Impartaseste cu Social Media

Impartaseste cu Social Media

DISPOZIȚIEprivind convocarea Consiliului Județean Călărași în ședința ordinarădin data de 26.11.2020

25.11.2020 postat

 

 

 

Artă. 1. - Se convoacă Consiliul Județean Călărași în ședință ordinară, la data de 26 Noiembrie 2020, ora 12 00 , în sala de ședințe a acestuia din municipiul Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următoarea ordine de zi:

 

1.Proiect de hotărâre privind predarea unor imobile, aflate în domeniul public al Județului Călărași, în administrarea Societăților Drumuri și Poduri SA Călărași, însoțit de referință de aprobare la Președintelui CJC, nr. 17504 / 05.11.2020, raportul Direcției Economice, nr. 17505 / 05.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

2.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Municipiul Călărași, str. Berzei, nr. 11, Județul Călărași, însoțit de referatul de aprobare la Președintelui CJC, nr. 17396 / 04.11.2020, raportul Direcției Economice, nr. 17397 / 04.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

3.Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție a proiectului ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurilor de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020” prin Programul Operațional Infrastructură Mare, a terenurilor pentru construcția / extinderea / reabilitarea noilor investigații aferente acestuia, însoțit de referatul de aprobare la Președintelui CJC, nr. 18451 / 18.11.2020, raportul Direcției Economice, nr. 18452 / 18.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al Județului Călărași la 30 septembrie 2020, însoțit de referință de aprobare la Președintelui CJC, nr. 17829 / 10.11.2020, raportul Direcției Economice, nr. 17830 / 10.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2019, în exercițiul bugetar 2020, însoțit de referință de aprobare la Președintelui CJC, nr. 18656 / 20.11.2020, raportul Direcției Economice, nr. 18657 / 20.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

6.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2020 , însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18663 / 20.11.2020, raportul Direcției Economice, nr. 18664 / 20.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

7.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la Societăți Drumuri și Poduri SA Călărași, însoțit de referință de aprobare la Președintelui CJC, nr. 18582 / 19.11.2020, raportul Direcției Economice, nr. 18583 / 19.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisia Buget-Finanțe

8.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 170/2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Călărași în Grupul de lucru pentru implementarea și adaptarea Planului Național Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18351 / 17.11.2020, raportul Serv. Juridic, nr. 18352 / 17.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Juridice

 9.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Călărași în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Călărași pentru anul școlar 2020-2021, însoțit de referință de aprobare la Președintelui CJC, nr. 183460 / 18.11.2020, raportul Serv. Juridic, nr. 18463 / 18.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Juridice

10.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 163/2017 privind constituirea Comisiei pentru protecția copilului Călărași, însoțit de referatul de aprobare la Președintelui CJC, nr. 183438 / 17.11.2020, raportul Secretarului General al Județului, nr. 18437 / 17.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Învățământ

11.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Călărași în Comisia de Orientare Școlară și Profesională Călărași, însoțit de referință de aprobare la Președintelui CJC, nr. 18684 / 20.11.2020, raportul Serv. Juridic, nr. 18686 / 20.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Învățământ

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea structurilor rețele școlare din raza teritorială de competență a Consiliului Județean Călărași, Școala Gimnazială Specială nr. 1 Călărași, propusă pentru funcționarea în anul școlar 2021 - 2022, însoțit de referință de aprobare la Președintelui CJC, nr. 18136 / 12.11.2

020, raportul DDRRE, nr. 18137 / 12.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Învățământ

13.Proiect de Hotărâre cauzei versiunea cauzei privind darea ONU folosință gratuită mobilă al unor bunuri aflate versiunea Călărași Domeniul privat județului, versiunea achiziționat cadrul PROIECTULUI „AMBULATORIULUI SPITALULUI JUDEȚEAN DOTAREA CĂLĂRAȘI Infrastructurii“, cod SMIS 127058 POMPEI samariene „CĂLĂRAȘI, însoțit de referatul de aprobare la Președintelui CJC, nr. 18461 / 18.11.2020, raportul DDRRE, nr. 18462 / 18.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

14.Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general al obiectivului de investigație ”Reabilitarea drumului județean DJ403 între DN31 (Mânăstirea) - Luica - DN4 (Șoldanu) - Radovanu (DJ411), km 0 + 000 - 34 + 800”, înțelesuri de referință de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18408 / 17.11.2020, raportul Direcției Tehnice, nr. 18409 / 17.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

15.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 99/2009 privind aprobarea modalității de gestiune a unor servicii de administrare a domeniului public al județului Călărași, însoțit de referință de aprobare la Președintelui CJC, nr. 18501 / 18.11.2020, raportul Direcției Tehnice, nr. 18502 / 18.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor sociale pe criterii medicale acordate elevilor Școlii Gimnaziale Speciale nr. 1 Călărași pentru anul școlar 2020-2021, însoțit de referatul de aprobare la Președintelui CJC, nr. 18430 / 17.11.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 18431 / 17.11.2020

, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

17.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Călărași în Consiliul de administrație aș Școlii Gimnaziale Speciale nr. 1 Călărași pentru anul școlar 2020-2021, însoțit de referatul de aprobare la Președintelui CJC, nr. 18428 / 17.11.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 18429 / 17.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Învățământ

18.Proiect de hotărâre privind delegarea atribuțiilor pentru alegerea, organizarea și desfășurarea procedurilor pentru contractarea serviciilor sociale acordate, de furnizori privați acreditați, persoane cu dizabilități, către Direcția Generală a Asistenței Sociale și Protecția Copilului Călărași, însoțit de referință de aprobare la Președintelui CJC. 18434 / 17.11.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 18435 / 17.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

19.Proiect de hotărâre privind reorganizarea Centrului de Plasament ”Sfântul Ștefan” Perișoru în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, în Complexul Serviciilor Sociale Perișoru și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al lor, însoțit de referință de aprobare. 18544 / 19.11.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 18547 / 19.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisia Buget-Finanțe

20.Proiect de hotărâre privind reorganizarea serviciilor sociale din structura Centrului de Servicii Sociale pentru Copil și Familie SERA Călărași din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași și aprobare Regulamentelor de organizare și funcționare a acestora, însoțit de referință de aprobare la Președintelui. nr. 18627 / 20.11.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 18628 / 20.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași, însoțit de referință de aprobare la Președintelui CJC, nr. 18675 / 20.11.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 18676 / 20.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

 

 

 

 

22.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei și Statului de Funcții ale Bibliotecii Județene ”Alexandru Odobescu” Călărași, însoțit de referință de aprobare la Președintelui CJC, nr. 18649 / 20.11.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 18650 / 20.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

23.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași, însoțit de referință de aprobare la Președintelui CJC, nr. 18425 / 17.11.2020, raportul Comp. Sănătate, nr. 18426 / 17.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Juridice

24. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian ”Călărași, însoțit de referatul de aprobare la Președintelui CJC, nr. 18629 / 20.11.2020, raportul Comp. Sănătate, nr. 18630 / 20.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Juridice

25.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 141/2017 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călărași, însoțit de referință de aprobare la Președintelui CJC, nr. 186691 / 20.11.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 18692 / 20.11.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe

26. Diverse

 

Artă. 2 (1) - Ședința ordinară precizată la art.1 se va desfășura folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.

(2) - Materialele înscrise pe punctul ordinii de zi vor fi transmise consilierilor județeni folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.

 

  

 

 

PREȘEDINTE, 

ec. Vasile ILIUȚĂ