Impartaseste cu Social Media

Impartaseste cu Social Media

Impartaseste cu Social Media

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din data de 21.12.2020

21.12.2020 postat

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară

din data de 21.12.2020

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,

Având în vedere:

- proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul General al Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 20278/15.12.2020;

- prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

DISPUNE:

Art. 1. Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 21 Decembrie 2020, ora 1200,în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției preliminate a bugetului propriu al Județului Călărași pentru trimestrul al patrulea al anului 2020, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 19855/10.11.2020, raportul Direcției Economice, nr. 19856/10.11.2020, ce urmează a fi avizat de Comisia buget-finanțe

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor Normelor de venit pentru anul 2021, în vederea impunerii veniturilor din activități independente, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activități independente, altele decât venituri din profesii liberale și din drepturi de proprietate intelectuală, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 19748/09.12.2020, raportul Direcției Economice, nr. 19749/09.12.2020, ce urmează a fi avizat de Comisia buget-finanțe

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și tarifelor, din competența Consiliului Județean Călărași, pentru anul 2021, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 17418/04.11.2020, raportul Direcției Economice, nr. 17419/04.11.2020, ce urmează a fi avizat de Comisia buget-finanțe

4.Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute provenite din cedarea folosinței bunurilor prin închiriere, concesiune sau arendare, pentru anul 2021, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 17391/04.11.2020, raportul Direcției Economice, nr. 17392/04.11.2020, ce urmează a fi avizat de Comisia buget-finanțe

5.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 19982/11.12.2020, raportul Direcției Economice, nr. 19983/11.12.2020, ce urmează a fi avizat de Comisia buget-finanțe

6.Proiect de hotărâre privind predarea unor imobile, aflate în domeniul public al Județului Călărași,în administrarea Societăţii Drumuri și Poduri S.A. Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 17504/05.11.2020, raportul Direcției Economice, nr. 17505/05.11.2020, ce urmează a fi avizat de Comisia buget-finanțe

 

 

 

 

 

 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor, destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tineri specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L.aflate în administrarea Consiliului județean Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 19843/09.12.2020, raportul Serv. Juridic, nr. 19444/09.12.2020, ce urmează a fi avizat de Comisia buget-finanțe

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnici ai obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice la corpurile A, B, C și D la Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași” – faza D.A.L.I., însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 20122/14.11.2020, raportul DDRRE, nr. 20123/14.11.2020, ce urmează a fi avizat de Comisia buget-finanțe

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor sociale pe criterii medicale acordate elevilor Școlii Gimnaziale Speciale nr. 1 Călărași pentru anul școlar 2020-2021, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 19921/10.12.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 19922/10.12.2020, ce urmează a fi avizat de Comisia buget-finanțe

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 19964/11.12.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 19965/11.12.2020, ce urmează a fi avizat de Comisia buget-finanțe

11.Proiect de hotărâre privind desființarea Complexului de Servicii Comunitare Oltenița și înființarea Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Oltenița, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18765/23.11.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 18766/23.11.2020, ce urmează a fi avizat de Comisia buget-finanțe

12.Proiect de hotărâre privind reorganizarea Centrului Maternal Călărași prin înființarea unui punct de lucru și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 20226/15.12.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 20227/15.12.2020, ce urmează a fi avizat de Comisia buget-finanțe

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 20228/15.12.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 20229/15.12.2020, ce urmează a fi avizat de Comisia buget-finanțe

14.Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Consiliul Județean Călărași, Biblioteca Județeană ”Alexandru Odobescu” Călărași, Muzeul Dunării de Jos, Centrul județean de Cultură și Creație și Protopopiatul Călărași în vederea realizării în comun a proiectului de interes public județean ”Suflet de copil”, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 20246/14.12.2020, raportul Serv. Juridic, nr. 202247/14.12.2020, ce urmează a fi avizat de Comisia buget-finanțe

15.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 127/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Călărași pe principalele domenii de activitate, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 20243/15.12.2020, raportul Serv. Juridic, nr. 20280/15.12.2020, ce urmează a fi avizat de Comisia Juridică

16.Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Județean Călărași pentru conducerea, evaluarea, supravegherea și controlul Fundației pentru Tineret Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 20239/15.12.2020, raportul Serv. Juridic, nr. 20240/15.12.2020, ce urmează a fi avizat de Comisia buget-finanțe

17.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 170/2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Călărași în Grupul de lucru pentru implementarea și adaptarea Planului Național Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18351/17.11.2020, raportul Serv. Juridic, nr. 18352/17.11.2020, ce urmează a fi avizat de Comisia buget-finanțe

 

 

 

 

18.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Călărași în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Călărași pentru anul școlar 2020-2021, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18460/18.11.2020, raportul Serv. Juridic, nr. 18462/18.11.2020, ce urmează a fi avizat de Comisia buget-finanțe

19.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Călărași în Comisia de Orientare Școlară și Profesională Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18684/20.11.2020, raportul Serv. Juridic, nr. 18685/20.11.2020, ce urmează a fi avizat de Comisia buget-finanțe

20.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Călărași în Consiliul de administrație aș Școlii Gimnaziale Speciale nr. 1 Călărași pentru anul școlar 2020-2021, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18428/17.11.2020, raportul Serv. Juridic, nr. 18429/17.11.2020, ce urmează a fi avizat de Comisia buget-finanțe

21.Diverse

 

 

 

 

 

Citeste restul postarii »

Titlu postare noua

20.12.2020 postat
Citeste restul postarii »

Titlu postare noua

20.12.2020 postat
Citeste restul postarii »

Titlu postare noua

20.12.2020 postat
Citeste restul postarii »

HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2020

15.12.2020 postat

 

Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta extraordinara din 15.12.2020,

Avand in vedere:

- referatul de aprobare nr.20120 din 14.12.2020 al Presedintelui Consiliului Judetean Calarasi;

- adresa nr. 2542/2020 a Centrului Judetean de Cultura si Creatie Calarasi;

- adresele nr. 1640/2020 si nr.1656/2020 ale Bibliotecii Judetene “Alexandru Odobescu” Calarasi;

- adresa nr. 29403/2020 a Spitalului Judetean de Urgenta “Dr. Pompei Samarian” Calarasi;

- adresele nr. 67016/2020 si 67016/2020 ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi;

- Memoriile nr.19973-19204/2020 ale Directiei Tehnice;

- prevederile art.15, ale art. 19 alin. (2), si ale art. 20 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) si ale alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTARASTE:

 

Art. 1. – Se aproba majorarea bugetului Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi cu suma de 1.000 mii lei din economiile inregistrate in implementarea "Programul pentru scoli al României".

Art. 2. Se aproba modificarea si completarea Hotararii nr. 20/2020 pentru aprobarea utilizarii excedentului bugetar, rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2019, in exercitiul bugetar 2020 potrivit prevederilor Anexei nr.1care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei, Anexa nr.1 a Hotararii nr. 20/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se înlocuieste cu Anexa nr.1 la prezenta.

Art. 4. –Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2020, conform Anexelor nr. 2-11 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5. – Directia Economica, Directia Tehnica, Centrul Judetean de Cultura si Creatie Calarasi, Biblioteca Judeteana “Alexandru Odobescu” Calarasi, Spitalul Judetean de Urgenta “Dr. Pompei Samarian” Calarasi si Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului |Calarasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta celor interesaţi.

 

PRESEDINTE,

ec. Vasile ILIUTA

Citeste restul postarii »

HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi, pe anul 2020

15.12.2020 postat

HOTARARE

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

al Societatii DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi, pe anul 2020

 

Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta extraordinara din 15.12.2020,

Avand in vedere:

- referatul de aprobare nr. 20107 din 14.12.2020 al Presedintelui Consiliului Judetean Calarasi;

- adresa nr. 2755 din 11.12.2020 cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2020, al Societatii DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi, inregistrat la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 19987 din aceeasi data;

- prevederile art. 48 din Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) si art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul unitatilor administrativ–teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Ordinului ministrului finanţelor publicenr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificarile ulterioare;

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d) si f), alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. l) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTARASTE:

 

Art. 1. -Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2020, al Societatii DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi, conform anexelor nr. 1si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. - Directia Economica si Societatea DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Secretarul General al Judetului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta celor interesati.

 

PRESEDINTE,

ec. Vasile ILIUTA

Citeste restul postarii »

Centrul Județean de Cultura si Creație Călărași se reorganizează

27.11.2020 postat

În sedința ordinară a Consiliului Județean Călărași, din 26.11.2020, datorită crizei bugetare datorate și pandemiei generate de virusul Covid 19, Centrul Județean de Cultura si Creație Călărași suferă o reorganizare serioasă. Mai jos referatul Nr. 18675 din 20.11.2020, supus aprobării consilierilor județeni. 

 

 

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții si a Regulamentului de organizare si funcționare ale Centrului Județean de Cultura si Creație Călărași

 

Conducerea executivă a Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraşi, prin Nota de fundamentare înregistrată la Consiliul Județean Călăraşi sub nr.18622 din 20.11.2020, solicită aprobarea Organigramei, a Statului de funcții si a Regulamentului de organizare si funcționare ale Centrului Județean de Cultura si Creație Călărași.

În Nota de fundamentare, menționată mai sus, se specifică faptul că, în urma unei analize a bugetului de venituri si cheltuieli al instituției, a activităților, a fișelor de post precum și a necesităților instituționale, se impun o serie de modificări organizatorice care să conducă la reducerea cheltuielilor salariale, la o performanță crescută a personalului, precum și la obținerea unor rezultate mai bune în atingerea obiectivelor, schimbări care, se pot concretiza în reorganizarea Centrului Județean de Cultura si Creație Călărași.

În structura organizatorică aprobată a Centrului Județean de Cultură si Creație Călărași există 57 de posturi, dintre care 7 posturi de conducere și 50 de execuție, cu un buget necesar de salarii în cuantum de 298.878 lei pe luna.

Propunerea de reorganizare a instituției cuprinde un număr total de 35 de posturi, dintre care 4 posturi de conducere și 31 de execuție, cu un buget necesar de salarii în cuantum de 194.665 lei pe luna.

În urma reorganizării rezultă reduceri de posturi de conducere și de execuție, atât posturi vacante, cât si ocupate.

Se propun următoarele modificări:

A. Reducerea postului vacant de conducere de contabil șef ca urmare a desființării Compartimentului Financiar-Contabil cu reducerea postului ocupat de inspector de specialitate și a postului vacant de referent IA.

B. Reorganizarea Serviciului Achiziții Publice si Tehnic care preia activitatea economică si se redenumește Serviciul Contabilitate, Achizitii Publice și Tehnic. Activitatea serviciului va fi condusă de titularul postului ocupat, de șef serviciu.

În cadrul noului Serviciul Contabilitate, Achiziții Publice și Tehnic funcționează două compartimente:

I.Compartimentul Contabilitate, Achiziții Publice cu 4 posturi ocupate.

- referent treapta IA - 2 posturi

- consilier gradul I

- consilier gradul II.

II. Compartimentul Tehnic cu 3 posturi ocupate.

-referent treapta IA (pentru activitatea de sonorizare, lumini)

-muncitor calificat I- sofer categoria A, B, C, D

-șofer I categoria A, B, C, D

Postul ocupat de referent de specialitate grad III și postul ocupat de muncitor calificat I- lăcătuș mecanic, se mută la Compartimentul Resurse Umane și Logistic.

Un post ocupat de muncitor calificat I- șofer categoria A,B,C,D se reduce deoarece instituția are nevoie de personal calificat pentru conducerea autocarului din parcul auto al instituției, care este prevăzut cu tahograf, iar persoana care ocupă acest post nu deține card tahograf, autorizație valabilă pentru transportul persoanelor și nici certificat de pregătire profesională a conducătorului auto.

Postul ocupat de muncitor calificat I - electrician se reduce ca urmare a neobținerii în termen, a avizului ANRE pentru desfășurarea activității de electrician.

Cele doua posturi vacante de referent IA și un post ocupat de referent IA se desființează.

Postul ocupat de referent IA care rămâne în cadrul compatimentului tehnic este necesar pentru desfășurarea activitătii culturale, în bune condiții, având în vedere experiența sa și atributiile din fișa de post, respectiv întreținerea zilnică, depanarea și reglarea periodică a instalațiilor aferente sistemului de lumini; întreținerea, verificarea zilnică, depanarea și reglajul părții de comandă și automatizare a mecanismelor de scenă,precum și pentru activitatea de apărare împotriva situațiilor de urgență.

C. Reorganizarea Serviciului Management Resurse Umane, Juridic și Administrativ și redenumirea în Serviciul Resurse Umane, Logistică, Secretariat, Arhivă. Activitatea serviciului va fi condusa de titularul postului ocupat, de șef serviciu.

În cadrul noului Serviciu Resurse Umane, Logistică, Secretariat, Arhivă funcționează doua compartimente:

I. Compartimentul Resurse Umane și Logistică cu 5 posturi ocupate.

 • referent treapta IA pentru activitatea de resurse umane

 • referent de specialitate gradul III

 • muncitor calificat I - agent curățenie

 • muncitor calificat - instalator

 • muncitor calificat- lăcătuș mecanic

II. Compartimentul Secretariat Arhiva- SSM cu 2 posturi ocupate.

 • referent treapta IA

 • referent de specialitate gradul III

Postul ocupat de consilier juridic gradul III, se desființează.

Compartimentul Administrativ se desființează, iar postul ocupat de muncitor calificat -tâmplar și 3 posturi vacante de muncitor calificat I, se reduc.

Ca urmare a desființării postului de consilier juridic gradul III, în cazul în care va fi nevoie de reprezentare în instanță a instituției, se va solicita sprijin din partea personalului cu pregătire juridică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călărași.

D. Reorganizarea activității culturale a instituției prin desființarea celor doua servicii culturale si implicit a postului de conducere ocupat de Șef Serviciu Cercetare, Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale, Arta Cinematografică și a postului de conducere vacant de Șef Serviciu Evenimente culturale, Formații artistice.

Șefului Serviciului Cercetare, Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale, Arta Cinematografică, care se desființează, i se pune la dispoziție postul vacant de consultant artistic gradul IA din cadrul Compartimentul Cercetare, Conservare si Promovare a Culturii Tradiționale.

Activitatea culturala se reorganizează la nivel de compartimente și birouri teritoriale, care va fi coordonata direct de către Directorul adjunct al instituției, astfel:

I. Compartimentul Evenimente Culturale cu 4 posturi ocupate.

 • consultant artistic gradul IA

 • referent artistic treapta I – 3 posturi

Postul ocupat de secretar artistic gradul IA, se reduce.

Cele 7 posturi ocupate de muncitori calificați-instrumentiști, angajați cu timp parțial, se reduc.

Activitatea desfășurată de instrumentiști, se poate asigura conform legii prin angajarea cu contracte individuale de munca pe durata determinata, doar in perioada când instituția are evenimente culturale.

II. Compartimentul Cercetare, Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale se unește cu Compartimentul Marketing și se redenumește Compartimentul Cercetare, Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale și Marketing cu 3 posturi ocupate.

 • consultant artistic gradul IA

 • referent artistic treapta I

 • referent artistic treapta I

III. Compartimentul Arta Cinematografica cu 5 posturi.

 • consultant artistic gradul IA

 • referent artistic treapta I – 4 posturi

Postul ocupat de consultant artistic gradul II și postul ocupat de referent artistic angajat cu timp parțial, se reduc.

IV. Biroul teritorial Oltenița cu 3 posturi.

 • consultant artistic gradul IA, ocupat

 • muncitor calificat I, vacant – 2 posturi

V. Biroul teritorial Lehliu cu 2 posturi.

 • consultant artistic gradul IA, ocupat

 • muncitor calificat I, vacant.

Titularilor ale căror posturi se desființează li se aplică prevederile art. 75 alin. (1) din Codul Muncii, adoptat prin Legea nr. 53/2003, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

În concluzie, consider că solicitarea Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraşi este temeinic justificată, adoptarea măsurii propuse fiind necesară, oportună, întrunind cerinţele legale în vigoare.

În calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, în temeiul prevederilor art. 182 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale art. 48 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi, supun prezentul proiect dezbaterii şi votului consilierilor judeţeni.

Citeste restul postarii »

Drumul de pământ care face legătura între localitățile Vasilați și Frumusani a fost asfaltat și recepționat de către autoritățile județene

25.11.2020 postat
Promisiune # onorată !
Drumul de pământ care face legătura între localitățile Vasilați și Frumusani a fost asfaltat și recepționat de către autoritățile județene.
# DJ412 , #reabilitat cu îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe o distanță de 4,5 km, face parte din programul de lucrări al Consiliului Județean Călărași, prin SC DRUMURI ȘI PODURI SA, de modernizare a infrastructurilor rutiere în județ.
Citeste restul postarii »

Titlu postare noua

25.11.2020 postat
Citeste restul postarii »

DISPOZIȚIEprivind convocarea Consiliului Județean Călărași în ședința ordinarădin data de 26.11.2020

25.11.2020 postat

 

 

 

Artă. 1. - Se convoacă Consiliul Județean Călărași în ședință ordinară, la data de 26 Noiembrie 2020, ora 12 00 , în sala de ședințe a acestuia din municipiul Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următoarea ordine de zi:

 

1.Proiect de hotărâre privind predarea unor imobile, aflate în domeniul public al Județului Călărași, în administrarea Societăților Drumuri și Poduri SA Călărași, însoțit de referință de aprobare la Președintelui CJC, nr. 17504 / 05.11.2020, raportul Direcției Economice, nr. 17505 / 05.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

2.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Municipiul Călărași, str. Berzei, nr. 11, Județul Călărași, însoțit de referatul de aprobare la Președintelui CJC, nr. 17396 / 04.11.2020, raportul Direcției Economice, nr. 17397 / 04.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

3.Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție a proiectului ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurilor de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020” prin Programul Operațional Infrastructură Mare, a terenurilor pentru construcția / extinderea / reabilitarea noilor investigații aferente acestuia, însoțit de referatul de aprobare la Președintelui CJC, nr. 18451 / 18.11.2020, raportul Direcției Economice, nr. 18452 / 18.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al Județului Călărași la 30 septembrie 2020, însoțit de referință de aprobare la Președintelui CJC, nr. 17829 / 10.11.2020, raportul Direcției Economice, nr. 17830 / 10.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2019, în exercițiul bugetar 2020, însoțit de referință de aprobare la Președintelui CJC, nr. 18656 / 20.11.2020, raportul Direcției Economice, nr. 18657 / 20.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

6.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2020 , însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18663 / 20.11.2020, raportul Direcției Economice, nr. 18664 / 20.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

7.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la Societăți Drumuri și Poduri SA Călărași, însoțit de referință de aprobare la Președintelui CJC, nr. 18582 / 19.11.2020, raportul Direcției Economice, nr. 18583 / 19.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisia Buget-Finanțe

8.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 170/2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Călărași în Grupul de lucru pentru implementarea și adaptarea Planului Național Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18351 / 17.11.2020, raportul Serv. Juridic, nr. 18352 / 17.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Juridice

 9.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Călărași în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Călărași pentru anul școlar 2020-2021, însoțit de referință de aprobare la Președintelui CJC, nr. 183460 / 18.11.2020, raportul Serv. Juridic, nr. 18463 / 18.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Juridice

10.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 163/2017 privind constituirea Comisiei pentru protecția copilului Călărași, însoțit de referatul de aprobare la Președintelui CJC, nr. 183438 / 17.11.2020, raportul Secretarului General al Județului, nr. 18437 / 17.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Învățământ

11.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Călărași în Comisia de Orientare Școlară și Profesională Călărași, însoțit de referință de aprobare la Președintelui CJC, nr. 18684 / 20.11.2020, raportul Serv. Juridic, nr. 18686 / 20.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Învățământ

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea structurilor rețele școlare din raza teritorială de competență a Consiliului Județean Călărași, Școala Gimnazială Specială nr. 1 Călărași, propusă pentru funcționarea în anul școlar 2021 - 2022, însoțit de referință de aprobare la Președintelui CJC, nr. 18136 / 12.11.2

020, raportul DDRRE, nr. 18137 / 12.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Învățământ

13.Proiect de Hotărâre cauzei versiunea cauzei privind darea ONU folosință gratuită mobilă al unor bunuri aflate versiunea Călărași Domeniul privat județului, versiunea achiziționat cadrul PROIECTULUI „AMBULATORIULUI SPITALULUI JUDEȚEAN DOTAREA CĂLĂRAȘI Infrastructurii“, cod SMIS 127058 POMPEI samariene „CĂLĂRAȘI, însoțit de referatul de aprobare la Președintelui CJC, nr. 18461 / 18.11.2020, raportul DDRRE, nr. 18462 / 18.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

14.Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general al obiectivului de investigație ”Reabilitarea drumului județean DJ403 între DN31 (Mânăstirea) - Luica - DN4 (Șoldanu) - Radovanu (DJ411), km 0 + 000 - 34 + 800”, înțelesuri de referință de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18408 / 17.11.2020, raportul Direcției Tehnice, nr. 18409 / 17.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

15.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 99/2009 privind aprobarea modalității de gestiune a unor servicii de administrare a domeniului public al județului Călărași, însoțit de referință de aprobare la Președintelui CJC, nr. 18501 / 18.11.2020, raportul Direcției Tehnice, nr. 18502 / 18.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor sociale pe criterii medicale acordate elevilor Școlii Gimnaziale Speciale nr. 1 Călărași pentru anul școlar 2020-2021, însoțit de referatul de aprobare la Președintelui CJC, nr. 18430 / 17.11.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 18431 / 17.11.2020

, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

17.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Călărași în Consiliul de administrație aș Școlii Gimnaziale Speciale nr. 1 Călărași pentru anul școlar 2020-2021, însoțit de referatul de aprobare la Președintelui CJC, nr. 18428 / 17.11.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 18429 / 17.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Învățământ

18.Proiect de hotărâre privind delegarea atribuțiilor pentru alegerea, organizarea și desfășurarea procedurilor pentru contractarea serviciilor sociale acordate, de furnizori privați acreditați, persoane cu dizabilități, către Direcția Generală a Asistenței Sociale și Protecția Copilului Călărași, însoțit de referință de aprobare la Președintelui CJC. 18434 / 17.11.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 18435 / 17.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

19.Proiect de hotărâre privind reorganizarea Centrului de Plasament ”Sfântul Ștefan” Perișoru în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, în Complexul Serviciilor Sociale Perișoru și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al lor, însoțit de referință de aprobare. 18544 / 19.11.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 18547 / 19.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisia Buget-Finanțe

20.Proiect de hotărâre privind reorganizarea serviciilor sociale din structura Centrului de Servicii Sociale pentru Copil și Familie SERA Călărași din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași și aprobare Regulamentelor de organizare și funcționare a acestora, însoțit de referință de aprobare la Președintelui. nr. 18627 / 20.11.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 18628 / 20.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași, însoțit de referință de aprobare la Președintelui CJC, nr. 18675 / 20.11.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 18676 / 20.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

 

 

 

 

22.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei și Statului de Funcții ale Bibliotecii Județene ”Alexandru Odobescu” Călărași, însoțit de referință de aprobare la Președintelui CJC, nr. 18649 / 20.11.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 18650 / 20.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

23.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași, însoțit de referință de aprobare la Președintelui CJC, nr. 18425 / 17.11.2020, raportul Comp. Sănătate, nr. 18426 / 17.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Juridice

24. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian ”Călărași, însoțit de referatul de aprobare la Președintelui CJC, nr. 18629 / 20.11.2020, raportul Comp. Sănătate, nr. 18630 / 20.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Juridice

25.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 141/2017 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călărași, însoțit de referință de aprobare la Președintelui CJC, nr. 186691 / 20.11.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 18692 / 20.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

26. Diverse

 

Artă. 2 (1) - Ședința ordinară precizată la art.1 se va desfășura folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.

(2) - Materialele înscrise pe punctul ordinii de zi vor fi transmise consilierilor județeni folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.

 

  

 

 

PREȘEDINTE, 

ec. Vasile ILIUȚĂ 

 

 

Citeste restul postarii »

Titlu postare noua

25.11.2020 postat
Citeste restul postarii »

Cu 56 de utilaje de deszăpezire vor acționa drumarii călărășeni în această iarnă

23.11.2020 postat
Astăzi, președinții Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, a verificat parcul auto pregătit pentru comandamentul de iarnă.
SC DRUMURI ȘI PODURI SA, societate subordonată a Consiliului Județean Călărași, are pe stoc o cantitate de 1200 tone de material antiderapant (50% sare și 50% nisip) și va ieși la dezvăluirea drumurilor cu 7 autofreze, 15 utilizare cu lamă și sărărițe, 31 de utilizare tip Wolla și 3 autogredere.
Ne ținem de treabă!
Citeste restul postarii »

SmartLab-ul de la Călărași, al doilea laborator inteligent din țară creat în afara școlilor și primul din Uniunea Europeană amenajat într-o bibliotecă

17.11.2020 postat
 

                                                                                                                                           
 
Proiectul #SmartLab se extinde rapid ȋn România și ajunge ȋn Călărași, prima localitate din afara regiunii București-Ilfov.
Elevii de clasele I-XII din toate școlile și liceele din județul Călărași au de acum la dispoziție un laborator digital inteligent cu tehnologia de ultimă generație:
30 laptopuri cu licențe și softuri de design grafic, o tablă inteligentă, 30 de ochelari VR, 2 roboți educaționali multifuncționali, 2 scannere 3D, 30 de creioane 3D, 6 imprimante 3D, dintre care o multicoloră și 5 monocolore, toate în valoare de 100.000 de euro.
SmartLab Călărași este patrulea laborator de acest gen din țara noastră. Costurile pentru realizarea sa au fost suportate de către Consiliul Județean Călărași, iar de implementare sa ocupat Asociația INACO-Inițiativa pentru Competitivitate, de altfel și inițiativa proiectului, prin vocea Andreei Paul, președinta ONG-ului.
"Toți porii acestui laborator vorbesc despre tehnologie.
Mă bucur că avem și noi, la Călărași, un loc unde putem crește educația viitorului ", a precizat președinții Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță.
Citeste restul postarii »

Titlu postare noua

10.11.2020 postat
Citeste restul postarii »

Titlu postare noua

Titlu postare noua

Titlu postare noua

Titlu postare noua

30.10.2020 postat
Citeste restul postarii »

Începe reabilitarea PREFECTURII!

30.10.2020 postat

Consiliul Județean Călărași a dat ordinul de începere a lucrărilor la clădirea Palatului Administrativ.

Reprezentațnii instituției noastre, împreună cu cei ai constructorului, ai proiectantului și ai arhitectului, au efectuat o primă vizită a locației care, din păcate, a devenit o ruină a neputinței administrațiilor trecute.

Clădirea de o frumusețe impresionantă cuprinde 58 de camere care se întind pe o suprafață de 2.500 metri pătrați.

Bijuteria arhitecturală a fost construită în anul 1898, în stil neoclasic, de arhitectul italian Giussepe Ciconni.

Citeste restul postarii »

Titlu postare noua

30.10.2020 postat
Citeste restul postarii »