Impartaseste cu Social Media

Impartaseste cu Social Media

DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Județean Călărași în ședința ordinară la 28 mai 2020

25.05.2020 postat

 

Având în vedere:

- adresa Președintelui de lucru Județean Călărași, nr. 8596 / 22.05.2020;

- proiectul ordinii de zi, întocmirea secretarului Județean Călărași, înregistrarea sub nr. 8636 / 22.05.2020;

- prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) - (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportează prevederile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;

- prevederile art. 27 alin. (1 1 ) și art. 38 alin. (2 1 ) și alin. (2 2 ) din Regulamentul de organizare și funcții în ceea ce privește ceea ce privește ceea ce privește despre privință este Județean Călărași, aprobat prin Hotărârea nr. 60/2016, cu modificări și completări ulterioare;

În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanța de urgență a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,

Dispune 

Artă. 1. - Se convoacă Consiliul Județean Călărași în ședința ordinară, data din 28 mai 2020, ora 12 00 , în sala de ședințe într-un municipiu Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect pentru ordonatorul de zi:

1.Proiectul de hotărâre privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordonatorului de prioritate pentru soluționarea soluțiilor cererii de locuințe și pentru repartizarea locuințelor destinate închirierii, pentru tineri speciale pentru sănătate, blocul de locuințe pentru ANL, situat în municipiul Călărași, str. Prelungirea Independenței nr. 5A (12 unități locative), aflat în administrarea lui Județean Călărași, de asemenea în retragerea aprobării CJC Președintelui, nr. 8510 / 20.05.2020, raportul Serv. Juridic, nr. 8511 / 20.05.2020, va transmite informații despre extinderea informațiilor despre Buget-Finanțe, în funcția de juriu și despre obiect;

2.Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de analiză și soluționare a cererilor pentru locuințe destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tineri specializate pentru sănătate, pentru a avea un loc locințelor ANL, poate fi administrat atunci când Județean Călărași, în față de față de aprobare către CJC Președintelui, nr. . 8516 / 21.05.2020, raportul Serv. Juridic, nr. 8517 / 21.05.2020, ce va fi transmisă se aplică Buget-Finanțe în funcția de juriu și învățare;

3.Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de execuție a bugetului propriu al Judetului Călărași, la 31 martie 2020, în cadrul prezentării în retrageri a CJC Președintelui, nr. 8372 / 19.05.2020, raportul Direcției Economice, nr. 8373 / 19.05.2020, ce va fi transmis spre avizare pentru Buget-Finanțe;

4.Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului anual de execuție a bugetului propriu al Judetului Călărași și a unei situații de finanțare la 31 decembrie 2019, în cadrul prezentei cereri de aprobare a CJC Președintelui, nr. 8379 / 19.05.2020, raportul Direcției Economice, nr. 8380 / 19.05.2020, ce va fi transmis spre avizare pentru Buget-Finanțe;

5.Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 20/2020 pentru aprobarea utilizării excedentului bugetar, rezultatelor legate de exercițiul bugetar 2019, în exercițiul bugetar 2020, în cadrul prezentei aprobări a CJC Președintelui, nr. 8520 / 21.05.2020, raportul Direcției Economice, nr. 8521 / 21.05.2020, ce va fi transmis spre avizare pentru Buget-Finanțe;

6.Proiectul de hotărâre în ceea ce privește rectificarea bugetară propriu-zisă către județul Călărași anulează anul 2020, în acord cu retragerea aprobării CJC Președintelui nr. 8522 / 21.05.2020, raportul Direcției Economice, nr. 8523 / 21.05.2020, ce va fi transmis spre avizare pentru Buget-Finanțe;

7.Proiectul de hotărâre în ceea ce privește aprobarea acordării unor fonduri de garantare a rezervei în ceea ce privește prevederile bugetului propriu al județului Călărași, anulare anul 2020, în ceea ce privește acordarea CJC Președintelui, nr. 8583 / 21.05.2020, raportul Direcției Economice, nr. 8584 / 21.05.2020, ce va fi transmis spre avizare pentru Buget-Finanțe;

8.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 5/2020 privind distribuirea sumelor din fondul constituit la dispoziția noastră Județean Călărași, în procent de 6%, se impune în estimarea venitului stabilit în statul Județului Călărași, în cazul unei administrații teritoriale, anulării 2020 și a estimărilor pentru anii 2021-2023 , însoțit de cerere de aprobare a CJC Președintelui, nr. 8618 / 22.05.2020, raportul Direcției Economice, nr. 8619 / 22.05.2020, ce va fi transmis spre avizare prin Buget-Finanțe;

 

 

9.Proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii reglementate în traficul județean al județului Călărași, valabil până la datele din 30.06.2023, în ceea ce privește referatul aprobării CJC Președintelui, nr. 7461 / 30.04.2020, raportul Direcției Tehnice, nr. 7462 / 30.04.2020, ce va fi transmis spre avizare de Urbanism;

10.Proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării terenului în ceea ce privește cartea funciară nr. 25225 UAT Cuza Vodă, aflat în sfera publică a județului Călărași, însoțit de retragerea aprobării CJC Președintelui, nr. 4966 / 17.03.2020, raportul Direcției Economice, nr. 4967 / 17.03.2020, ce va fi transmis spre avizare de Urbanism

11.Proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în 2 loturi înregistrate în Cartea Funciară nr. 24917 a UAT Cuza Vodă, aflat în sfera publică a județului Călărași, în interiorul retragerei aprobării CJC Președintelui, nr. 8554 / 21.05.2020, raportul Direcției Economice, nr. 8555 / 21.05.2020, ce va fi transmis spre avizare pentru Buget-Finanțe;

12.Proiect de hotărâre pentru modificare Hotărârii nr. 28/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și un indicator tehnic-economic pentru obiectivul de investigații „Locuințe de serviciu, B-dul Nicolae Titulescu nr. 1 bis, Municipiul Călărași ”, însoțit de referat pentru aprobarea CJC Președintelui, nr. 8240 / 15.05.2020, raportul DDRRE, nr. 8241 / 15.05.2020, ce va fi transmis spre avizare pentru Buget-Finanțe;

13.Proiectul de hotărâre privind modificarea statului funcțional al Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași, însoțit de cerere de aprobare CJC Președintelui, nr. 8257 / 18.05.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 8258 / 18.05.2020, ce va fi transmis spre avizare pentru Buget-Finanțe;

14. Proiect de hotărâre în ceea ce privește aprobarea valorificării redresează îngrijirea trebuie să fie plătită de operare de colectare și de transport un municipiu municipiu pentru zona a IV-a a Ciocănești pentru infrastructură și bunuri pentru a pune la dispoziție Consiliul Județean Călărași, de asemenea , pentru o față Față aprobării CJC aprobării, nr. 8633 / 22.05.2020, raportat la DDRRE și la Direcția Economică, nr. 8634 / 22.05.2020, ce va fi transmis spre avizare pentru Buget-Finanțe;

15. Diverse

 

 

PRESEDINTE

ec. Vasile ILIUȚĂ