Impartaseste cu Social Media

Impartaseste cu Social Media

HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi, pe anul 2020

15.12.2020 postat

HOTARARE

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

al Societatii DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi, pe anul 2020

 

Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta extraordinara din 15.12.2020,

Avand in vedere:

- referatul de aprobare nr. 20107 din 14.12.2020 al Presedintelui Consiliului Judetean Calarasi;

- adresa nr. 2755 din 11.12.2020 cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2020, al Societatii DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi, inregistrat la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 19987 din aceeasi data;

- prevederile art. 48 din Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) si art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul unitatilor administrativ–teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Ordinului ministrului finanţelor publicenr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificarile ulterioare;

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d) si f), alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. l) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTARASTE:

 

Art. 1. -Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2020, al Societatii DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi, conform anexelor nr. 1si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. - Directia Economica si Societatea DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Secretarul General al Judetului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta celor interesati.

 

PRESEDINTE,

ec. Vasile ILIUTA

HOTARARE

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

al Societatii DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi, pe anul 2020

 

Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta extraordinara din 15.12.2020,

Avand in vedere:

- referatul de aprobare nr. 20107 din 14.12.2020 al Presedintelui Consiliului Judetean Calarasi;

- adresa nr. 2755 din 11.12.2020 cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2020, al Societatii DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi, inregistrat la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 19987 din aceeasi data;

- prevederile art. 48 din Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) si art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul unitatilor administrativ–teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Ordinului ministrului finanţelor publicenr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificarile ulterioare;

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d) si f), alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. l) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTARASTE:

 

Art. 1. -Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2020, al Societatii DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi, conform anexelor nr. 1si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. - Directia Economica si Societatea DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Secretarul General al Judetului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta celor interesati.

 

PRESEDINTE,

ec. Vasile ILIUTA