Impartaseste cu Social Media

Impartaseste cu Social Media

Asociere a Consiliului Județean Călărași cu Societatea Academică din România în vederea implementării proiectului“Cetățeni implicați în procesul de transparentizare a transportului județeande persoane în județul Călărași”

17.08.2020 postat

Societatea Academică din România, prin adresa nr. 184 din 25.03.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Călăraşi sub nr. 5746 din 26.03.2020, invită Consiliul Județean Călărași să se implice ca partener într-un proiect pilot cu titlul Cetățeni implicați în procesul de transparentizare a transportului județean de persoane în județul Călărași”, care a fost depus în data de 30.06.2020 în cadrul apelului “Lucrând împreună pentru îmbunătătțirea guvernării și anticorupției”, finanțat prin Open Society Initiative For Europe (OSIFE).

În consecinţă, propun asocierea Consiliului Județean Călărași cu Societatea Academică din România, pe bazaProtocolului de colaborare constituit ca Anexă ce face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Întreaga filosofie a proiectului se învârte în jurul principiilor de accesibilitate și transparență, astfel încât prin implicarea cetățenilor, să se asigure o mai mare transparență a procedeelor administrative și abordarea rapidă a provocărilor apărute în furnizarea serviciilor de transport județean cetățenii vor avea de câștigat.

Prin proeict, va fi constituit un grup comunitar pentru transportul județean format din cetățeni interesați, reprezentanți ai ONG-urilor locale, reprezentanți ai sindicatelor din zona de transport și reprezentanți ai patronatelor.

Membrii grupului comunitar vor fi instruiți în două sesiuni de training care vor viza pe de o parte noțiuni privind gestionarea transportului la nivel județean și instrumentele pe care le au la îndemână cetățenii pentru îmbunătățirea serviciului în colaborare cu Consiliul Județean Călărași.

Drept urmare, consider necesară şi oportună adoptarea hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi în forma şi în condiţiile arătate în prezentul proiect de hotărâre şi în protocolul de colaborare constituit ca axexă ce face parte integrantă din acesta.

În calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 48 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi, supun prezentul proiect de hotărâre dezbaterii şi votului consilierilor judeţeni.