Impartaseste cu Social Media

Impartaseste cu Social Media

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

10.08.2021 postat

  C:\Users\mihaela.petre\Desktop\ANTETE NOI\Antet PIMARIA MUN. CL. 2019.jpg

 

 Primarul Municipiului Călăraşi,

În temeiul art. 133, alin. 2, 134, alin. 1, lit. a, alin. 3, lit. b şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:                                              DISPUNE:


Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa extraordinară, miercuri, 11.08.2021, ora 16.45, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:


  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2021.

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al municipiului Călărași și a creditelor interne, la data de 30.06.2021.

  3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 134/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de  41.572.000 lei în vederea finanțării a unor investiții publice de interes local.

  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul ,,Locuinţe sociale bloc 15 Tr. A+B” din municipiul Călăraşi.


                                                         Primar,

Marius Grigore Dulce    Nr. 1232                                           Vizat pentru legalitate, 

    Emisă la Călăraşi,                                         Secretarul general al municipiului,

    Astăzi, 06.08.2021                                            Cs. jr. Sârbu Mărgărit

      Red./înt. V..M. 3 ex