltarea „Reţelei de sprijin pentru tranziţia de la educaţie la un loc de muncă al elevilor din regiunea Sud-Muntenia”, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 13125/16.08.2021, Raportul Direcției Dezvoltare Regională și
Relații Externe, nr. 13129/16.08.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Învățământ, Sănătate, Protecție socială;
9.Proiect de Hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații a Consiliului Județean Călărași, la Rimini, Italia, în perioada 06 – 10 septembrie 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 13266/18.08.2021, Raportul Direcției Economice, Direcției Dezvoltare Regională și Relații Externe, nr. 113267/18.08.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Comisia Buget - Finanțe;
10.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 91/2010 privind constituirea Consiliilor de administraţie ale spitalelor publice din reţeaua Consiliului Judeţean Călăraşi, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 12600/04.08.2021, Raportul Direcției Management și Resurse Umane, Comp.Sănătate, nr. 12601/04.08.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Comisia Învățământ, Sănătate, Protecție socială ;
11.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Călărași în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Speciale nr.1 Călărași pentru anul școlar 2021- 2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 13235/18.08.2021, Raportul Comp.Guvernanță Corporativă, Sănătate și Instituții Publice Subordonate, nr. 13236/18.08.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Comisia Învățământ, Sănătate, Protecție socială ;
12.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Bibliotecii Județene “Alexandru Odobescu” Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 13237/18.08.2021, Raportul Direcției Management Resurse Umane, Comp.Guvernanță Corporativă, Sănătate și Instituții Publice Subordonate, nr. 13250/18.08.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Comisia Juridică;
13.Diverse.
 
 
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂCiteste restul postarii »

SC Drumuri și Poduri SA are deschis un șantier de lucru pentru 2,4 km pe Varianta Nord

16.08.2021 postat
”Șantier deschis pe Variantă Nord
Lucrăm pe Variantă Nord, sectorul dintre Saint Gobain și Tenaris, drum cu o lungime de aproximativ 2,4 km.
Prima etapa demarată de drumarii noștri pentru acest șantier înseamnă frezarea stratului existent de asfalt”, precizează directorul Enciu Marian Eugen.
Lucrările sunt pe raza Municipiului Călărași și vor aduce beneficii pentru traficul auto care se desfășoară pe variantă, mai ales pentru traficul greu.

Citeste restul postarii »