Impartaseste cu Social Media

Impartaseste cu Social Media

DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Județean Călărași în ședința ordinară din data de 29.04.2020

29.04.2020 postat

 

Având în vedere:

- proiectul ordinii de zi, întocmirea secretarului Județean Călărași, înregistrarea sub nr. 7214 / 23.04.2020;

- prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) - (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportează prevederile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;

În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanța de urgență a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,

 

Artă. 1. - Se convoacă Consiliul Județean Călărași în ședința ordinară, după date din 29 aprilie 2020, ora 12 00 , în sala de ședințe a unei comune comune Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect pentru ordonatorul de zi:

 

1.Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor actualizării tehnicilor și obiectivului de investigații „Creșterea eficientă a energiei corpurilor A, B, C și D Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași” - faza DALI, însoțită de referat de aprobare CJC Președintelui, nr . 6812 / 14.04.2020, raportul DDRRE, nr. 6813 / 14.04.2020, ce va fi transmis spre avizare pentru Buget-Finanțe;

2.Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 236/2018 cauzele cauzei cauzei privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de cercetare „pod Argeș Râu Modernizare trecere, km 23 + 000, inclusiv taxe ȘI Avize” - DALI Faza, în cadrul prezentării CJC aprobare referire Președintelui, nr. 7158 / 22.04.2020, raportul Direcției Tehnice, nr. 7159 / 22.04.2020, ce va fi transmis spre avizare pentru Buget-Finanțe;

3. Proiecte privind aprobarea, în faza de propunere, un Criteriilor pentru stabilirea ordonatorului de prioritate pentru soluționarea soluțiilor pentru locuințe și pentru repartizarea locuințelor destinate închirierii, pentru tineri special pentru sănătate, din blocul de locuințe pentru ANL, situat în municipiul Călărași, str. . . Prelungirea Independenței nr. 5A (12 unități locative), aflat în administrarea Județean Călărași, însoțit de referat de aprobare a CJC Președintelui, nr. 7127 / 22.04.2020, raportul Direcției Juridice, nr. 7128 / 22.04.2020, ce va fi transmis va fi extins în învățământ în juriu și Buget-Finanțe;

4.Proiectul de hotărâre în ceea ce privește rectificarea corectă a bugetului propriu-zis până la județul Călărași anulează anul 2020, în ceea ce privește retragerea aprobării CJC Președintelui nr. 7200 / 23.04.2020, raportul Direcției Economice, nr. 7201 / 23.04.2020, ce va fi transmis spre avizare pentru Buget-Finanțe;

5.Proiectul de hotărâre privind modificarea Statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al Bibliotecii Județene ”Alexandru Odobescu” Călărași, în cadrul prezentei cereri de aprobare a CJC Președintelui, nr. 6361 / 07.04.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 6362 / 07.04.2020, ce va fi transmis spre avizare pentru Buget-Finanțe;

6.Proiectul de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Centrului de Asistență Medico-Socială Călărași, în interiorul retragerei aproba CJC Președintelui, nr. 7186 / 23.04.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 7187 / 23.04.2020, ce va fi transmis spre avizare pentru Buget-Finanțe;

 

 

 

 

7.Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian ”Călărași, însoțit de referat pentru aprobarea CJC Președintelui, nr. 7046 / 21.04.2020, raportul Comp. Sănătate, nr. 7047 / 21.04.2020, ce va fi transmis spre avizare pentru Juridice;

8.Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei, un stat de funcții și un regulament de organizare și funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași, însoțit de referire la aprobarea CJC Președintelui, nr. 6919 / 15.04.2020, raportul Comp. Sănătate, nr. 6920 / 15.04.2020, ce va fi transmis spre avizare pentru Juridice;

9.Diverse

 

 

 

 

Președinte, 

ec. Vasile ILIUȚĂ