Impartaseste cu Social Media

Impartaseste cu Social Media

Hotărâre privind aprobarea suplimentarii, cu un post, a numarului personalului neclerical, pentru Parohia Roseti 2 din judetul Calarasi

27.08.2020 postat

Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta ordinara din iulie .2020,

Avand in vedere:

- respinge aprobarea președintelui pentru Judetean Călărași, inregistrat sub nr. 12089 din 24.07.2020 ;

- adresa parohiei Roseti 2, nr.19 din 06.04.2020, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 6324 din 06.04.2020;

- artă prevederilă. 2 alin. (1) lit. a) si alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilizarea unor forme de sprijin financiar pentru unități de cult păstrare cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificări ulterioare;

- artă prevederilă. 26 alin. (10) raportate la dispoziții pct. 9 lit. c) din Anexa nr. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificări și completări ulterioare;

- artă prevederilă. 173 alin. (1) lit. b), d), alin. (3) lit. a) și alin. (6) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;

In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,