Impartaseste cu Social Media

Impartaseste cu Social Media

Impartaseste cu Social Media

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa extraordinară din data de 12 Aprilie 2021

9.04.2021 postat

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, 

Având în vedere:

- proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul General al Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 6043/08.04.2021; 

- prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- prevederile art. 28 alin. (1) - lit. a), alin. (4) și alin. (7) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 37/2021;

În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

DISPUNE:

         Art. 1. – Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă extraordinară, la data de 12 Aprilie 2021, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:


Depunerea jurământului de către consilierul județean a cărui mandat a fost validat prin încheierea din 01.04.2021 a Tribunalului Călărași, pronunțată în dosarul nr. 434/116/2021

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022 – 2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4991/24.03.2021, Raportul Președintelui CJC, nr. 5917/07.04.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 5918/07.04.2021; 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2020 în exercițiului bugetar 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 5800/06.04.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 5802/06.04.2021;

3.Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Călărași, în procent de 6%, din impozitul pe venit estimate a fi încasat la nivelul Județului Călărași, pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 5814/06.04.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 5815/06.04.2021;

4.Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 5812/06.04.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 5813/06.04.2021;

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Călărași, prin Consiliul Judeţean Călăraşi, împreună cu Asociatia Centrul pentru Educație și Drepturile Omului (ACEDO), la depunerea proiectului „AL-IN – Acțiuni Localizate și Incluziune în comunități rome din Județul Călărași”, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 5008/08.04.2021, Raportul DDRRE, nr. 5009/08.04.2021 


       Art. 2 (1) – Ședința extraordinară precizată la art.1 se va desfășura folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.

                    (2) – Materialele înscrise pe punctul ordinii de zi vor fi transmise consilierilor județeni folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.


               PREŞEDINTE,                                                          CONTRASEMNEAZĂ,                                                                  

                      ec. Vasile ILIUŢĂ

Citeste restul postarii »

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa extraordinară

8.04.2021 postat

 

Primarul Municipiului Călăraşi,

În temeiul art. 133, alin. 2, 134, alin. 1, lit. a, alin. 3, lit. b şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:                                              DISPUNE:


Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa extraordinară, luni, 12.04.2021, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi: 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 4.072.796 lei din excedentul anual al bugetului municipiului Călăraşi rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2020, în exerciţiul bugetar 2021, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Călăraşi pe anul 2021 şi estimările pentru anii 2022-2024.
                                                         Primar,

Dulce Marius Grigore Citeste restul postarii »

Deputat Constantin Bîrcă - Calitatea vieții românilor total ignorată de guvernanți!

7.04.2021 postat

Sigla Camerei Deputaţilor


Parlamentul României

Camera Deputaților 

DECLARAŢIE POLITICĂ
 


Titlul declaraţiei politice:Calitatea vieți românilor total ignorată de guvernanți!

Pentru România zilelor noastre, calitatea vieții ar trebui să fie un obiectiv politic și economic prioritar destinat atingerii rapide a unui standard de viață la nivel european.

Din nefericire, acest capitol nu a făcut vreodată obiectul preocupărilor actualilor guvernanți.

În contextul generat de pandemia de COVID-19, calitatea vieţii şi bunăstarea socială impun ca decidențiisă soluționeze corect și concret câteva probleme esențiale.

Voi face referire la factorii majori cu care ne confruntăm pentru care se impune rezolvarea în regim de urgență:

 • Tensiunile percepute în societate, datorate măsurilor aberante și lipsei de comunicare au impactul cel mai nociv asupra încrederii în instituții. De aici rezultă discreditarea instituțiilor statului;

 • Păstrarea încrederii cetățenilor în instituțiile naționale și europene trebuie să rămână un obiectiv esențial în perioadele de criză, deoarece respectarea măsurilor de ținere sub control a răspândirii COVID-19 depinde în mare măsură de nivelul de încredere în instituții și în recomandările oamenilor de știință. Se impune așadar renunțarea la declinarea competențelor ministeriale, a comisiilor ce lucrează “sub anonimat” și a hotărârilor guvernamentale nefundamentate;

 • Accesul facil la servicii de asistență medicală, la asistență socială și la îngrijire pe termen lung poate asigura intervenția timpurie și monitorizarea procesului de prevenție. Sunt necesare mai multe servicii de îngrijire pe termen lung și de asistență la domiciliu precum și o mai mare flexibilitate în furnizarea lor. Dar totul ar putea fi realizat prin înlăturarea HAOSULUI din conducerea sănătății!

 • Potrivit cercetărilor Organizației Eurofound, tinerii se dovedesc a fi una dintre categoriile cele mai afectate de izolare, alături de persoanele fără un loc de muncă. Tinerii declară cel mai scăzut nivel de bunăstare. Oare ce programe sunt prevăzute pentru tineri? Lor le lipsesc spectacolele, sportul și distracția!

 • Și nu în ultimul rând, femeile care au fost mai afectate de criza provocată de pandemia de COVID-19 decât bărbații, din punctul de vedere al echilibrului între viața profesională și cea familială. Remedierea acestor probleme va fi esențială.

 • Se impune acordarea unei atenții deosebite condițiilor de viață ale vârstnicilor și nevoilor de servicii de îngrijire ale acestora, precum și situației veniturilor lor în timpul pandemiei și imediat după încheierea acesteia. Pensiile sunt mici iar prețurile cresc vertiginos! Majorările nu se întrevăd!

Sunt numai câteva probleme care ar trebui să preocupe actuala guvernare. Situația nu e deloc îmbucurătoare.

Potrivit studiului ”Indicele de Progres Social 2020” privind calitatea vieţii şi bunăstarea socială, realizat de organizaţia nonprofit “Imperativul Progresului Social”, România se menţine pe locul 45 din 163 de ţări şi pe ultimul loc în clasamentul statelor membre ale Uniunii Europene.

România înregistrează 78,35 de puncte din 100 şi se regăseşte, conform studiului, în rândul ţărilor din a treia categorie din clasament, după Barbados, Bulgaria şi Mauritius.

Competența trebuie să-și regăsească locul în societatea noastră, ținând cont de faptul că aria calității vieții reprezintă pentru om valoarea vieții sale.


Vă mulțumesc, 

 

DEPUTAT

Constantin BÎRCĂ

Citeste restul postarii »

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu COMUNA GRĂDIȘTEA

26.03.2021 postat

Anexa nr. 5G

la procedură   


Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

COMUNA GRĂDIȘTEA

COMUNA GRĂDIȘTEA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  MODERNIZARE REȚEA DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA GRĂDIȘTEA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI propus a fi amplasat în Comuna Grădiștea .

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Călărași, Șoseaua Chiciu, nr. 2, județul Călărași și la sediul Comunei Grădiștea – Strada Calea Călărași, nr. 132, sat Grădiștea, comuna Grădiștea, județul Călărași, în zilele de luni – vineri, între orele 08:00 – 16:00. 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Călărași. 

Primar,

Ec. Vasile MATEI

Citeste restul postarii »

Primăria Municipiului Călărași - Proiectul de buget pentru anul 2021 a intrat în dezbatere publică

24.03.2021 postat

Proiectul de buget pentru anul 2021 a intrat în dezbatere publică, conform prevederilor legale.

Potrivit Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, locuitorii municipiului Călărași pot transmite în scris, în termen de 15 zile de la publicarea pe site-ul instituției, respectiv în perioada 23.03.2021-06.04.2021, contestații privind proiectul de buget. Acestea se vor depune la Registratura Primăriei municipiului Călărași din strada București, nr.140A precum și la adresa de e-mail: office@primariacalarasi.ro

Proiectul de buget pentru anul 2021 poate fi consultat accesând următorul link: https://www.primariacalarasi.ro/.../PROIECT_BUGET_2021...


sursa: Fb Primăria Municipiului Călărași


Citeste restul postarii »

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 25.03.2021, ora 16:30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi

23.03.2021 postat
 
 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat, scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea mijloacelor fixe aparţinând domeniului public al municipiului Călăraşi.
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente serviciului de salubrizare prestat în baza Contractului de delegare a gestiunii unei părţi a serviciului public de salubrizare a municipiului Călăraşi nr. 50742/23.12.2020, respectiv pentru activităţile Curăţenie căi publice – măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice şi Deszăpezire – curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei şi îngheţ.
 3. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 6 privind structura şi nivelul preţurilor şi al tarifelor pentru serviciile prestate, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2020 privind reorganizarea şi funcţionarea Serviciului Public Pavaje Spaţii Verzi Călăraşi.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 40.000.000 lei în vederea finanţării unor investiţii publice de interes local.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Călăraşi și Unitățile Administrativ Teritoriale învecinate precum şi Unitățile Administrativ Teritoriale de pe raza judeţului, în vederea prestării serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân și a tarifelor practicate în desfășurarea activităților specifice.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul II anul 2020 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi.
 7.  Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 129/23.09.2009 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea ”Titlului de Cetăţean de Onoare” al municipiului Călăraşi.
 8. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,”Cetăţean de onoare” al municipiului Călăraşi, domnului ing. Liviu Gabriel Muşat.
 9. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ”Cetăţean de onoare” al municipiului Călăraşi, domnului prof. ing. Voinea Ghiorghe.
 10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de punctare (criterii de eligibilitate, prioritate, restrictive şi de selecţie) pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale precum şi actelor justificative pentru întocmirea dosarelor.
 11. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unui imobil – teren în suprafaţă de 341 mp, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Victoriei, nr. 2B, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, conform cărţii funciare nr. 28330.
 12.  Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unui imobil – teren în suprafaţă de 192 mp, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Victoriei, nr. 2B, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, conform cărţii funciare nr. 28329.
 13.  Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unui imobil – teren în suprafaţă de 183 mp, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Pescăruş, nr. 33 bis, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, conform cărţii funciare nr. 25210.
 14.  Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unui imobil – teren în suprafaţă de 2000 mp, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, Aleea Dumbrava Minunată, nr. 4, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, conform cărţii funciare nr. 27218, pentru construirea unui complex de sport, loisir, agrement, servicii şi comerţ.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Îmbunătăţirea siguranţei navigabilităţii pe Dunăre în regiunea transfrontalieră Călăraşi - Silistra”, - faza proiect Tehnic.
 16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în parteneriat a Municipiului Călăraşi cu Judeţul Călăraşi în vederea finanţării şi implementării investiţiei din proiectul ”Îmbunătăţirea siguranţei navigabilităţii pe Dunăre în regiunea transfrontalieră Călăraşi - Silistra”.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri şi acţiuni pentru realizarea activităţii de bună gospodărire şi înfrumuseţare a municipiului Călăraşi.
 18. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei imobilului – teren în suprafaţă de 13.300 mp, teren arabil extravilan, situat în municipiul Călăraşi, tarlaua 63, parcela 23/2, identificat cu numărul cadastral 2960, carte funciară 4849, în favoarea Municipiului Călăraşi de către S.C. ”FERTIAGRO” S.R.L.
 19.  Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Călăraşi cu judeţul Călăraşi şi Serviciul Public Spaţii Verzi, în vederea constituirii Asociaţiei Handbal Club Dunărea Călăraşi 2021.
 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Călăraşi nr. 49/29.03.2018 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Călăraşi.
 21. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a imobilului teren în suprafaţă de 23359 mp, având numărul cadastral 32449, situat în municipiul Călăraşi, zona DANUBIUS PARK.
 22. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unui imobil – teren, proprietate privată a municipiului Călăraşi, în suprafaţă de 2000 mp, situat în Călăraşi, strada Ing. Bârcă Gheorghe, nr. 2, cu numărul cadastral 23154.
 23. Diverse:
 24. Raportul Primarului Municipiului Călăraşi pe anul 2020.
 
Primar,
Dulce Marius Grigore
Citeste restul postarii »

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din data de 24.03.2021

23.03.2021 postat

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI 


DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară

 din data de 24.03.2021

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,   

Având în vedere:

- proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul General al Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 4655/18.03.2021; 

- prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

DISPUNE:

        Art. 1. – Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 24 Martie  2021, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în faliment/dizolvării și lichidării Asociației Handbal Club Dunărea Călărași 2014, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4641/18.03.2021, Raportul Serv. Juridic, nr. 4650/18.03.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă juridică şi de reprezentare a intereselor Județului Călărași, a Consiliului Județean Călărași precum și a Președintelui Consiliului Județean Călărași în procesele în care acestea sunt parte aflate pe rolul instanțelor de judecată, precum și în fața organelor de urmărire penală, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4604/18.03.2021, Raportul Serv. Juridic, nr. 4627/18.03.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării imobilului ”Centrul de Dezinsecție Lehliu” aflat în domeniul public al județului Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 19975/11.12.2020, Raportul Direcției Economice, nr. 19976/11.12.2020, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

4.Proiect de hotărâre privind organizarea sesiunii de depunere a cererilor, însoţite de acte doveditoare, de către solicitanții de locuințe destinate închirierii, pentru tineri specialişti din sănătate, din fondul de locuinţe A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4180/11.03.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 4182/11.03.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafață de 1365 m.p., însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4372/15.03.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 4376/15.03.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

6.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 259/2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţie “Dezvoltarea turistică a Brațului Borcea - Călărași – port turistic de agrement”, Faza – Studiu de Fezabilitate – actualizare deviz general, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4332/15.03.2021, Raportul DDRRE, nr. 4333/15.03.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici ale obiectivului de investiții „Îmbunătăţirea siguranţei navigabilităţii pe Dunăre în regiunea transfrontalieră Călăraşi–Silistra”, Faza intocmirea Proiectului Tehnic de Executie si a Detaliilor de Executie, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4334/15.03.2021, Raportul DDRRE, nr. 4335/15.03.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

8.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 154/2017 privind aprobarea asocierii în parteneriat a Judeţului Călăraşi cu Municipiul Călărași în vederea promovării obiectivului de investiții “Îmbunătățirea siguranţei navigabilităţii pe Dunăre în regiunea transfrontalieră Călăraşi – Silistra”, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4545/17.03.2021, Raportul DDRRE, nr. 4546/17.03.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Călărași, prin Consiliul Județean Călărași, împreună cu Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului (ACEDO), la depunerea proiectului „Parteneriat de Dezvoltare Locală Sustenabil și Competitiv în Județul Călărași”, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 3640/03.03.2021, Raportul DDRRE, nr. 3652/03.03.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de Monitorizare a Planului de menţínere a calităţíi aerului în judeţul Călăraşi 2019 – 2023, pe anul 2020, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 3960/08.03.2021, Raportul DDRRE, nr. 3963/08.03.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

11.Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale ale județului Călărași și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4191/11.03.2021, Raportul Direcției de Urbanism, nr. 4192/11.03.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia de Urbanism

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4561/17.03.2021, Raportul Comp. Guvernanță, nr. 4562/17.03.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – Finanțe

13.Proiect de hotărâre privind închiderea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Plătărești, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4582/17.03.2021, Raportul Comp. Guvernanță, nr. 4583/17.03.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – Finanțe

14.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului de Psihiatrie Săpunari, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4437/15.03.2021, Raportul Comp. Sănătate, nr. 4439/15.03.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

15.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4442/15.03.2021, Raportul Comp. Sănătate, nr. 4443/15.03.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

16.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență “Dr. POMPEI SAMARIAN“ Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4479/16.03.2021, Raportul Comp. Sănătate, nr. 4482/16.03.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

17.Diverse 

               PREŞEDINTE,                                

             ec. Vasile ILIUȚĂ                                    


Citeste restul postarii »

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI - HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii nr. 259/2017privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiții „Dezvoltarea turistica a Bratului Borcea – Calarasi – port turistic de agrement”, faza Studiu de

23.03.2021 postat

ROMÂNIA                                                                                                                  PROIECT                                  

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI                                                                                                                                                                                     

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

                             

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii nr. 259/2017privind aprobarea documentaţiei 

tehnico-economice a obiectivului de investiții „Dezvoltarea turistica a Bratului Borcea – Calarasi 

– port turistic de agrement”, faza Studiu de fezabilitate 

 

             Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în ședința ordinară din    .03.2021,

             Având în vedere:

 - referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Călărași, înregistrat sub nr. 4332din 15.03.2021;

 - adresa Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului nr. 50794/16.02.2021, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi cu nr. 3305/25.02.2021;

 - adresa Societăţii Coral S.R.L. Tulcea nr. 818/10.03.2021, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi cu nr. 4215/11.03.2021;

 - Acordul contractual de proiectare si executie lucrari nr. 1395/27.01.2021 incheiat intre Consiliul Judetean Calarasi si Asocierea SC Coral SRL – SC ZMC Trading SRL pentru realizarea obiectivului de investitii „Dezvoltarea turistica a Bratului Borcea – Calarasi – port turistic de agrement”,

 - Contractul de finantare nr. 15485/14130/13.08.2019 incheiat intre Ministerul Turismului si Consiliul Judetean Calarasi;

               - prevederile art. 7 alin. (7) şi art. 10 alin. (4) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

               - prevederile art. 44 alin. (1) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

               - prevederile art. 84 alin. (4), art. 87 alin. (5), art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (3) lit. d), f), alin. (5) lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

              În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

                 Articol unic. - Se modifica articolul 1 al Hotărârii nr. 259/2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiții  „Dezvoltarea turistica a Bratului Borcea – Calarasi – port turistic de agrement”, faza Studiu de fezabilitate, articol care va avea următorul cuprins:

            “Art. 1. - Seaprobă documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții  „Dezvoltarea turistica a Bratului Borcea – Calarasi – port turistic de agrement”, faza Studiu de fezabilitate – actualizare deviz general, în valoarea totală de 72.036.702,04 lei, la care se adaugă T.V.A., din care C + M este în valoare de 52.099.496,38 lei, la care se adaugă T.V.A..

                Datele de identificare ale obiectivului de investiţie sunt:

               Amplasament:  teren intravilan neproductiv (categoria de folosință actuală - pădure), în suprafață de 81.246 mp, cuprins între Brațul Borcea și pădurea adiacentă DN3.

                Caracteristicile principale propuse: 

               - Realizare cheu semitaluzat;

               - Construcție spațiu săli de conferințe, birou și spații comerciale;

               - Atelier reparații bărci;

                Durata de realizare a investiţiei: 28 luni.”.                

               Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi.

 

  PREŞEDINTE,

ec. Vasile ILIUŢĂ       

Citeste restul postarii »

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI -HOTĂRÂRE privind aprobarea intrării în faliment/dizolvării și lichidării Asociației Handbal Club Dunărea Călărași 2014

23.03.2021 postat

 ROMÂNIA                                                                                          PROIECT    JUDEŢUL CĂLĂRAŞI                                                                                                                                                                                                                                                       CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI 


HOTĂRÂRE

privind aprobarea intrării în faliment/dizolvării și lichidării

 Asociației Handbal Club Dunărea Călărași 2014


                     Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din ___.03.2021,

                     Având în vedere:

 • referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi, înregistrat sub nr. 4641 din 18.03.2021; 

 • prevederile Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 18/2014 privind asocierea judeţului Călăraşi cu municipiul Călărași și societatea ECOAQUA S.A., în vederea constituirii Asociaţiei Handbal Club Dunărea Călărași 2014

 • prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Călărași nr. 25/25.02.2021;

 • prevederile Hotărârii Adunării Generale a Asociaților nr. 1/09.03.2021 privind aprobarea propunerii intrării în faliment/dizolvării și lichidării Asociației Handbal Club Dunărea Călărași 2014;

 • raportul Cenzorului nr. 43/15.02.2021, înregistrat la Primăria municipiului Călărași sub nr. 7550/16.02.2021;

 • prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

 • prevederile Legii educației fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

 • prevederile art. 18 lit. g) și art. 46 din Statutul Asociației Handbal Club Dunărea Călărași 2014;

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. - (1) Se aprobă intrarea în faliment/dizolvarea și lichidarea Asociației Handbal Club Dunărea Călărași 2014.

(2) Se împuternicește Președintele Asociației, dl. Zanfir Daniel-Cristian, să întocmească și să semneze toate documentele necesare intrării în faliment/dizolvării și lichidării Asociației Handbal Club Dunărea Călărași 2014.

 Art. 2. - Se aprobă ca lichidator CC INSOL FILIALA CĂLĂRAȘI SPRL – cu sediul în str. Plevna, nr. 189, mun. Călărași, jud. Călărași, nr. înregistrare în Registrul Societăților Profesionale RFO-0506, CUI 23203691, reprezentată prin practician în insolvență, Stână Mihaela.  

             Art. 3. Asociația Handbal Club Dunărea Călărași 2014, prin Președintele Asociației, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

           Secretarul General al Județului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu și Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta celor interesați.

   PREŞEDINTE,

ec. Vasile ILIUŢĂ

Citeste restul postarii »

Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași - PROGRAM CINEMA 3D/2D CĂLĂRAȘI19 martie – 1 aprilie 2021

19.03.2021 postat
19 și 26.03.2021, ora: 13:30
20 – 21.03.2021 și 27 – 28.03.2021, orele 10:00 și 13:30

Salvați de Crănțănei – 2D (variantă dublată)
Regia: Tony Bancroft, Scott Christian Sava, Jaime Maestro
Voci: Owen – Ionuț Grama, Zoe – Alexandra Radu, Mackenzie – Ilinca Popescu, Horatio – Vlad Rădescu, Chesterfield – Tomi Cristin, Bivolul Bob – Ernest Fazakas, Woodley – Octav Mitrică, Binkley – Carmen Lopăzan, Brock – Mihai Munteniță, Omul Glonț – Mike Gheorghiu.
Gen film: Animaţie
Durata: 104 minute
Rating: AG


Viața lui Owen se învârte plictisitor în jurul activității sale de testare a crănțăneilor pentru animalele de companie, așa că nu mai are prea mult timp pentru iubita lui soție și pentru simpatica lor fiică. Dar, când unchiul său îi lasă moștenire un circ ambulant, Owen descoperă o cutie cu crănțănei magici ce pot transforma pe oricine în animalul pe care îl dorește.  Dar, mai întâi, Owen și familia lui trebuie să-l învingă pe maleficul frate al unchiului lor, care, din păcate, cunoaște secretul crănțăneilor magici și dorește să-l țină doar pentru el...

19 – 25 martie 2021
Orele: 17:00 și 19:30
Luni, filmul nu va fi proiectat

Babyteeth: Prima iubire – 2D
Regia: Shannon Murphy
Cu: Ben Mendelsohn, Essie Davis, Eliza Scanlen, Emily Barclay, Toby Wallace
Gen film: Comedie, Dramă
Durata: 120 minute
Rating: N15

    Doi părinți descoperă că fiica lor de 16 ani, bolnavă de cancer, s-a îndrăgostit de un dealer de droguri. Prima iubire nu a fost niciodată mai importantă. Mai ales când ar putea fi și ultima.

 


26 martie – 01 aprilie 2021
Ora: 17:00
Luni, filmul nu va fi proiectat

Colectiv – 2D


Regia: Alexander Nanau
Cu: Narcis Hogea, Cătălin Tolontan, Mirela Neag, Răzvan Luțac, Camelia Roiu, Tedy Ursuleanu, Vlad Voiculescu, Nicoleta Ciobanu
Gen film: Documentar
Durata:109 minute

„Colectiv” oferă în premieră o privire în culisele momentelor-cheie care au avut loc după evenimentul tragic din clubul Colectiv din București. Urmărind jurnaliști, avertizori de integritate, pacienți arși și oficiali din Guvern, filmul dezvăluie fără compromisuri o întreagă rețea a corupției, minciunii și manipulării.


26 martie – 01 aprilie 2021
Ora: 19:30
Luni, filmul nu va fi proiectat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corpus Christi – 2D


Regia: Jan Komasa
Cu: Bartosz Bielenia, Aleksandra Konieczna, Eliza Rycembel
Gen film: Dramă
Durata: 115 minute

Daniel are 20 de ani și tocmai a ieșit dintr-un centru de reeducare pentru minori. Ajuns într-un mic orășel din Polonia, Daniel se îmbracă în haine preoțești și pretinde că este trimisul Bisericii. Apariția unui preot carismatic cu viziuni moderne este o oportunitate pentru comunitatea locală care începe un proces de vindecare după o tragedie recentă.

Citeste restul postarii »

CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI CREAȚIE CĂLĂRAȘI - COMUNICAT DE PRESĂ

18.03.2021 postat


 

Având în vedere rata de incidență Covid-19 la nivelul municipiului Călărași, vă informăm că toate spectacolele, concertele, proiecțiile cinematografice și orice alt tip de eveniment care se desfășoară în spațiile/sălile  Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași, se vor desfășura cu ocuparea sălii la o capacitate de maxim 30%, în conformitate cu Ordinul nr. 3.245/1.805/2020 și cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță.

Astfel, vă reamintim evenimentele programate pentru perioada imediat următoare:

 1. 28 martie ora 19.00 – stand-up  -Doru Octavian Dumitru- One man Show

 2. 01 aprilie ora 19.00 – piesa de teatru CAFEAUA DOMNULUI MINISTRU

 3. 02 aprilie ora 19.30 – La cererea publicului călărășean, Concert Direcția 5 

 4. 09 aprilie ora 19.00 – piesa de teatru “Soț de vânzare”

 5. 23 aprilie ora 19.00 – piesa de teatru “Terapie in 3”

 6. 14 mai ora 19.00 – piesa de teatru “Bărbatul perfect, defect”

Biletele se pot achiziționa și de la Sediul Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași, de luni până joi între orele 08.30-16.00 și vineri intre orele 08.30-13.30.

 

Totodată vă informăm că proiecția cinematografică de la ora 20.30 a fost reprogramată pentru ora 19.30, pentru respectarea restricțiilor de circulație existente în vigoare la acest moment pe teritoriul României.

Luna aceasta la Cinematograful 2D/3D puteți viziona următoarele proiecții:

 1. Babyteeth: Prima iubire – 2D, 19 – 25 martie 2021, Orele: 17:00 și 19.30

 2. COLECTIV – 2D, 26 martie – 01 aprilie 2021, Orele: 17:00

 3. CORPHUS CRISTI  – 2D, 26 martie – 01 aprilie 2021, Orele: 19:30 

 4. Salvați de Crănțănei – 2D (variantă dublată), 19 și 26.03.2021, ora: 13:30, 13 – 14.03.2021; 20 – 21.03.2021 și 27 – 28.03.2021, orele 10:00 și 13:30

PROGRAM CASIERIE CINEMA

MARȚI – JOI: 16.00 - 21.00

VINERI: 12.30 – 21.00

SÂMBĂTĂ – DUMINICĂ: 9.00 – 21.00

LUNI, CINEMATOGRAFUL ESTE ÎNCHIS.

Pentru mai multe detalii vizitați pagina noastra de facebook si site-ul instituției www.culturalcl.ro.

Manager,

TEODORESCU Georgiana Iuliana

Citeste restul postarii »

PROGRAM CINEMA 3D/2D CĂLĂRAȘI 12 martie – 1 aprilie 2021

10.03.2021 postat

12; 19 și 26.03.2021, ora: 13:30

13 – 14.03.2021; 20 – 21.03.2021 și 27 – 28.03.2021, orele 10:00 și 13:30

Salvați de Crănțănei2D (variantă dublată)

Regia: Tony Bancroft, Scott Christian Sava, Jaime Maestro

Voci:Owen – Ionuț Grama, Zoe – Alexandra Radu, Mackenzie – Ilinca Popescu, Horatio – Vlad Rădescu, Chesterfield – Tomi Cristin, Bivolul Bob – Ernest Fazakas, Woodley – Octav Mitrică, Binkley – Carmen Lopăzan, Brock – Mihai Munteniță, Omul Glonț – Mike Gheorghiu.

Gen film:Animaţie

Durata: 104 minute

Rating: AG Viața lui Owen se învârte plictisitor în jurul activității sale de testare a crănțăneilor pentru animalele de companie, așa că nu mai are prea mult timp pentru iubita lui soție și pentru simpatica lor fiică. Dar, când unchiul său îi lasă moștenire un circ ambulant, Owen descoperă o cutie cu crănțănei magici ce pot transforma pe oricine în animalul pe care îl dorește.  Dar, mai întâi, Owen și familia lui trebuie să-l învingă pe maleficul frate al unchiului lor, care, din păcate, cunoaște secretul crănțăneilor magici și dorește să-l țină doar pentru el...

 12 – 18 martie 2021

Orele: 17:00 și 20:30

Luni, filmul nu va fi proiectat


Rocketman2D

Regia: Dexter Fletcher

Cu: Bryce Dallas Howard, Taron Egerton, Richard Madden, Jamie Bell

Gen film: Biografic, Dramă, Fantastic

Durata: 121 minute 

Rating: N15 

 

         Filmul îl urmărește pe Elton pornind din orășelul Pinner, de-a lungul drumului spre succes, dependență și suferință. Luptându-se cu imaginea privată, sexualitatea lui și problemele din copilărie, tânărul Elton găsește o salvare în muzica ce îl propulsează pe scena internațională. Este motivat de un alter ego de scenă, ce poartă costume extravagante și vede lumea prin niște ochelari mari, colorați.

„Rocketman” duce publicul într-o călătorie necenzurată prin viața unui simbol, cu cele mai îndrăgite melodii ale lui Elton John.19 – 25 martie 2021

Orele: 17:00 și 20:30

Luni, filmul nu va fi proiectat

 

Babyteeth: Prima iubire2D 

Regia: Shannon Murphy

Cu: Ben Mendelsohn, Essie Davis, Eliza Scanlen, Emily Barclay, Toby Wallace

Gen film: Comedie, Dramă

Durata: 120 minute

Rating: N15

 

    Doi părinți descoperă că fiica lor de 16 ani, bolnavă de cancer, s-a îndrăgostit de un dealer de droguri. Prima iubire nu a fost niciodată mai importantă. Mai ales când ar putea fi și ultima.26 martie – 01 aprilie 2021

Orele: 17:00 și 20:30

Luni, filmul nu va fi proiectat

 

Încă un rând2D 

Regia: Thomas Vinterberg

Cu: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe, Magnus Millang

Gen film: Comedie, Dramă

Durata: 115 minute

Rating: N15

 

Patru buni prieteni, profesori de liceu, încearcă să afle dacă viețile lor se pot îmbunătăți prin menținerea unui nivel constant de... alcool în sânge.

Citeste restul postarii »

Deputat Dumitru Coarnă - Acolo unde justiția nu funcționează, e periculos să ai dreptate

10.03.2021 postat
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
DEPUTAT PSD COARNĂ DUMITRU
DECLARAȚIE POLITICĂ
"" spunea scriitorul spaniol Francisco de Quevedo în secolul al XVII -lea. Statul de drept trebuie să aibă ca fundament o justitie independentă, imparțială, fără privilegii și fără discriminări, astfel încât orice persoană care încalcă legea să poată fi trasă la răspundere, asa cum prevăd dispozitiile art. 16 din Constituția României (Cetătenii sunt egali în fața legii). Însă, înainte de a ne gândi cum să desființăm o sectie a P.Î.C.C.J. dedicată investigării infracțiunilor din justitie, trebuie sa analizăm impactul unei astfel de reglementări asupra sistemului judiciar și nu în ultimul rând asupra cetățeanului, beneficiarul direct al actului de justiție.
Trebuie să oferim suficiente garanții magistratilor în scopul respectării independenței acestora, garanții care să vizeze modul în care aceștia pot fi urmăriți penal și trimiși în judecată, dar în același timp să nu reprezinte piedici insurmontabile în ancheta penală a acestora!
Ceea ce se dorește prin inițierea Proiectului de lege privind desfiintarea SIIJ este întoarcerea la primitivismul perioadei de dinainte de 2018, în care Justiția era aservită D.N.A -ului iar D.N.A-ul dădea raportul președintelul, perioadă în care Justiția se făcea la televizor cu surle si trâmbițe, în talk-show-uri erau analizate cazuri, prezentate probe și constatate vinovății sau nevinovății. Este o perioadă neagră în istoria dreptului românesc, în care oameni nevinovați poate au ajuns în închisoare, iar vinovații se află în libertate, o perioadă în care independența judecătorului a fost ea însăsi închisă pe nedrept, o perioadă pe care România a depășit-o iar Proiectul de lege privind desfiintarea SIIJ nu aduce nicio garanție că prin desfiintarea acestei sectii speciale România iși va urma parcursul democratic european si nu se va întoarce la metehnele trecutului.
Cu riscul de a mă repeta, subliniez faptul că este interesul poporului român de a lupta pentru justitie pentru că protejând justiția se protejează pe sine. Beneficiarul principal al garanțiilor oferite de sistemul judiciar este cetățeanul, căruia trebuie să i se asigure dreptul la un proces echitabil, drept care ar deveni iluzoriu în lipsa unei justiții independente, care să decidă exclusiv potrivit legii, în afara oricărei forme de presiuni exterioare.
Fac această precizare în contextul în care chiar Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ Proiectului de lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din Justiție (SIIJ), proiect susținut de ministrul Justiției, Stelian Ion. Deputatul USR Stelian Ion a declarat anterior, înainte de a deveni Ministru al justiției, că sub actuala procedură, procurorii șefi vor fi suspectați că sunt oamenii cuiva din lumea politică și că ar trebui să se țină cont și de reacția asociațiilor de magistrați cele mai relevante care cer modificarea legii, în sensul în care factorul politic să fie diminuat, și că ar trebui acordat un rol mai important secției pentru procurori din CSM, avizul CSM să fie conform, nu consultativ.
În prezent ministrul susține desființarea SIIJ printr-un proiect de lege din care au fost eliminate anumite prevederi care le-ar fi putut oferi magistraților garanția independentei. În forma inițială a proiectului, începerea urmăririi penale a magistraților era condiționată de avizul procurorului general, iar procurorii și judecătorii puteau fi trimiși în judecată doar cu avizul secțiilor din CSM.
Aceste prevederi fiind înlăturate, soluția normativă propusă spre adoptare nu este însoțită de instituirea unor garanții menite să dea eficiență principiului independenței justiției prin asigurarea unei protecții adecvate a judecătorilor și procurorilor împotriva unor eventuale presiuni exercitate asupra lor.
Chiar Înalta Curte de Casație și Justiție prin vocea președintelui acesteia, judecătoarea Corina Corbu, a criticat dur proiectul ministrului Justiţiei, Stelian Ion, de desfiinţare a Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie. Potrivit judecătoarei Corbu, proiectul ministrului Justiţiei "nu rezolvă niciuna dintre problemele de fond", având în vedere că "justiţiabilii trebuie să aibă garanţia că justiţia se face numai în sala de judecată".
Raportat la necesitatea existenței unor garanții reale în vederea respectării independenței justiției fac referire și la procedura de numire a procurorilor șefi din Parchetul General, DNA și DIICOT care în maniera în care a fost modificată în anul 2005, prezintă un grad ridicat de politizare.
Fostului ministru al Justiției Monica Macovei I se datorează procedura actuală de numire a procurorilor șefi din Parchetul General, DNA și DIICOT, întrucât aceasta si partidul din care făcea parte si-a dorit politizarea Parchetului General și a celor două sectii din cadrul acestuia, astfel încât cine deține puterea politică să aibă in buzunar și puterea judecătorească.
Argumentul Monicăi Macovei a fost că, dacă numirile șefilor Parchetului General si al celor două secții din cadrul acestuia ar fi lăsate la latitudinea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ar însemna că justiția este lăsată să se autoregleze, lucru care nu ar fi de dorit! Mai mult, aceasta susținea că în cazul membrilor CSM răspunderea nu există, fiind vorba de un colectiv de 19 oameni, care votează în secret și care, în cazul unui eșec în fruntea unui mare parchet, nu pot fi făcuți responsabili în colectiv. Doamna Macovei a omis să ne spună, cu ce ar fi mai bună varianta domniei sale, sau poate n-a omis, ci pur și simplu n-a înțeles principiile democrației constituționale și ale statului de drept.
Pentru că nu îmi doresc să-I acord mai multă importanță decât I se cuvine acestei doamne a justiției românesti (cu ghilimelele de rigoare) și pentru că istoria ne va judeca pe toți, eu, Dumitru Coarnă, deputat PSD susțin independența justitiei și voi lupta pentru depolitizarea acesteia, susțin Secția de Investigare a Infractiunilor din Justitie și lupt împotriva desființării acesteia. Politicul nu trebuie implicat în numirea procurorilor, aceasta răspundere trebuie restituită titularului de drept al acesteia, care nu poate fi nici Ministrul Justiției și nici Președintele Romaniei, ci Consiliul Superior al Magistraturii.
Mi-am început discursul cu un citat despre justiție si aș vrea să-l închei în același ton, de această dată cu un citat din Seneca care vine să reafirme importanța independenței justiției într-un stat de drept : "Un regat clădit pe nedreptate nu rezistă mult."
Deputat PSD
DUMITRU COARNĂ
Citeste restul postarii »

Deputat Constantin Bîrcă - Agricultorii au nevoie de reglementări clare, precise și eficiente

10.03.2021 postat

Sigla Camerei Deputaţilor


Parlamentul României

Camera Deputaților 

DECLARAŢIE POLITICĂ
 

Titlul declaraţiei politice: "Agricultorii au nevoie de reglementări  clare, precise și eficiente 

Studiul Eurobarometru din februarie 2021 relevă o perspectivă interesantă asupra punctelor de vedere ale cetăţenilor asupra domeniilor de interes deosebit. Mai mult de jumătate dintre cetăţenii Uniunii Europene (55%) consideră că agricultura a adus deja o contribuţie semnificativă la reducerea efectelor schimbărilor climatice. Sondajul arată că preocupările de mediu - cum ar fi combaterea schimbărilor climatice, protejarea resurselor naturale şi îmbunătăţirea biodiversităţii - au devenit o prioritate din ce în ce mai importantă. Rezultatele demonstrează  o conştientizare  crescândă a populației față de interacţiunea dintre agricultură şi mediu.

Pe aceste coordonate se înscrie legislația privind circulația tractoarelor pe drumurile publice completată în ultima perioadă cu noi obligații pentru proprietarii mașinilor agricole.

Încadrate, conform Legii nr. 260/2020 (publicată în Monitorul Oficial pe 20 noiembrie și intrată în vigoare din 23 noiembrie), în categoria vehiculelor lente, tractoarele și combinele trebuie să fie omologate la Regia Autonomă «Registrul Auto Român».

În urma unui ordin MAI, toate tractoarele care circulă pe drumurile publice vor trebui să aibă efectuată Inspecția tehnică periodică. Conformarea cu noua condiție este necesară chiar și pentru fermierii care se deplasează pe drumurile publice doar câteva zeci de metri pentru a ajunge la parcelele agricole, în caz contrar aceștia riscând să fie sancționați.Incontestabil, măsura urmărește eliminarea factorilor care produc daune mediului prin noxe.

Totuși, nemulțumirea fermierilor, perfect justificată, derivă din sumele percepute ca taxă de verificare: o inspecție tehnică pentru un tractor U445, de exemplu, costă 250 de lei, putând ajunge și la 1.100 de lei, în cazul tractoarelor mari.

O altă nemulțumire este aceea că fermierii trebuie să meargă la sediul Registrului Auto Român din raza căruia fac parte, cu dificultăți majore atât pentru transportul pe platforme sau tractare cât și pentru cei care nu au carte de identitate și atâta timp cât nu ai carte de identitate nu poți să faci ITP-ul la nici o stație de ITP și nici la RAR.

Este un semnal pe care îl aduc în atenția factorilor de decizie pentru a îmbunătăți aceste reglementări, în sensul detașării unor echipe RAR acolo unde există un număr mai mare de tractoare sau acordarea unei subvenții pentru reparațiile mai mari în vederea eliminării noxelor.

În încheiere doresc să precizez că Studiul Eurobarometru realizat de Comisia Europeană arată că ”90% dintre cetăţenii Uniunii Europene consideră că întărirea poziţiei fermierilor în lanţul de aprovizionare cu alimente este o prioritate.Vă mulțumesc, 

 

DEPUTAT

Constantin BÎRCĂ

Citeste restul postarii »

"Cercetare, dezvoltare, inovare - elemente de top ale austerității bugetului 2021“

4.03.2021 postat

 

Parlamentul României

Camera Deputaților 

DECLARAŢIE POLITICĂAdresată de către domnul senator: Constantin BÎRCĂ

Circumscripţia electorală: nr. 12, Călărași

Grupul parlamentar: PSD

Şedinţa Senatului din data: 03.03.2021


 

Titlul declaraţiei politice: "Cercetare, dezvoltare, inovare - elemente de top ale austeritatii bugetului 2021
Domnule președinte de ședință, 

Doamnelor și domnilor deputați,


România dispune de  un potențial științific deosebit, apreciat de partenerii străini dar total nevalorificat în țară.

Subfinanțarea cronică a acestui sector nu face decât să demonstreze incapacitatea Guvernului de a gestiona și de a distribui eficient și competitiv fondurile pentru cercetare. Finanțarea cercetării a ajuns la un minim istoric: ~ 0,15% din PIB alocat Ministerului de resort în 2020.

 În plus, fondurile sunt împărțite discretionar, netransparent și ineficient. Gestiunea fondurilor destinate cercetării trebuie să se bazeze exclusiv pe experiența oamenilor de știință. Acest principiu guvernează activitatea celor mai importante agenții de finanțare a cercetării fundamentale europene și americane, care primesc majoritar sau exclusiv finanțare public. Este și motivul pentru care mulți specialiști de valoare părăsesc  România.

Reconstrucția cercetării românești se impune a fi realizată pe principii de competitivitate și eficiență, predictibilitate și reziliență. Totul însă, cu fonduri suficiente.

Ignorarea Cercetării de către guvernanți, îndepărtează România ireversibil de profilul unei țări membre UE în ce privește domeniul cercetării-dezvoltării și, implicit, al competitivității economice.  În această situație este demn de semnalat Apelul membrilor Organizației Neguvernamentale “Ad Astra” - Asociația Cercetătorilor români din țară și din întreaga lume: 

 

“În urma reducerii dramatice a finanțărilor publice de cercetare-dezvoltare, în contrast frapant cu angajamentele României, în ultimii 10 ani s-a înregistrat agravarea progresivă a decalajului României față de alte țări europene în materie de inovare și competitivitate.

 

În anul 2020, România ar fi trebuit să cheltuiască pentru cercetare-dezvoltare, din fonduri publice, 1% din PIB, adică aproape 11 mld RON, țintă la care s-a angajat și prin Strategia Națională de Cercetare - Dezvoltare și Inovare (HG nr. 929/2014).  În fapt, conform execuției preliminare a propunerii de Lege a Bugetului, România a cheltuit doar 1,75 mld RON, adică mai puțin de o șesime.

 

Această situație gravă a fost, în mod repetat, evidențiată și în rapoartele de țară și în numeroase alte acte ale Comisiei Europene, precum și în toate evaluările științei și tehnologiei din România. 

 

Corecția situației, posibilă prin măsurile la care v-ați angajat prin programul de guvernare, este necesară și pentru îndeplinirea ”condiției favorizante”, obiectiv indispensabil accesării fondurilor structurale în perioada 2021- 2027.

 

“Programul de guvernare”  prevede că, până în 2024, Guvernul va cheltui 1% din PIB pentru cercetare - dezvoltare din fonduri publice, în timp ce alți 1% vor fi cheltuiți din fonduri private. Ținta de 1% din PIB din fonduri publice în 2024 este reiterată drept “obiectiv cheie național” pentru îndeplinirea agendei ”România educată”, alături de ținta de 6% din PIB pentru educație.

 

 

În aceste condiții, am constatat cu surprindere că, în proiectul de Lege a Bugetului pe 2021, la cheltuielile de “Cercetare fundamentală și cercetare-dezvoltare” din tot bugetul de stat, se estimează o SCĂDERE a acestor cheltuieli, an de an, ajungând la 1,686 mld RON în 2024, adică, iarăși, mai puțin de o șesime din cât prevede programul.

 

Programul de guvernare conține sute de angajamente, obiective, ținte, acțiuni care țin fie de cercetare-dezvoltare, fie de inovare, de competitivitate, de performanța generală a administrației, societății și economiei și care nu pot fi atinse decât prin performanța sistemului de cercetare-dezvoltare. 

 

Este ușor de văzut că prea puține dintre acestea ar fi posibile la nivelul de finanțare anticipat în Legea Bugetului.Vă mulțumesc, DEPUTAT

Constantin BÎRCĂ

Citeste restul postarii »

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa extraordinară din data de 2 Martie 2021

PROGRAM CINEMA 3D/2D CĂLĂRAȘI 26 februarie – 11 martie 2021

26.02.2021 postat

26 feb. – 04 martie 2021

Ora: 17:00

Luni, filmul nu va fi proiectat


Urma2D

Regia: Dorian Boguță

Cu: Marin Grigore, Teodor Corban, Dragoș Bucur, Madalina Diana Ghenea, Irina Rădulescu

Gen film: Dramă, Thriller

Durata: 105 minute 

Rating: N15 


         Anton (Marin Grigore), un pianist celebru, este dat dispărut. Poliţistul (Teodor Corban) care preia cazul află treptat despre destinul zbuciumat al artistului, relaţiile sale bizare şi deciziile care au declanşat un vârtej de evenimente surprinzătoare. 

După moartea părinţilor săi, Anton devenise obsedat de fericirea surorii sale, Ana (Irina Rădulescu), dincolo de limitele iubirii fraterne.


26 feb. – 04 martie 2021

Ora: 20:00

Luni, filmul nu va fi proiectatDama de cupă2D 

Regia: May el-Toukhy

Cu: Trine Dyrholm, Gustav Lindh, Magnus Krepper

Gen film: Dramă

Durata: 127 minute

Rating: IM 18


Anne are un cabinet de avocatură de succes și cu o abordare lipsită de compromisuri, câștigă multe cazuri cu victime, copii sau adolescenți. Viața fericită alături de soțul Peter și fiicele lor gemene are parte de o provocare când Gustav, fiul rebel al lui Peter dintr-o căsătorie anterioară, se mută în casa lor. Dacă Peter are dificultăți în a se apropia de fiul înstrăinat, nu la fel stau lucrurile cu Anne, care e obișnuită cu minorii dificili și găsește repede un mijloc de comunicare cu Gustav. Relația lor evoluează și când Anne îl seduce pe băiat, își pune în pericol cariera și familia. Curând, Anne se va trezi atrasă de o decizie cu consecințe inimaginabile.

26.02.2021, ora: 13:30

27 – 28.02.2021, orele 10:00 și 13:30


Lassie se întoarce acasă2D (varianta dublată)

Regia: Hanno Olderdissen

Cu: Sebastian Bezzel, Anna Maria Mühe, Nico Marischka, Bella Bading

Gen film: Aventuri, Dramă, Familie

Durata: 100 minute

Rating: AG

Florian are doar 12 ani, și cel mai bun prieten al său este Lassie, un splendid collie. Dar, când tatăl lui Florian își pierde job-ul, familia e nevoită să se mute într-un apartament mult mai mic, unde nu 

au voie să aducă și câinele. Florian e devastat pentru că trebuie să renunțe la Lassie. Cel care îl preia pe Lassie e contele von Sprengel, care, însă, pleacă într-o călătorie spre Nord, așa că Lassie rămâne pe mâinile administratorului domeniului, un individ care îl tratează extrem de rău.  Pentru că Lassie nu 

poate trăi fără Florian, evadează, și așa începe o călătorie fabuloasă și plină de aventuri, căci și Florian pornește în propria sa căutare. Cei doi vor străbate toată țara căutându-se unul pe celălalt, căci niciun obstacol nu poate sta în calea unei prietenii dintre un copil și câinele său iubit.
05 – 11 martie 2021

Orele: 17:00 și 20:30

Luni, filmul nu va fi proiectat


Șefa a intrat la apă2D 

Regia: Tina Gordon Chism

Cu: Regina Hall, Marsai Martin, Issa Rae

Gen film: Comedie, Fantastic

Durata: 109 minute

Rating: AP 12


         Șefa a intrat la apă este o comedie ireverențioasă despre prețul succesului, puterea solidarității feminine și despre o a doua șansă de a te maturiza așa cum trebuie.

Fix înainte de o întâlnire de afaceri de care îi depindea firma, o șefă despotică se trezește captivă în corpul unei adolescente de 13 ani, la fel de năbădăioasă, dar fără niciun fel de putere asupra lumii adulților. 

Citeste restul postarii »

"Bumerangul dispariției voucherelor de vacanță!“ -deputat PSD Constantin Bârcă

24.02.2021 postat

 

DECLARAŢIE POLITICĂAdresată de către domnul senator: Constantin BÎRCĂ

Circumscripţia electorală: nr. 12, Călărași

Grupul parlamentar: PSD

Şedinţa Senatului din data: 24.02.2021


 

Titlul declaraţiei politice: 

 


Domnule președinte de ședință, 

Doamnelor și domnilor deputați,


În ședința din 18 februarie 2021 Guvernul a anunțat că renunță la voucherele de vacanță pentru bugetari. 

Este o lovitură grea atât asupra bugetarilor dar și asupra întregului sector HORECA și implicit asupra economiei.

2020 a fost un an plin de încercări şi provocări în istoria turismului românesc. În totală lipsă de predictibilitate, industria turistică s-a confruntat cu lipsa unor măsuri coerente.

Hotelierii și agențiile anunță primele efecte negative ale dispariției voucherelor de vacanță. Un studiu realizat de ASE București arată că: “Un leu investit în voucherele de vacanță generează 0,51 lei la PIB-ul României”.

Contribuţia directă la PIB a sectorului HoReCa este de 2,79%, iar cea totală este de 5,4%.

Argumentele “străvezii” ale decidenților sunt contrazise de realitate.

Asociația Națională a Agențiilor de Turism a dat publicității numărul de vouchere care au rămas nefolosite în 2020 și pot fi utilizate în acest an. În 2019 plus primele zece luni ale lui 2020, au fost emise tichete de vacanță în valoare totală de 2,7 miliarde de lei. Din acest total, până în prezent au fost consumate vouchere de vacanță în valoare de 2,15 miliarde de lei, deci, din 77,5% emise, 22,5% dintre tichete mai sunt utilizabile pentru acest an. Astfel încat nu mai sunt atât de multe vouchere de vacanță acordate, așa cum susțin oficialii. 

Efectele pandemiei asupra turismului românesc sunt reflectate de Statistică. Astfel, numărul sosirilor a scăzut cu 50,6% pe total în primele nouă luni ale anului 2020. Totodată, numărul de sosiri ale turiştilor români au înregistrat o scădere cu 42,8%, iar cel al turiştilor străini o scădere cu 81,3%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică.

Rezultă, în consecință că industria turismului a fost ramura cea mai grav afectată. În loc de măsuri stimulative, Guvernul adoptă “măsuri represive”. 

Potrivit unui studiu efectuat de Academia de Studii Economice (ASE) și Asociația Profesională a Emitenților de Tichete (APET), voucherele de vacanță asigură creșterea activității economice și crearea de locuri de muncă prin stimularea consumului și a ofertei interne.

Voucherele asigură creșterea încasărilor bugetare prin: veniturile fiscale aferente activității economice și a locurilor de muncă generate, care depășesc facilitățile fiscal, reducerea economiei subterane prin descurajarea muncii la negru și reducerea evaziunii fiscale.

Fiecare leu investit în voucherele de vacanță generează 0,51 lei la produsul intern brut al României, iar la fiecare 64.359 de lei direcționați pentru voucherele de vacanță se creează și se menține un loc de muncă.

În consecință, ținând cont de argumentele expuse, se impune, de urgență, revizuirea acestei Ordonanțe și abordarea de măsuri constructive destinate creșterii activității economice și crearea de locuri de muncă prin stimularea consumului și a ofertei interne în turism.

Vă mulțumesc, DEPUTAT

Constantin BÎRCĂ


Citeste restul postarii »

Titlu postare noua

24.02.2021 postat
Citeste restul postarii »

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară, cu completarea ordinii de zi

24.02.2021 postat

 
 
Primarul Municipiului Călăraşi,
În temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
 
DISPUNE:
 1.  
 2. Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 25.02.2021, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:
 
⦁ Proiect de hotărâre privind Planul de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social si cele beneficiare de serviciile cantinei de ajutor social.
⦁ Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 6 a Hotărârii Consiliului local nr. 62/26.03.2020 privind reorganizarea şi funcţionarea Serviciului Public Pieţe Oboare Călăraşi.
⦁ Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriei locuinţelor A.N.L., situate în municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.
⦁ Proiect de hotărâre privind stabilirea loturilor libere pentru darea în folosinţă gratuită tinerilor, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003.
⦁ Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Călăraşi în domeniul privat al municipiului Călăraşi a imobilului teren intravilan cu suprafaţa de 27 mp, situat în municipiul Călăraşi, strada Dunărea, număr cadastral 33050.
⦁ Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a imobilului teren în suprafaţă de 363 mp, având numărul cadastral 27033, cvartal 65, parcela 14/3, situat în municipiul Călăraşi.
⦁ Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de uz şi servitute de către S.C. – Distribuţie Dobrogea S.A. asupra unui teren, în suprafaţă de 80 mp, aparţinând domeniului public, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, Bulevardul Nicolae Titulescu, nr. 1 bis, pe care se va amplasa capacitatea energetică de distribuţie a energiei electrice pentru ,,Extindere reţea electrică de interes public zona locuinţe de serviciu Bulevardul Nicolae Titulescu, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.
⦁ Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii ,,dr. ing. DANIEL ŞTEFAN DRĂGULIN”, bazinului de înot didactic situat în municipiul Călăraşi, Bulevardul Republicii, nr. 2C, judeţul Călăraşi.
⦁ Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii ,,Prelungirea Luceafărului” străzii cu regim auto şi pietonal situată în municipiul Călăraşi.
⦁ Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului municipiului Călăraşi, domnul Dulce Marius Grigore, în vederea exercitării atribuţiilor municipiului Călăraşi în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOAQUA” Călăraşi.
⦁ Proiect de hotărâre privind propunerea şi aprobarea intrării în faliment/dizolvarea/lichidarea Asociaţiei Handbal Club Dunărea Călăraşi.
Diverse
- Raport privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul II al anului 2020.
 
 
 
DISPOZIŢIE
pentru modificarea şi completarea Dispoziţiei nr. 84/21.01.2021 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară
 
 
Primarul Municipiului Călăraşi,
În temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
 
 
DISPUNE:
 
Articol unic: se modifică şi se completează articolul unic al Dispoziţiei nr. 283/18.02.2021 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară, în sensul suplimentării ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâre:
 
 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Îmbunătățirea siguranței navigabilității pe Dunăre în regiunea transfrontalieră Călărași-Silistra" – faza actualizare Studiu de Fezabilitate.
13. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație prin Compania Națională de Investiții – ”CNI” - S.A. a imobilului constituit din teren și construcție – Punct termic 2, pe durata construirii obiectivului ”Realizare și modernizare în P.T., sediul Poliției Locale”.
 
 

Primar,

Dulce Marius Grigore

Citeste restul postarii »