Impartaseste cu Social Media

Impartaseste cu Social Media

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă extraordinară, miercuri, 22.09.2021

20.09.2021 postat

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă extraordinară, miercuri, 22.09.2021, ora 12.00, care se va desfăşura prin mijloace electronice, respectiv aplicaţia WhatsApp/zoom/SMS cu următoarea ordine de zi:


- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Călărași pe anul 2021.

-  Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Coman Liviu, în vederea exercitării atribuţiilor Municipiului Călăraşi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOMANAGEMENT SALUBRIS.