Impartaseste cu Social Media

Impartaseste cu Social Media

Impartaseste cu Social Media

Fostul spital Dor Mărunt e scos la licitație

9.09.2019 postat

A N U N Ț

Direcția Județeană de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Călărași, cu sediul în Călărași, Str. 1 decembrie 1918, nr.1 A, Bl. A24 (Flora), tronson 3, județul Călărași, organizează licitație publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil, reprezentând fostul spital Dor Mărunt, aflat în proprietatea privată a județului Călărași, conform Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr.187/20.09.2018, privind aprobarea vânzării, prin licitație publică cu strigare, a unui imobil aflat în domeniul privat al județului Călărași.

Imobilul scos la vânzare prin licitație publică cu strigare este compus din 11 construcții, cu suprafața construită totală de 2.099 mp și teren în suprafață măsurată totală de 23.406 mp și și 23.402 mp suprafața din acte și reprezintă fostul spital Dor Mărunt.

Imobilul are numărul cadastral 22560 (nr.vechi 810), înscris în Cartea Funciară nr.22560 (nr.vechi 547) a localității Dor Mărunt.

Prețul de pornire al licitației publice cu strigare este de 273.920 lei (fără TVA).

Dosarul de licitație poate fi procurat zilnic de la sediul Direcției Județene de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Călărași din municipiul Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1A, Bloc A24 (Flora), tronson 3, județul Călărași, începând cu data de 10.09.2019, ora 9,00, până pe data de 17.09.2019, ora 13,00, la prețul de 300 lei.

Garanția de participare la licitație este de 5.478 lei.

Documentele de participare la licitație sunt cele menționate în Instrucțiunile constituite ca anexa la HCJ nr.262/20.12.2018 și vor fi depuse în plicuri sigilate la sediul Direcției Județene de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Călărași, cu sediul în municipiul Călărași, Str. 1 Decembrie 1918, nr.1A, Bloc 24( Flora), tronson 3, județul Călărași, până pe data de 23.09.2019, ora 12,00.

Deschiderea plicurilor va avea loc la sediul Direcției Județene de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Călărași în data de 24.09.2019, ora 10,00, în prezența tuturor ofertanților, urmând ca afișarea listei cu ofertanții calificați la licitația publică cu strigare, să aibă loc pe data de 24.09.2019, ora 12,00, la sediul Direcției Județene de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Călărași.

Licitația va avea loc în sala de ședințe a Direcției Județene de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Călărași, pe data de 26.09.2019, ora 11,00.

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa dnei Enciu Dorina telefon 0342405912.

 

DIRECTOR,

Ing. OLTEANU Dan

Citeste restul postarii »

Un nebunache de 63 ani, beat chior, a scos toporișca în mulțimea de oameni la Bâlciul anual din Oltenița

29.08.2019 postat

Infracțiune constatată și sancțiuni contravenționale aplicate de jandarmii călărășeni la Bâlciul anual din Oltenița

În perioada 22-25 august, a.c, jandarmii călărășeni au constatat o infracțiune și au aplicat 18 sancțiuni contravenționale, în cuantum total de 8000 lei, cu ocazia asigurării măsurilor de ordine și siguranță publică la Târgul de Vară (Bâlciul anual),
organizat în municipiul Oltenița.
Majoritatea contravențiilor au fost aplicate pentru adresarea de injurii sau expresii jignitoare, refuz de legitimare, participarea la scandal, cinci dintre sancțiuni fiind pentru efectuarea de activităţi de comerţ cu bunuri a căror provenienţă nu a putut fi dovedită, în condiţiile legii.
Sâmbătă, 24 august, a.c., în jurul orei 19.45, în timp ce patrulau în zona de desfășurare a Bâlciului anual, jandarmii au obsevat un bărbat, aflat în stare de ebrietate, care încerca să-și facă loc prin mulțime agitând în fața celor prezenți o toporișcă, creând astfel panică celor din jur.
Bărbatul în vârstă de 63 ani, din Oltenița, a fost imobilizat de jandarmi, pe numele acestuia fiind întocmite actele de sesizare penală pentru infracțiunea de ”port sau folosirea fără drept de obiecte periculoase” în locuri special amenajate și autorizate pentru distracție ori agrement.
COMPARTIMENTUL INFORMARE, RELAŢII PUBLICE ŞI CU PUBLICUL
Citeste restul postarii »

Proiecte pe Ordinea de zi a Consiliului Judeţean Călăraşi în ședința ordinară a lunii august 2019

28.08.2019 postat

ȘEDINȚĂ PUBLICĂ

Sedință ordinară 29.08.2019, ora 13.00

1.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 63/2019 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2018 în exercițiul bugetar 2019, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 14458 din 21.08.2019, raportul Direcţiei Economice, nr. 14559 din 21.08.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget - Finanţe;

2.Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile comunale pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2019, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 14498 din 09.01.2018, raportul comun al Direcţiei Economice și al Direcției Tehnice, nr. 14499 din 09.01.2018, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget - Finanţe;

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2019, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 14518 din 22.08.2019, raportul Direcţiei Economice, nr. 14519 din 22.08.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget - Finanţe;

4.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 6 la Hotărârea nr. 261/2018 privind aprobarea taxelor și tarifelor, din competența Consiliului Județean Călărași, pentru anul 2019, însoțit de expunerea de motive a inițiatorului: Președintele Consiliului Județean Călărași, nr. 11608 din 03.07.2019, raportul Direcției Economice nr. 11609 din 03.07.2019, ce va transmis spre avizare Comisiei Buget – Finanțe

5.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea taxelor speciale pentru activități de evidență a persoanelor și stare civilă prestate de către Direcția Comunitară de Evidență a Persoanelor a Județului Călărași, pentru anul 2019, însoţit de expunerea de motive al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 12357 din 16.07.2019, raportul Direcţiei Economice, nr. 12358 din 16.07.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget - Finanţe;

6.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 236/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”Modernizare pod trecere râu Argeș, km 23+000, inclusiv taxe și avize” – faza DALI, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 14333 din 20.08.2019, raportul Direcţiei Tehnice, nr. 14334 din 20.08.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget - Finanţe;

7.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 132/2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţie “Zonă de agrement, inclusiv spații de cazare, săli de conferințe, sală multifuncțională, terenuri de sport”, Faza – Studiu de Fezabilitate, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 14547 din 23.08.2019, raportul DDRRE, nr. 14548 din 23.08.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget - Finanţe;

8.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de interes județean a căilor de acces, a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau activității comerciale, amenajări sau instalații în orice scop, însoțit de expunerea de motive a inițiatorului: Președintele Consiliului Județean Călărași, nr. 12105 din 11.07.2019, raportul Direcției Tehnice nr. 12106 din 11.07.2019, ce va transmis spre avizare Comisiei Buget – Finanțe

9.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 116/2009 privind aprobarea Caietului de sarcini și a Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului de administrare a drumurilor județene, a podurilor și a infrastructurii aferente, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 14303 din 19.08.2019, raportul Direcţiei Tehnice, nr. 14304 din 19.08.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget - Finanţe;

10.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului situat în Municipiul Călărași, Bd. Gării, nr. 35, Județul Călărași, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 14358 din 20.08.2019, raportul Direcţiei de Urbanism, nr. 14359 din 20.08.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget - Finanţe;

11.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 191/2018 pentru completarea Hotărârii nr. 39/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Călăraşi, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 14306 din 19.08.2019, raportul Serviciului Juridic, nr. 14307 din 19.08.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget - Finanţe;

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de menținere a calității aerului în județul Călărași 2019-2023, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 14415 din 21.08.2019, raportul Direcţiei Economice, nr. 14416 din 21.08.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget - Finanţe;

13.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călărași, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 14553 din 23.08.2019, raportul Serviciului Organizare și Resurse Umane, nr. 14557 din 23.08.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget - Finanţe;

14.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 140/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Călărași, Cabinetul Președintelui precum și pentru serviciile publice din subordinea acestuia, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 14561 din 23.08.2019, raportul comun al Direcției Economice și al Serviciului Organizare și Resurse Umane, nr. 14562 din 23.08.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget - Finanţe;

15.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 14509 din 22.08.2019, raportul Compartimentului Guvernanță Corporativă, Sănătate și Instituții Publice Subordonate, nr. 14510 din 22.08.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget - Finanţe;

16.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Organigramei, a Statului de funcții, a Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului de serviciu ale Direcției Județene de Administrare a Domeniului Public și Privat a Județului Călărași, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 14399 din 21.08.2019, raportul Compartimentului Guvernanță Corporativă, Sănătate și Instituții Publice Subordonate, nr. 14400 din 21.08.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget - Finanţe;

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Călărași, prin Consiliul Județean Călărași, la implementarea proiectului ”Punte cultură inovativă pentru dezvoltarea regională sustenabilă” în cadrul Programului INTERREG VA România-Bulgaria, , însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 14573 din 23.08.2019, raportul DDRRE, nr. 14574 din 23.08.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget - Finanţe;

18.Diverse

Citeste restul postarii »

25 scandalagii arestați după o bătaie cu bâte la Răzvani

19.08.2019 postat

25 DE MANDATE DE ADUCERE PUSE ÎN EXECUTARE DE POLIȚIȘTI

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași au efectuat 15 percheziții domiciliare și au pus în executare un număr de 25 de mandate de aducere pe numele unor persoane care ar fi fost implicate într-un scandal iscat în satul Răzvani din județul Călărași.


La data de 11 august a.c., polițiștii s-au sesizat, din oficiu, cu privire la faptul că în jurul orei 14:00, pe strada Trandafirilor din satul Răzvani, oraș Lehliu-Gară, județ Călărași, a avut loc un scandal la care au participat mai multe persoane ce s-au agresat reciproc, lovindu-se cu pietre, bâte și alte obiecte contondente, tulburând grav ordinea și liniștea publică.


În perioada 11-12 august a.c., echipa constituită a desfășurat activități de cercetare penală și a identificat 25 de persoane, atât bărbați, cât și femei, cu vârste cuprinse între 18 și 50 de ani, care ar fi fost implicate în scandal.


În urma cercetărilor, a rezultat că evenimentul s-ar fi produs în urma unui schimb de bani între 3 bărbați.

Ulterior discuțiilor purtate de aceștia, la data de 11 august a.c., în jurul orei 14:00, între persoanele în cauză și membrii familiilor ar fi izbucnit un conflict în urma căruia mai multe persoane ar fi fost agresate fizic.


La data de 13 august a.c., în baza autorizațiilor emise de Judecătoria Lehliu-Gară, sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași au efectuat 15 percheziții domiciliare și au pus în executare 25 de mandate de aducere pe numele persoanelor implicate, acestea fiind conduse la sediul inspectoratului.  


În cauză a fost dispusă măsura reținerii pe o perioadă de 24 de ore față de 23 dintre persoanele implicate, respectiv, din considerente medicale, măsura controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, față de 2 persoane sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de  tulburarea ordinii și liniștii publice, încăierare și lovirea sau alte violențe.


Cercetările continuă în vederea clarificării situației de fapt și tragerii la răspundere penală a tuturor participanților.


Citeste restul postarii »

Se vinde fostul spital Dor Mărunt

19.08.2019 postat

A N U N Ț

Direcția Județeană de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Călărași, cu sediul în Călărași, Str. 1 decembrie 1918, nr.1 A, Bl. A24 (Flora), tronson 3, județul Călărași, organizează licitație publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil, reprezentând fostul spital Dor Mărunt, aflat în proprietatea privată a județului Călărași, conform Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr.187/20.09.2018, privind aprobarea vânzării, prin licitație publică cu strigare, a unui imobil aflat în domeniul privat al județului Călărași.

Imobilul scos la vânzare prin licitație publică cu strigare este compus din 11 construcții, cu suprafața construită totală de 2.099 mp și teren în suprafață măsurată totală de 23.406 mp și și 23.402 mp suprafața din acte și reprezintă fostul spital Dor Mărunt.

Imobilul are numărul cadastral 22560 (nr.vechi 810), înscris în Cartea Funciară nr.22560 (nr.vechi 547) a localității Dor Mărunt.

Prețul de pornire al licitației publice cu strigare este de 273.920 lei (fără TVA).

Dosarul de licitație poate fi procurat zilnic de la sediul Direcției Județene de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Călărași din municipiul Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1A, Bloc A24 (Flora), tronson 3, județul Călărași, începând cu data de 14.08.2019, ora 9,00, până pe data de 22.08.2019, ora 13,00, la prețul de 300 lei.

Garanția de participare la licitație este de 5.478 lei.

Documentele de participare la licitație sunt cele menționate în Instrucțiunile constituite ca anexa la HCJ nr.262/20.12.2018 și vor fi depuse în plicuri sigilate la sediul Direcției Județene de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Călărași, cu sediul în municipiul Călărași, Str. 1 Decembrie 1918, nr.1A, Bloc 24( Flora), tronson 3, județul Călărași, până pe data de 28.08.2019, ora 15,00.

Deschiderea plicurilor va avea loc la sediul Direcției Județene de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Călărași în data de 29.08.2019, ora 10,00, în prezența tuturor ofertanților, urmând ca afișarea listei cu ofertanții calificați la licitația publică cu strigare, să aibă loc pe data de 29.08.2019, ora 12,00, la sediul Direcției Județene de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Călărași.

Licitația va avea loc în sala de ședințe a Direcției Județene de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Călărași, pe data de 02.09.2019, ora 11,00.

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa dnei Enciu Dorina telefon 0342405912.

 

DIRECTOR,

Ing. OLTEANU Dan

Citeste restul postarii »

Drumul de la Siderca sau cum a luat Iliuţă taurul de coarne

23.07.2019 postat

 

Catalogat şi de noi ca o ruşine a acestui municipiu, un drum uzinal rămas de pe timpul lui Ceauşescu, o scoveargă de drum, îngust, unde datorită îngustimii se putea compara cu un drum comunal, pe care se merge ,,oglindă pe oglindă" şi în care dacă un tirist mai voios, nu e atent, rupe tot ce prinde pe banda cealaltă. Iată că aici s-a implicat Consiliul Judeţean Călăraşi, cu piedici de neînţeles, iar decizia preşedintelui CJC, Vasile Iliuţă a rămas fermă. S-a cumpărat drumul uzinal, depăşind acele piedici, iată că s-a dat drumul la lucrări. Călărăşenii pot vedea faptic, că s-au început lucrările de lărgire a benzilor de drum pe lateral, cu demarcaţii. Consiliul Judeţean Călăraşi, a lansat pe pagina sa o versiune video a proiectului, care arată excelent. După modernizarea drumului de intrare în municipiu, acesta ar urma să fie predat Primăriei Călăraşi.

(foto:Fb CJC)

Radu Emanuel

Citeste restul postarii »

La sfârșitul acestei luni va avea loc recepția noului sediu al bibliotecii județene Alexandru Odobescu

5.07.2019 postat

La sfârșitul acestei luni va avea loc recepția noului sediu al bibliotecii județene Alexandru Odobescu, se mentioneaza pe pagina de facebook a Consiliului  Județean Călărași.

Astăzi, la orele dimineții, președintele Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, a verificat stadiul lucrărilor la edificiul care va adăposti toate secțiile bibliotecii.

Pentru micii cititori, dar și pentru cei mai vârstnici, bibliotecarii au gândit spații generoase care să atragă cât mai mulți călărășeni spre taina minunată ascunsă în paginile aurii ale cărților.

 

Sursa: CJC Calarasi 

Citeste restul postarii »

Dunărea Călărași vrea înapoi în Divizia A

1.07.2019 postat


Determinarea cu care se bate staff-ul Consiliului Județean Călărași să readucă Dunărea Călărași în Divizia A este demnă de remarcat.
Într-o conferință de presă susținută pe 1 iulie 2019, la sediul Consiliului Județean, Președintele VASILE ILIUȚĂ, a arătat determinare maximă pentru a readuce Dunărea în barca învingătorilor din divizia A.
Cristian Dumitru Pustai a fost prezentat oficial ca noul antrenor al Dunării, însoțit de Eugen Pârvulescu ca președinte executiv.
Brișan Florentin l-a catalogat pe noul antrenor al Dunării ca un exemplu de profesionalism și și-a exprimat încrederea că se poate promova.
Pustai vine de la Gaz Metan, după 7 ani de continuitate și are contract pe 2 ani la Dunărea Călărași.
În schimb, Eugen Pârvulescu a semnat pe 3 ani și dorește înființarea unei Academii de Fotbal la Călărași.
Președintele CJC, Vasile Iliuță a declarat că va susține acest proiect cu Academia de Fotbal. La Grupul Școlar Auto există o clasă de sport. Vasile Iliuță vrea să susțină o clasă de sport.
Eduard Grama , membru în Consiliul Director al Dunării a declarat că s-a făcut plângere la Comisia de Disciplină a FRF, după Cluj, pentru o influență neconformă a lui Gigi Becali, urmînd să se meargă și la TAS. Se joacă cu toate armele ca Dunărea să revină în prima ligă.

Citeste restul postarii »

Raportul de Activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Ecoaqua pentru anul 2018

18.06.2019 postat

   Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA


                Str.Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călăraşi, jud Călăraşi, Cod Fiscal 15559885                                                                                                                           Tel 0242/316.764/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro

 
Pentru a fi la curent cu cele mai importante informații despre modul în care a fost gestionat serviciul de apă și canalizare, în anul 2018 accesați site-ul ADI ECOAQUA, http://www.adiecoaqua.ro/raportactivitate.html

 


Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua pune la dispoziția publicului cele mai complete materiale privind gestionarea serviciului, activitatea operatorului public ECOAQUA SA, precum și a Asociației :

- Raportul general de monitorizare al operatorului pe anul 2018 – raport care analizează întreaga activitate a operatorului regional, prin intermediul a mai multor categorii de indicatori ( de performanță, performanță garantați, statistici și de monitorizare ). Indicatorii, în număr de 144, sunt evaluati comparativ pentru anii 2017, 2018, reușind să surprindă majoritatea aspectelor cantitative și calitative ale activității operatorului regional. Structura raportului permite analiza pe fiecare localitate în care operează ECOAQUA S.A., existând posibilitatea obținerii de rapoarte comparative pentru fiecare indicator;


- Raportul Autorității Tutelare pe anul 2018 – raport în cadrul căruia sunt evidențiate activitățile întreprinse de ADI ECOAQUA în calitate de autoritate tutelară. În plus este analizată activitatea Consilliului de Administrație al operatorului, în functie de gradul de îndeplinire a obiectivelor anuale stabilite prin Scrisoarea de așteptări, obiective asumate de membrii Consiliului de Administrație prin contractul de mandat;


          - Raportul de Activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Ecoaqua  este structurat pe doua parti : Activități derulate pentru exercitarea de către asociațiea mandatului acordat de asociaţi ( monitorizarea activității operatorului, construirea sistemului comun GIS, exercitarea atribuțiilor de autoritate tutelară, imagine și comunicare ) si Activități proprii de funcționare ( organizarea ședințelor Consiliului Director și ale Adunării Generale a Asociației, activitatea financiar – contabilă, activitate  juridică, procesul achiziţiei clădirii de birouri în care îşi are sediul Asociaţia, activitatea de achizitii publice 2018, activitatea de resurse umane ). Raportul de activitate cuprinde și trei anexe, respectiv :

- Raportul cenzorilor Asociației pe anul 2018 – raport întocmit de comisia de cenzori prin care este analizată activitatea financiar contabilă, comisia concluzionând că activitatea de contabilitate este ținută corect și la zi;

Citeste restul postarii »

Prin contractul pe care îl semnăm astăzi arătăm încă o dată ca administrația județeană pe care o conduc nu oferă călărășenilor promisiuni și vorbe goale, ci fapte concrete pentru bunăstare!

4.06.2019 postat


Nu vorbim de bani europeni, aducem bani europeni! Nu scriem proiecte, pe care se pune apoi praful prin sertare, ci realizăm proiecte pentru o viață mai bună!
Investițiile în infrastructură reprezintă, pe lângă un indicator al vieții civilizate, o resursă vitală pentru atragerea de investiții în județ!

Știu că vă doriți un județ cu o infrastructură rutieră la standarde europene, așa că multe din investițiile noastre țintesc acest deziderat. Ne dorim cu toții să circulăm pe drumuri mai bune și vom reuși! Împreună!
Contractul pe care îl vedeți aici presupune modernizarea a două drumuri județene: DJ 402 și DJ 302.
DJ 402 face legătura între Curcani și granița cu județul Ialomița, iar DJ 302, între Belciugatele și granița cu județul Ialomița.
Vorbim despre peste 63 de kilometri de drum județean pe care se va turna asfalt, pe care vor fi marcaje rutiere, poduri și podețe și, foarte important, pe care vom construi 32 de stații de autobuz ( 4 statii pe - dj 302 si 28 de statii pe - dj 402).
Valoarea totală a contractului este de 90 de milioane de lei, pe care i-am atras prin POR, iar lucrările propriu - zise vor începe în aproximativ o lună, imediat dupa ce vom emite ordinul de execuție.
Încă un aspect important! Atenție! Bugetul de anul acesta, ne permite să continuăm, în același ritm susținut, să finalizăm lucrările începute și să deschidem șantiere noi, pe o suprafață de 220 de km de drum!
Sunt sigur că împreună, cu răbdare, seriozitate și multă muncă, vom putea să facem din Călărași un județ model în ceea ce privește calitatea drumurilor pe care circulăm!
Citeste restul postarii »

PSD - Patrioți în Europa. ROMÂNIA MERITĂ MAI MULT!

22.04.2019 postat

Citeste restul postarii »

ECOAQUA SA CALARASI SE PREGATESTE DE SEMNAREA PROIECTULUI POIM

13.03.2019 postat


In cadrul unei conferinte de presa, Cezar Neagu, directorul Ecoaqua SA Calarasi a atacat problema semnarii contractului de mare anvergura pe fonduri POIM.
Directorul Cezar Neagu e nemulțumit că sunt ținuți în loc de hîrtii și proceduri care sunt mult prea complexe. De doi nu s-a semnat cu UE niciun proiect. Doar Constanța ar fi semnat proiect POIM, pe intern, dar nu e agreat și de responsabilii europeni ai proiectului. Turda, după ce a semnat intern, ar fi fost respins. Ecoaqua Călărași are specialiștii proiectului derulat anterior.
S-a ajuns la a 5-a revizie a Studiului de Fezabilitate, suma proiectului a fost restrânsă de la 326 milioane euro la 260 milioane euro, prin căderea unor localități mici neeligibile cu câteva zeci de locuitori.
Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene.

Citeste restul postarii »

Deficitul comercial al României este normal pentru realitățile economice pe care le trăim în prezent

12.02.2019 postat

 Cu alte cuvinte, este normal ca, în condițiile unor creșteri salariale consistente, dar și pe fondul creșterii punctului de pensie, să crească și puterea de cumpărare a românilor, care își permit acum să achiziționeze bunuri și servicii care să le crească nivelul de trai.
Importurile sunt în creștere tocmai din acest motiv – România importă o serie întreagă de medicamente, destinate îndeosebi pensionarilor, dar nu numai, dar și alimente și autoturisme, majoritatea acestora cumpărate de salariați, cererile pentru aceste produse și bunuri fiind o consecință directă a puterii de cumpărare în creștere. 
Cu siguranță, dacă liberalii s-ar fi aflat la guvernare, ar fi preferat să taie pensiile și salariile românilor, așa cum au făcut-o formațiunile de dreapta și în alte rânduri, doar de dragul unei balanțe comerciale care să arate bine pe hârtie dar care să arate prost în buzunarele românilor. 
Dimpotrivă, în timpul guvernării social-democrate a crescut puterea de cumpărare a românilor, care acum își permit mult mai mult, pe fondul creșterilor salariale și a pensiilor.
În plus, pentru a răspunde criticilor nefondate, datoria publică guvernamentală este în scădere, de la 37,6% din PIB în 2016 la 34,9% din PIB acum, iar deficitul de cont curent este la nivelul de 7,4% din PIB.
În aceste condiții, este limpede pentru oricine că dincolo de cifrele bugetului pe 2019 stau calcule concrete și estimări realiste privind evoluția economiei. 
Așa cum am mai spus, prefer un buget bine creionat la început de 2019, decât un buget făcut în grabă la finalul lui 2018.

Citeste restul postarii »

Cele două persoane decedate din cauza virusului gripal tip B din sezonul 2017-2018, nu erau vaccinate antigripal

21.01.2019 postat

 

 

 

 

Pentru protejarea prin vaccinare antigripala a populatiei cu risc crescut, in sezonul 2018- 2019, judetului Calarasi is-au distribuit 44.470 doze vaccin antigripal ( fata de 20.382 doze vaccin antigripal sezon 2017 - 2018). In judetul Calarasi, in sezonul actual 2018 - 2019, nu au Cost confirmate cu laboratorul cazuri de gripa pana la aceasta data.
Situatia vaccinarii antigripale la nivelul judetului, pana la data de 13.01.2019,este redata in tabelul anexat la prezenta.

In sezonul 2017 - 2018, au fost inregistrate doua decese , cu confirmare de virus gripal B:
Ambele decese au fost la persoane apartinand grupelor de rise inalt de evolutie severa a gripei, pentru care se recomanda vaccinarea antigripala: 1. Persoana de sex ferninin, in varsta de 65 ani, avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinata antigripal, confirmata cu virus gripal tip B. 2. Persoana de sex feminin, in varsta de 24 ani, gravida, dar nevaccinata antigripal, confirmata cu virus gripal tip B.
Sursa: DSP Calarasi catre ziarului Abc Civic Calarasi

Citeste restul postarii »

Toaleta NU ESTE COS DE GUNOI !

19.12.2018 postat

   C:\Users\a\Documents\WEBSITE ECOAQUA\NR 2\Sigla ecoaqua.jpg    

                                


Compania de Apa ECOAQUA SA CALARASI deserveste (asigura intretinerea)  sistemelor publice de canalizare-epurare avand ca obiect preluarea apelor uzate menajere si industriale din localitatile  Calarasi, Oltenita, Urziceni, Lehliu Gara, Fundulea si Budesti.

Intretinerea acestui sistem de canalizare este foarte mult ingreunata de faptul

ca, in particular   cetatenii deverseaza  prin toaletele din locuinte  sau direct in conductele publice,  o cantitate foarte mare de materii si materiale care NU AU CE CAUTA intr-un sistem de preluare a apelor uzate menajere: haine, carpe, materiale de igiena personale, deseuri solide, pungi si recipiente PVC, materiale de constructii, grasimi si seuri animale, uleiuri alimentare sau auto si mai ales in aceasta perioada restul provenit din distilarea fructelor (borhot)

          Aceste materiale  infunda sistemul de  canalizare, obtureaza treptat sectiunile  conductelor reducand capacitatea de preluare  a apelor uzate menajere si blocheaza functionarea  statiilor de pompare ape uzate. Efectul blocajelor generate de aceste materiale este resimtit in primul rand tot de locuitorii din zona, urmare a refularii de ape reziduale in case, pe proprietati sau spatii publice.

          Pe langa neplacerile cauzate de refularea dejectiilor care in sine genereaza disconfort si chiar amenintare  la adresa sanatatii publice, nu este deloc de neglijat mirosul provenit din canalizare atunci cand aceasta se blocheaza.

         Supunem atentiei  populatiei ca toaleta  din locuinta  si sistemul de canalizare stradal NU REPREZINTA cosul dumneavoastra de gunoi.

        Sistemul de  canalizare este  destinat a prelua  exclusiv apele uzate menajere  si pluviale, orice alte materii,  obiecte, materiale ajunse in sistem  va necesita interventii multiple, care consuma   importante resurse financiare si umane, suportate indirect tot de catre Dumneavoastra.

    ECOAQUA  va interveni de fiecare data cand se constata disfunctionalitati ale sistemului de canalizare, dar tinand cont de faptul ca primii afectati de acestea sunteti Dumneavoastra, facem un nou apel prin care va rugam sa luati toate masurile pentru o utilizare a toaletelor din locuinte si a sistemului  de preluare a apelor uzate menajere in general, strict pentru scopul pentru care sunt destinate.

                                                       Va multumim!

                                                ECOAQUA SA CALARASI


Citeste restul postarii »

ECOAQUA SA ISI DORESTE O COMUNICARE MAI EFICIENTA CU UTILIZATORII

19.12.2018 postat

Pentru a imbunatati relatia client - furnizor ECOAQUA SA a dezvoltat mai multe canale de comunicare, in vederea transmiterii catre utilizator de informatii corecte, argumentate legal, care sa genereze o incredere mai mare a clientilor in compania ECOAQUA SA.
Utilizatorii  serviciilor de apa si canalizare prestate de ECOAQUA SA Calarasi, persoane fizice si juridice, pot  contacta prin diferite moduri personalul specializat al operatorului pentru rezolvarea problemelor survenite in relatia cu unitatea noastra, sau pentru a solicita avize, bransari sau racordari la imobile.
Astfel exista urmatoarele cai de informare si transmitere a solicitarilor:
1.Comunicarea clasica prin telefon si e mail catre sediile sucursalelor sau dispeceratele cu program NON STOP, care se regasesc inscrise pe website-ul www.ecoaqua.ro, sectiunea Contact
2.Informarea despre diferite anunturi, comunicate de presa, intreruperi programate a distributiei apei, calitatea apei prin intermediul website-ului www.ecoaqua.ro
3.Informarea in timp real despre comunicari adresate utilizatorilor prin intermediul paginii create pe facebook.com/ECOAQUA.
4.Informare/evidenta a facturilor emise, a platilor efectuate, a soldului restant si indexului facturat prin aplicatia “Contul meu ECOAQUA” pe care utilizatorii si-l pot crea pe website-ul www.ecoaqua.ro sectiunea Autentificare/Inregistrare cont.
Daca rezolvarea problemei implica detalierea si obtinerea de informatii suplimentare, ceea ce  necesita deplasarea catre unitatea noastra, atunci va asteptam la sediul CENTRULUI DE INFORMARE SI RELATII CU PUBLICUL, deschis in Municipiul Calarasi, str N Titulescu, Bloc D2 Scara 2, Parter Telefon: 0342 404 023, cu program de la 10.00 la 17.30 zilnic de LUNI pana VINERI
De asemenea daca considerati ca nu sunteti multumit de solutionarea problemei dumneavoastra, puteti solicita o audienta la conducerea executiva, conform urmatorului program:
ECOAQUA SA operator regional
NEAGU CEZAR  PAUL -Director general                           MARTI  orele: 15.00 - 16.00
NEACSU CONSTANTIN -Director executiv comercial      JOI  orele : 10.00 - 11.00

ECOAQUA SA Sucursala Calarasi

CUTAR NICOLAE -Inginer sef                                                   JOI orele: 14.00 - 15.00

ECOAQUA SA Sucursala Oltenita
CRACIUN  MARIN- Director                                          LUNI orele: 10.00 - 12.00
CHIRICA  MARIAN  -Coordonator tehnic                    MARTI orele; 13.00 - 15.00

ECOAQUA SA Sucursala Urziceni
NICULAE CONSTANTIN  NICULAE- Director            MARTI orele: 10.00 - 11.00
MATACHE MARIAN  -Inginer sef                                      MARTI orele: 11.00 - 12.00

NOTA: Inscrierile se fac la Secretariat ECOAQUA-SA operator regional Tel: 0242 312 705, Mobil: 0372 714 752, sau prin CENTRUL DE INFORMARE SI RELATII CU PUBLICUL Str N Titulescu Bloc D2 , Scara 2 Parter (langa casieria RCS RDS), Tel:0342 404 023

Citeste restul postarii »

Codrin Ștefănescu îl susține pe Iulică Iacomi -noul șef al PSD Călărași

15.12.2018 postat

Noul Birou Permanent al PSD Călărași numără nu mai puțin de 4 parlamentari -senator Roxana Natalia Pațurcă, deputat Nicolicea Eugen, deputat Vrăjitoru Sorin și ...deputat Cristian Sefer.

Cu mână de fier, radicalul Codrin Ștefănescu a criticat dur pe fostul șef PSD Călărași, Pandea Ciprian, care a mușcat mîna care l-a hrănit (Liviu Dragnea) și a făcut alegeri fără agrementul centrului, invalidate.

Iulian Iacomi , noul șef al PSD Călărași este agreat de centru și Liviu Dragnea va participa la alegerile din Organizația Județeană, a garantat Codrin Ștefănescu, unul din oamenii de încredere ai lui Dragnea. Așteptăm să vedem cum se va comporta politic Iacomi în raport cu adversarul PNL, care conduce și acum județul.

Codrin Ștefănescu a anunțat și noua politică la PSD Călărași, a ușilor deschise, a revalorificării vechilor membri. Fostul șef PSD, Doru Ioan Tărăcilă a fost prezent în noua echipă. Se vrea dublarea numărului de membri al PSD Călărași. Nu a fost observat pe timpul conferinței de presă George Chiriță, precum și alți membri de vază ai fostei echipe.

Directori de deconcentrate, șefi, inspectori vor fi reevaluați pînă la 15 ianuarie 2019 și se pare că vor fi surprize 

De neînțeles cum PSD nu își revendică posturi de directori în deconcetrate. Tot felul de cărători de mapă ai șefului de partid, soți de neveste cu BEC-ul mare din vechiul regim stau agățați  cu dinții de scaune în loc să facă pas în spate. Hal de examen, de executiv, să dai examen singur pe post, cu partidul vechi în spate, să bifezi la a 3-a mână examenul și să nu pici de prost. Se pare că PSD a jucat pînă acum pe ,,mână tristă” și la mâna PNL. 

 

 

Citeste restul postarii »

PROTEJARE APOMETRE (CONTOARE DE APĂ RECE) PE PERIOADA RECE

14.12.2018 postat

      ECOAQUA SA Calarasi  comunica clientilor sai ca au obligatia sa ia masuri de protejare a apometrelor, atunci cand  acestea se afla in interiorul proprietatii individuale.


       Astfel, utilizatorii de la imobile case individuale sunt sfatuiti sa se asigure ca este pus etans capacul pe caminul de apometru, iar daca acesta este intr-o zona deschisa ar trebui protejat si apometrul cu robinetii de manevrare, printr-un material termoizolant (vata minerala,  polistiren).

      De asemenea, daca exista in instalatia interioara robinet  de prelevrare apa, folosita pe perioada rece, acesta trebuie de asemenea sa fie izolat termic cu vata minerala. Reamintim ca nu este indicat sa se lase robinetul sa curga cu debit foarte mic, ca masura contra inghetului, deoarece apometrele noi, cu transmitere la distanta, sunt mai performante si vor inregistra aceste consumuri, marind astfel considerabil valoarea facturii.


          Pentru utilizatorii de la imobile condominii (scari de bloc) recomandam, pentru apometrele amplasate in subsoluri, reducerea suprafetelor gurilor de ventilatie,  pentru a mentine temperatura peste limita de inghet a apometrelor, iar in cazul existentei apometrelor pe casa scarii este necesar ca ferestrele si usile de acces in scara sa fie inchise etans.


        Inghetarea apometrului determina blocarea si deteriorarea sa, iar acest lucru poate duce la inundarea caminului sau lipsa apei in instalatia interioara. Protejarea apometrului, precum si protejarea si verificarea  instalatiei interioare pe traseul de la apometru pana la consumator, este obligatia utilizatorului, conform prevederilor contractului de furnizare.


     In cazul in care apometrul sau instalatiile de apa se defecteaza ca urmare a inghetului, nefiind protejate corespunzator, utilizatorul va suporta costurile inlocuirii acestora.


        Eventualele probleme legate de functionarea apometrului sau in general a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pot fi semnalate la urmatoarele dispecerate-sucursale  cu program non stop din aria de operare:


  1. DISPECERAT NON STOP SUCURSALA  ECOAQUA CALARASI

  •  TELEFON : 0242.313.720


  • Email : dispecerat.ecoaqua@yahoo.com

Localitati in operare: Calarasi,  Lehliu-Gara, Fundulea,  Lehliu, Dorobantu, Nicolae Balcescu, Lupsanu, Ileana, Belciugatele, Independenta.


  1. DISPECERAT  NON STOP SUCURSALA  ECOAQUA OLTENITA

  • TELEFON – 0242.510.279

  • Email : disp_ecoaqua_oltenita@yahoo.com

Localitati in operare: Oltenita,  Budesti, Soldanu, Crivat, Plataresti, Spantov.


  1. DISPECERAT NON  STOP SUCURSALA ECOAQUA  URZICENI

  • TELEFON – 0243.254.723

  • Email : urz.secretariat@ecoaqua.ro

Localitati in operare: Urziceni, Grindu.


                                                                               Departament comercial

                                                           ECOAQUA SA Calarasi


Citeste restul postarii »

CĂCIULEALA.TREZ VERSUS INFORMATIZARE COMPLETĂ ȘI DESCONGESTIONAREA PARCĂRII

26.11.2018 postat

Căciuleala pentru un rahat de hârtiuță ruptă dintr-o coala cu rigla, cu o ștampiluță triunghiulară costă agentul economic nu mai puțin de 2 drumuri, 2 parcări imposibile în fața palatului de finanțe -unde nu găsești un loc decent și trebuie să faci câteva tururi să găsești loc de parcare, 2 urcaturi de scări, 2 coborâturi până la etajul 2.


Am folosit cifra 2 să înțeleagă toate proastele și proștii că Sictirul poate fi și public.  


O dată agentul economic, un fel de agent 007, trebuie să urce să pescuiască celebra hârtiuță, apoi să fugă cu ea la contabilitate să i se facă un ordin de plată, cu care trebuie să urce iar să-l depună victorios.


Pentru ce ?!


Că statul nu vrea să piardă câțiva angajați prin informatizare completă și plata exclusiv on/line, pe care însă o impune la declarațiile agenților economici.
 Dar așa ieșim în fața instituției să vină presa să le facă poze că le scade numărul și valoarea.
Ce greu e a fi Om și nu o jarlă cu osul în gât!


Beneficiile informatizării:


1. Scăpăm de căciuleală și plățile se văd și se fac mult mai rapid. Scăpăm de rahatul de hârtiuță rupt cu rigla.
2. Se descongestionează complet instituțiile adiacente palatului de finanțe -justiție, spital, apa/canalul, inspecția muncii -populația/agenții economic ar putea să facă plăți online, obligatoriu sau de ce nu la un ghișeu externalizat din finanțe la capătul orașului.
3. Trăim în prezent și nu în secolul trecut...Nu ne mai sfidăm inteligența și șoriciul...

fără nicio stimă,
Sictir Ionică

Citeste restul postarii »

Dialogul cu eternitatea / Cosmin Petronel Amza - drama copilului de dincolo

27.10.2018 postat

 

Rar ai ocazia să vezi iubirea unui tată faţă de fiul pierdut, o dramă care să fie condensată în versuri, în trăiri care încearcă să readucă la viaţă pierderea imensă suferită. Viaţa lui Tudor Amza, autorul lansării mai multor cărţi cu o esenţă grea, cu cuvinte grele, poetice, care face fiinţa umană să gândească profund pare să se fi oprit la momentul pierderii fiului său, Cosmin Petronel Amza.
Tudor Amza caută să îşi explice cum ar putea să prelungească personalitatea lui Cosmin prin el însuşi, drept , ridicat în picioare, dar secerat de drama emoţiei, caute soluţii de comunicare cu fiul său, explicaţii, soluţii să reuşească supranaturalul de a readuce înapoi. Realizează că nu poate, dar nu se dă bătut.
Plecat din câmpia Bărăganului, Beilic-ul, Iezeru, din comuna Jegălia, Tudor Amza, surprinde profund, cititnd publicului prezent la lansare, esenţa unei fântâni, a copilărei sale, în care s-au reflectat oameni care veneau după o găleata de apă, formă a vieţii, dar şi faptul că oamenii care trageau de cumpăna fântânii şi s-au reflectat în oglinda apei sunt acum, în deal, trecuţi şi uitaţi, în lumea celor veşnici. Oglinda fântânii duce dorul tuturor care s-au adăpat din apa ei, o apă a cunoaşterii şi eternităţii. ”Câmpia îşi revendică altarul” încadrează această revelaţie.
Prezenţa profesoarei lui Cosmin Petronel Amza, doamna Stela Anghel, care l-a evocat pe fostul său elev la una din clasele sale, aducând în memoria colectivă. Cu cuvintele dascălului care şi-a iubit elevul a mângâiat inima tatălui îndoliat. Una din elevele prezente la lansare a citit versuri din poeziile scrise de Cosmin Petronel Amza.
Evenimentul a fost posibil cu implicarea personalului de la Biblioteca "Alexandru Odobescu" a judeţului Călăraşi, cu gazdă bună Florin Rădulescu la sediul Muzeului Municipal Călăraşi, cu implicarea Direcţiei Judeţene de Cultură, prin profesor Sorin Danciu. Au fost prezente diverse personalităţi, televiziuni locale şi naţionale, oameni de cultură, cadre didactice, elevi, cunoscuţi ai generalului Amza.
Drama generalului Amza Tudor, fost şef de poliţie călărăşean este cea a unui asasinat la adresa lui Cosmin Petronel, în care mobilul ar fi fost un program informatic dezvoltat de copilul său, cu o evoluţie spectaculară în lumea universitară şi politică a timpului. Cu ochiul criminalistului, Tudor Amza a sesizat grave inadvertenţe la locul posibilului asasinat, dar cazul a rămas cu autor necunoscut, cu fapta în cercetare.

Radu Emanuel

Lansare de carte Tudor Amza şi Cosmin-Petronel Amza

Biblioteca Judeţeană ''Alexandru Odobescu'' din Călăraşi a organizat în colaborare cu Muzeul Municipal Călăraşi şi Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Călăraşi, un eveniment cultural prilejuit de apariţia volumelor de versuri ”Câmpia îşi revendică altarul” şi ”Joc grav”, autor Tudor Amza şi ”Recurs (Sunt iubit de Dumnezeu)”, autor Cosmin-Petronel Amza, precum şi a volumului de proză, in memoriam Cosmin-Petronel Amza, ”În dialog cu eternitatea”, autor Tudor Amza.
Începând cu ora 15.00, în data de 24 octombrie 2018, în Sala Mare (etaj) a Muzeului Municipal Călăraşi, am fost onoraţi să îl avem în mijlocul nostru pe prof. univ. dr. Tudor Amza, personalitate contemporană marcantă, autor de poezii, eseuri, tratate universitare cu subiecte juridice şi autor al primului tratat de criminologie, premiat de Uniunea Juriştilor din România.
”Prin publicarea acestor volume, doresc să-mi culeg lacrimile în strofa poeziei, ştiut fiind faptul că această aplecare a mea către poezie nu a debutat odată cu plecarea lui Cosmin, ci o am, cred, dintotdeauna. Eu şi Cosmin am fost şi vom fi mereu îmbrăţişaţi. În viaţă, dar şi în moarte, în preocupări dar şi în speranţă, în căutări dar şi în iubirea pentru semeni şi, îndeosebi, în iubirea comună către Dumnezeu. (...) De aceea, acum, la şapte ani de la plecarea lui Cosmin, m-am decis să port acest dialog cu eternitatea.”, mărturiseşte autorul.

 

Citeste restul postarii »