Impartaseste cu Social Media

Impartaseste cu Social Media

Impartaseste cu Social Media

ECOAQUA SA CĂLĂRAȘI - Anunț

20.04.2017 postat

ECOAQUA SA SUCURSALA CALARASI, face apel catre locuitorii mai jos mentionati sa-si achite datoriile fata de unitatea noastra pentru a evita repercusiunile ce deriva din actiunile viitoare care vor fi intreprinse pentru recuperarea acestora(plati suplimentare pentru actionarea in judecata,taxe executori judecatoresti si in ultima instanta executarea silita).

 

Nr.crt.

Numele si prenumele debitorului

Adresa

Suma restanta/10.04.2017

1

IOAN CARMEN

C1-1-5

1515,45

2

IVAN MIHAELA

C1-1-16

1076,36

3

IOSIF VICTORIA

C13-1-17

998,69

4

GRIGORE VALENTINA

C14-3-2

1401,26

5

SAVU GHEORGHE

C16A-5

768,64

6

MARINESCU CARMEN

C16-2-7

6008,64

7

NICOLAE ELENA

C18-2-8

862,05

8

ENESCU COCA ILINCA

C21-1-19

1637,46

9

MINDROASA GABRIELA

C22-1-1

2823,19

10

LAZAR SANDU

C23-1-3

2057,29

11

BODEANU ELENA

C23-1-9

1618,87

12

TANASE PARASCHIVA

C23-1-17

1443,31

13

DRAGOMIR ANGELA

C23-1-19

1030,83

14

VASILE NICU

C24-1-19

2100,54

15

BADITA MIHAI

C25-1-10

1064,23

16

ARPASANU POLIXENIA

C27-1-16

705,41

17

PANAIT CONSTANTIN CORNEL

C28-1-2

917,95

18

RADOVICI CAMELIA

C29-1-16

925,88

19

MUSTATEA MARIA

C30-1-3

656,84

20

TISTU MARIAN

C30-1-18

1456,55

21

BADULESCU MARICICA

C31-D3-16

1025,72

22

CUZA SORIN

C4-1-10

831,81

23

CALAJ VLADIMIRESCU

C5-1-1

6230

24

GHEORGHE MARIAN

C6-1-19

1839,78

25

NITA FLORIAN

C7-1-5

966,05

26

CATANA LINA

C8-1-9

3098,31

 

Citeste restul postarii »

SIGURANŢA ÎN MEDIUL ONLINE ABORDATĂ ÎN CADRUL SĂPTĂMÂNII PREVENIRII CRIMINALITĂŢII

6.04.2017 postat

 

 

În cadrul Săptămânii Prevenirii Criminalităţii, zilele de marţi şi miercuri au fost dedicate siguranţei în mediul online. 

 

Astăzi, în perioada 04-05 aprilie a.c. poliţiştii au fost prezenţi atât în mediul urban cât şi rural, pentru a susţine activităţi de informare şi conştientizare a elevilor şi profesorilor cu privire la pericolele de pe internet şi ce trebuie să facă pentru a fi în siguranţă.

 

În cadrul acestor întâlniri au fost prezentate măsuri ce trebuie cunoscute şi aplicate pentru siguranţa pe reţelele de socializare, prevenirea pornografiei infantile, respectarea drepturilor de autor precum şi siguranţa pe internet.

 

Discuţiile purtate au avut caracter interactiv, elevii fiind încurajaţi să prezinte situaţii cu care s-au confruntat în lumea virtuală şi soluţiile pe care le-au identificat pentru depăşirea unor probleme.

 

 

Mâine, 06 aprilie a.c. în ziua dedicată prevenirii violenţei în familie poliţiştii vor fi prezenţi în rândul cetăţenilor din judeţul Călăraşi cu scopul informării acestora cu privire la măsurile de autoprotecţie ce trebuie adoptate pentru a nu deveni victimele infracţiunilor de violenţă în familie şi la consecinţele juridice şi sociale în cazul comiterii unei astfel de infracţiuni.

 

 

Citeste restul postarii »

Primăria Călărași -ANUNŢ DE LICITAŢIE ISLAZ

6.04.2017 postat

 

 

 1. 1.       Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, cod fiscal 4445370, cu sediul în  str. Bucureşti, nr 140 A, Municipiul Călăraşi, Judeţ Călăraşi, telefon/fax 0242311031, e-mail elena.vatavu@primariacalarasi.ro.    

 1. 2.       Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Obiectul concesiunii este reprezentat de următoarele terenuri  arabileși neproductive aflate în domeniul privat al municipiului Călăraşi, situate în în extravilanul municipiului Călărași  cu destinația înființare culturi furajere, după cum urmează:

În Tarlaua 96, Parcela  A441,  NC 28832,  CF 28832 a municipiului Călărași:

LOT 1- 20,00 ha ,  LOT 2 - 10,00 ha,  LOT 3- 3,00 ha,  LOT 4-  2,00 ha, LOT 5- 1,00 ha, LOT 6- 1,1154 ha,

LOT 7- 1,00 ha,  LOT 8- 1,00 ha,   LOT 9- 1,00 ha,  LOT 10 - 1,00 ha     

În Tarlaua 100,  Parcela  A453/7, NC 28614,  CF 28614 a municipiului Călărași:

LOT 1  -  10,00 ha,    LOT 2  -  12,8165 ha

În Tarlaua 108,  Parcela  A485, NC 28617,  CF 28617 a municipiului Călărași:

LOT 9 - 3,00 ha,  LOT 10 - 2,00 ha, LOT 11  -  2,1212 ha

În Tarlaua 118,  Parcela  A530,  NC 28619,  CF 28619  a municipiului Călărași:

LOT 1 - 20,00 ha, LOT 4 - 7,9677 ha,  LOT 5 - 10,00 ha

În Tarlaua 119,  Parcela  A535,  NC 28621,  CF 28621  a municipiului Călărași:

LOT 1 - 32,8825 ha

În Tarlaua 120,  Parcela  N540,  NC 28651,  CF 28651  a municipiului Călărași:

 LOT 1–2,1 ha

 

3.Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire înaintând o solicitare scrisă în acest sens.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Achizitii şi Informatică din cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei  de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006:

Documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia solicitantului contra cost, la o valoare de 50 lei, plătibili la casieria unităţii.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:25.04.2017, ora 1600.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 02.05.2017, ora 1400.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria muncipiului Călăraşi, str. Bucureşti, nr 140 A, Compartimentul Achiziţii.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: fiecare participant poate depune doar o singură ofertă pe suprafaţă, într-un exemplar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

    5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 03.05.2017, ora 1100,  la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi din  str. Bucureşti, nr 140 A.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Călăraşi, Str. Bucureşti nr. 106, 910068 – Călăraşi, judeţul CălăraşiTel. 0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157, trcl@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 06.04.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR,

DANIEL ŞTEFAN DRĂGULIN

Citeste restul postarii »

Primăria Călărași - ANUNŢ DE LICITAŢIE

6.04.2017 postat


 

 1. 1.       Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, cod fiscal 4445370, cu sediul în  str. Bucureşti, nr 140 A, Municipiul Călăraşi, Judeţ Călăraşi, telefon/fax 0242311031, e-mail elena.vatavu@primariacalarasi.ro.    

 1. 2.       Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Obiectul concesiunii îl reprezintăimobilul teren aflat în proprietatea privată a municipiului Călărași, în suprafață de 157 mp, situat în Călărași, strada Victor Babeș, nr. 1bis, cu număr cadastral 29601.

3.Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire înaintând o solicitare scrisă în acest sens.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Achizitii şi Informatică din cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei  de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006:

Documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia solicitantului contra cost, la o valoare de 50 lei, plătibili la casieria unităţii.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:26.04.2017, ora 1600.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 04.05.2017, ora 1000.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria muncipiului Călăraşi, str. Bucureşti, nr 140 A, Compartimentul Achiziţii.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: fiecare participant poate depune doar o singură ofertă pe suprafaţă, într-un exemplar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

    5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 04.05.2017, ora 1100,  la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi din  str. Bucureşti, nr 140 A.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Călăraşi, Str. Bucureşti nr. 106, 910068 – Călăraşi, judeţul CălăraşiTel. 0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157, trcl@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 06.04.2017.

 

 

 

PRIMAR,

DANIEL ŞTEFAN DRĂGULIN

 

Citeste restul postarii »

Program partide meciuri futsal din cadrul Grupei a 4-a de calificare la UEFA Futsal Euro 2018

4.04.2017 postat

Municipiul Călărași va fi din nou gazda unor partide internaționale de futsal contând pentru calificarea la un turneu final.

 Astfel, Federația Română de Fotbal organizează, în parteneriat cu Primăria Municipiului Călărași, în perioada 08.04 - 11.04.2017, la Sala Polivalentă “Ion C. Neagu”, partidele de futsal din cadrul Grupei a 4 - a de calificare la UEFA Futsal Euro 2018 - Slovenia, din care fac parte reprezentativele României, Portugaliei, Finlandei și Letoniei.

Programul de desfășurare al meciurilor este următorul:

 • Ø 08.04.2017: Portugalia – Letonia (ora 16:30) și România – Finlanda (ora 19:00);
 • Ø 09.04.2017: Finlanda – Portugalia (ora 16:30) și România – Letonia (ora 19:00);
 • Ø 11.04.2017: Letonia – Finlanda (ora 15:30) și Portugalia – România (18:00).

 

Accesul spectatorilor în Sala Polivalentă se va face cu 60 de minute înainte de ora începerii partidelor de futsal, în baza biletelor (5 lei/ buc) achiziționate în zilele de desfășurare a partidelor (cu 90 de minute înainte de ora începerii partidelor), de la casele de bilete ale arenei sportive, sau de la casa de bilete amenajată în zona ,, Orizontˮ, începând de miercuri, 5 aprilie. Măsurile de ordine în incinta Sălii Polivalente se realizează cu efective din cadrul Poliției Locale Călărași și agenţi ai societăţilor specializate de pază şi protecţie.

 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi recomandă spectatorilor să vină din timp la Sala Polivalentă, începând cu ora permiterii accesului şi sunt sfătuiţi să manifeste înţelegere faţă de măsurile adoptate cu acest prilej de către organizatori şi forţele de ordine, atât pe traseele către locul de desfăşurare a competiţiei sportive cât şi în apropierea şi în incinta sălii sportive.

Reamintim că, potrivit prevederilor Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, spectatorilor le este interzis :

-         să introducă în arena sportivă băuturi alcoolice, materiale pirotehnice interzise de lege ori alte obiecte care pot pune în pericol securitatea participanţilor la această competiţie sportivă;

-         să aibă asupra lor sticle de plastic pentru apă, întrucât distribuirea băuturilor a căror comercializare este permisă se va face numai în pahare din hârtie sau din material plastic;

-         să ocupe alte locuri decât cele prevăzute pe documentele de acces, precum şi refuzul eliberării acestora la avertismentul verbal al reprezentanţilor societăţii de pază şi protecţie sau al forţelor de ordine;

-         să afișeze inscripţii care incită la ură naţională, rasială, de clasă ori religioasă, la de orice fel discriminări şi la violenţă.                                                                                                       

 

Pentru desfăşurarea în cele mai bune condiţii a activităţilor şi evitarea problemelor de trafic în această zonă,cetăţenilor li se recomandă să nu parcheze autovehiculele în zona Sălii Polivalente, pe segmentul cuprins între intersecţiile străzilor Progresul cu Gheorghe Lazăr şi Progresul cu Alexandru Sahia, în intervalele de desfășurare a manifestărilor sportive.

 

Conform deciziei Primăriei Municipiului Călăraşi, se interzice desfacerea băuturilor alcoolicepentru toate spaţiile comercialedispuse în imediata apropiere a Sălii Polivalente,în zilele de 08.04.2017, 09.04.2017 și 11.04.2017, în intervalul orar 12.00 - 21.00.

 

Menționăm faptul că președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, și-a anunțat prezența la toate partidele.

 

 

 

BIROUL DE PRESĂ

Citeste restul postarii »

Viceprimarul Coman Dragoș informează ce acte mai sunt necesare alocării terenului de case pentru tineri

3.04.2017 postat

COMISIA DE EVALUARE   A SOLICITANȚILOR PENTRU ATRIBUIREA DE TERENURI PENTRU TINERI  ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE PROPRIETATE PERSONALĂ CONF.LEGII NR 15/2003

 

                                                                            

A N U N Ț

 

ÎN ATENȚIA SOLICITANȚILOR DE TEREN PENTRU TINERI  ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE PROPRIETATE PERSONALĂ CONFORM PREVEDERILOR  LEGII NR.15/2003

 

            Comisia  constituită în baza H.C.L nr. 94 din 28.07.2016aduce la cunoștința tinerilor care au dosare depuse pentru obținerea unui teren în vederea construirii de locuințe proprietate personală în baza prevederilor Legii nr. 15/2003 că se pot prezenta la Biroul Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Călărași până la data de 07.06.2017, cu următoarele acte justificative  enumerate mai jos, în vederea completării dosarelor personale prin care au solicitat atribuirea unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală în suprafață de până în 300 m.p..

 

Actele justificative sunt :

-                          copie de pe cartea de identitate a solicitantului + a soțului(soției),

-                          copie de pe certificatul de căsătorie

-                          copie  certificate de naștere ale copiilor,

-                          copii după actele de studii ale solicitantului

-                          declarație notarială  (inclusiv a soțului/soției), în care se menționează ca nu deține sau nu a deținut în proprietate o locuință sau teren destinat construirii unei locuințe, atât in localitatea în care solicită atribuirea, cât și în alte localități.

-                          declarația notarială a părinților solicitantului că nu dețin sau că nu au deținut în proprietate, în ultimii 10 ani, un teren în suprafață mai mare de 500 mp în mediul urban și de 5.000 mp rural, indiferent de localitatea în care este situat în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat terenul.

-                          Schița cu evidențierea suprafețelor cu domiciliul stabil al solicitantului și familiei acestuia, întocmită de o persoană autorizată.

Documentele vor  fi  luate în considerare la analizarea și întocmirea listelor de prioritate și repartizare a loturilor.

          În cazul în care nu se vor completa dosarele, comisia va lua în considerare la analiză doar vechimea cererii.

 Dosarele necompletate în termenul de mai sus vor rămâne în evidența comisiei până la soluționare.

         

 

 

 

PREȘEDINTE

 COMISIA DE EVALUARE,

 

                                                            Coman Dragoș Florin

 

Citeste restul postarii »

PSD – BALAURUL FĂRĂ COADĂ ÎN TERITORIU SAU GUVERNAREA PRIN OAMENII PNL

28.03.2017 postat

 

 

Foarte mulți oameni care comentează peisajul politic se întreabă, mai amuzați, mai mirați, dar majoritatea siderați - cum poate să guverneze acest PSD prin oamenii PNL în teritoriu? USL-ul funcționează bine. PSD se bate ca balaurul cu cap la centru, dar fără coadă în teritoriu. Politica guvernamentală a PSD este făcută cu vechii directori PNL pe deconcentrate și la multe alte structuri. Cum poate un PSD care a reușit o performanță politică rară ca partid, să revină după ce lumea s-a plictisit pe PNL și de tehnocrații ”nimănui” și să facă guvernare cu oamenii vechiului regim?

Pentru cei din teritoriu care se bat cu cărămida în piept pe la centru că au adus ei oamenii din pat (în timp ce ei făceau poze pe pe lângă indicatorul de la intrare în comune, unde se făcea selfie -5-6 îmbrăcați în geci de la partid cu bățul de la telefon-fără ca primarul lor să-i ducă de lăbuță din casă în casă) în cabina de vot să voteze PSD le spunem că mănâncă agude și au nevoie de pastile antidiareice!

Lumea a votat la ”basculă” –e bine să-și noteze termenul, adică votul a fost basculat de scârbă de la un partid la altul. Minirevoluția de catifea de la vot a fost a conștiinței populare că vrea schimbare, deloc că au fost gâdilați de câțiva fluturași și pupat de mânuțe ale bătrânicilor din sate.

 captura youtube

 

Citeste restul postarii »

A fost semnat contractul de lucrări pentru cele 12 unități locative destinate medicilor

24.03.2017 postat

În vederea realizării obiectului de investiție, în data de 17 martie 2017 între  Agenția Națională de Locuințe (ANL) și asociația SC OLCOCONS SRL Brăila (executant) și SC ARHIPOLIS SRL Brăila (proiectant) a fost semnat contractul de proiectare și execuție.

Vorbim despre un număr de 12 unități locative destinate tinerilor specialiști în sănătate care se vor construi pe terenul fostei unități militare aflată pe strada Independenței.

Conform HG nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, în structura devizului general al unui obiectiv de investiție se cuprinde și costul aferent realizării lucrărilor tehnico-edilitare și a sistematizării verticale.

În cadrul contractului nr.300 din 14.10.2016 legal încheiat între ANL, Consiliul Județean Călărași și Direcția de Sănătate Publică din Călărași, pentru transmiterea terenului în suprafață de 2.040,88 mp, se menționează că unitatea administrativ teritorială Călărași, prin Consiliul Județean, realizează lucrări de drumuri, lucrări necesare asigurării cu utilități și dotări tehnico-edilitare a construcțiilor de locuințe.

 

 

 

Direcția deComunicare

Citeste restul postarii »

Municipiul Călărași -Hala de legume a Pieței Mari are șanse mari să fie demolată

24.03.2017 postat

Zvonurile care au pus pe gânduri micii vânzători de legume -fructe din Piața Mare a Municipiului Călărași par să se confirme. Managerul Municipiului Călărași -Deculescu Valentin, ne-a confirmat că este bugetată în acest an de către Primăria Călărași demolarea integrală a halei de tablă , dar și a construcțiilor din spatele pieței -începând cu administrația piețelor până la fosta sifonerie și evident reconstrucția. Comercianții de legume fructe vor fi mutați în interiorul halei de carne până la darea în folosință a noii piețe. Valentin Deculescu a menționat că se dorește ca să se reducă suprafața acoperită la 50% a pieței, nepopulate decât sporadic și să se mărească parcarea, cu o arhitectură îmbunătățită. E posibil ca să se revitalizeze și sectorul de carne din interior, aflat cam în stop cardiac la Piața Mare, pensionarii din zonă cumpărând preponderent carne de găină și curcan de la magazinele de pe laturile externe piațetei de carne. 

Citeste restul postarii »

Conferinţă de amploare la Călăraşi organizată pe tema Zilei Mondiale a Apei de ECOAQUA S.A. CĂLĂRAŞI şi ADI ECOAQUA CĂLĂRAŞI

23.03.2017 postat

Evenimentul organizat miercuri, 21 martie 2017, în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Călăraşi de ECOAQUA S.A. CĂLĂRAŞI şi ADI ECOAQUA CĂLĂRAŞI a reunit o serie de personalităţi în domeniul exploatării sistemelor de apă, precum şi o serie de invitaţi de decizie din administraţia centrală şi locală. Printre personalităţi s-au numărat dl. Catalin Gheran - Director General - Direcţia Generală Programe Europene Infrastructura Mare în cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice, Fondurilor Europene, Dl. Gabriel Racoviţeanu –Profesor univ. dc.ing. UTC Bucuresti : “Tendinţe moderne în dezvoltarea sitemelor de alimentare cu apă şi canalizare”, senatorul Răducu Filipescu, Vasile Iliuţă -preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, primarul municipiului Călăraşi -Daniel Ştefan Drăgulin, primari din arealul de operare al Ecoaqua SA, diverse personalităţi, precum şi conducerea, dar şi oameni din bordul de lucru al Ecoaqua SA şi ADI Ecoaqua SA Călăraşi -Cezar Neagu -director Ecoaqua SA, Drăgulin Alin-director Adi Ecoaqua, Ionuţ Groapă-director tehnic ADI Ecoaqua. Foarte minunţios organizat evenimentul a avut o arie largă de prezentare, de la tematica sub auspiciul căreia s-a derulat evenimentul "Ziua Mondială a Apei" cu titlul "Apa -miraculoasa bogăţie" în care elevi de la diverse şcoli şi licee din Călăraşi au avut expoziţii de pictură despre reprezentarea idealistică a acestui eveniment sub forma unor picturi şi desene, dar şi de prezentări de echipamente de măsurare a parametrilor apei potabile sau utilaje ale diverşilor invitaţi din rândul unor agenţi economic de profil. Senatorul Filipescu Răducu a avut o propunere de a iniţia un proiect legislativ, care să ducă TVA la 0 Lei pentru populaţie la apa potabilă. Vasile Iliuţă -preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi a lăudat iniţiativa organizatorilor şi s-a arătat optimist pentru direcţia de dezvoltare a Ecoaqua SA. Primarul Drăgulin Daniel a menţionat că municipiul Călăraşi este cel mai mare acţionar, iar după proiectul recent încheiat se gândeşte la un alt proiect pentru preluare ape pluviale în zone deficitare ale municipiului. Daniel Drăgulin a lăudat echipa lui Cezar Neagu.
Directorul Cezar Neagu nu a uitat contribuţia directorului Iorgovici Claudiu care a startat ultimul program de modernizare a sistemului din Călăraşi.
Tematica a cuprins pe lângă Conferinţa evenimentului inaugurarea Centrului ECOAQUA de Informare si Relatii cu Publicul din str. Nicolae Titulescu, bloc D2,scara 2, Parter, vizite la Statia de tratare si Statia de epurare, o sesiune de sustinere a referatelor si premierea celui mai votat desen al elevilor.

Radu Emanuel

ZIUA MONDIALA A APEI
“APA - MIRACULOASA BOGATIE”

AGENDA Conferintei CALARASI

22.03.2017 ora 10.00 – 11 ,30 - prezentari:
- Dl Cezar Neagu –Director general ECOAQUA SA , Cuvant de deschidere si descriere evenimente, informare privind finalizarea POS – Mediu (rezultate)
- Dl. Catalin Gheran - Director General - Directia Generala Programe Europene Infrastructura Mare in cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice, Fondurilor Europene,
- Dl. Gabriel Racoviteanu –Profesor univ. dc.ing. UTC Bucuresti : “Tendinte moderne in dezvoltarea sitemelor de alimentare cu apa si canalizare”
- Dl. Ionut Groapa - director tehnic ADI ECOAQUA - Prezentare investitii propuse in programul POIM pentru Reabilitarea sistemelor de apa si canalizare din aria de operare a ECOAQUA SA Calarasi
22.03.2017 ora 11.30 – 11 ,45 – Pauza cafea
22.03.2017 ora 11.45– 13 ,00 - Prezentari
- Dl. Ionut Groapa - director tehnic ADI ECOAQUA - Lansarea website-ului
- Dl. Gheorghe Boeru, presedinte ROMAIR Consulting - prezentare POIM
- Dl. Agrigoroae Razvan , reprezentant VESTRA SA,Grupul ELSACO – “Camine de contorizare supraterane complet echipate “
- Dl. Mihai Nache, reprezentant, HACH LANGHE –“Aparatura analize fizico chimice ale apei”
- Dl. Leonard Stroe, Sales Manager Water Utility, GRUNDFOS - Statii de Pompare Apa Uzata “
22.03.2017 ora 13.00– 13 ,10 - Pauza
22.03.2017 ora 13 ,00 – Oficialitatile vor participa la inaugurarea Centrului ECOAQUA de Informare si Relatii cu Publicul din str. Nicolae Titulescu, bloc D2,scara 2, Parter
22.03.2017 ora 13,10 – 14.15 – Studentii vor vizita Statia de tratare si Statia de epurare
22.03.2017 ora 13.10– 13 ,45 - Elevii vor participa la o sesiune de sustinere a referatelor si la premierea celui mai votat desen
22.03.2017 ora 14,00 – 14 ,30 – Elevii vor vizita Statia de tratare

Citeste restul postarii »

Gafă sau Cadou politic incredibil oferit de PSD către PNL la Călărași?!

13.03.2017 postat

Mai mare cadou politic pe capul PNL Călărași de la PSD, prin ministrul social democrat al Sănătății și senatoarea PSD Călărași Roxana Pațurcă, nici că se putea! O pleașcă politică cu amânarea declasificării Spitalului Județean de Urgență Călărași pe barba ministrului Sănătății, nici că se putea mai mult pentru liderul PNL Călărași - Vasile Iliuță - președintele Consiliului Județean.

Aici judecăm strict  din punct de vedere politic. În loc să aștepte o decizie de declasificare a SJUC și președintele Vasile Iliuță cu PNL Călărași să-și pună cenușă în cap, la pachet cu senatorul PNL Răducu Filipescu, pe timpul căruia, ca președinte de CJ s-a declanșat procedura de declasificare, onor echipa PSD face un CADOU POLITIC INCREDIBIL catre PNL Calarasi. Inca sa functioneze USL-ul?

Cert  este că președintele Vasile Iliuță mai agață la butonieră (era să zic un ministru și un senatoare PSD)  încă o victorie politică . Rămâne omul neșifonat de declasificarea spitalului, ba poate și cu manager de la el din partid...desigur o competență profesională, poate și apolitică ș.a.m.d. Și a trecut Crăciunul!  

Citeste restul postarii »

,,Cărăușul” de cannabis era din Călărași? Ai noștri prea săraci pentru doze...

12.03.2017 postat

Aparent un comunicat fără noimă, fiind prins în flagrant un comerciant de cannabis, bucureștean pe   raza Bucureștiului...de polițiști din Călărași cu forțele de elită de la vârful poliției călărășene și IGPR. Dar cu un ,,kil” și ceva de cannabis acăsică. Bon !  Ce nu se spune este cum intră probabil pe filiera bulgară ,,verdeața” și cum ajunge în capitală, în cluburi, marfa, pentru că ai noștri călărășeni sunt săraci la buzunar, cu unele excepții care ,,sug" la buzunarul lui tăticu` și o trag pe trompă cu etnobotanica! Ne amintim când erau , la legal , magazinele de etnobotanice, inlcusiv în buricul orașului -pe strada București magazinul de etnobotanice.

E CLAR CĂ S-A MERS PE UN FIR, DAR NU AU REUȘIT SĂ INTERCEPTEZE ,,CĂRĂUȘUL” DE CANNABIS...DIN CĂLĂRAȘI!

Și nici nu va fi prea ușor, că nu se uită probabil chiar sub năsucul lor. Bunăoară  sunt ieșiți din sistem care știu șmenul cum să se ferească de interceptări, cu telefoane de tip vechi, care activează pe la firme de transport...nu de curierat, ci care nu sunt controlate ușor tocmai că sunt avizate să care ,,valori ” , cu fund dublu la mașini, cu antemergători de șase (lasă mașinile acasă și merg cu ale colegilor/partenerilor), că doar curierii au picat de multe ori că le miroase coletul urât ș.a.m.d.

Băieți din ăștia, ieșiți din sistem se mișcă liber, printre ,,protejați” interlopi care își returnează valorile la început de an și caută să ,,investească” rapid prin astfel de cărăuși cu pile prin sistem. Ne amintim cum au ieșit brusc un fum de pe platforma siderurgică când se tăia fier la capul gol, pe zona neutră, la pont, când s-au devoalat brusc niște afaceri, apoi liniște. Schimbă mașinile des, cumpără apartamente, de te miri cum unul cu câteva milioane salariu , și o pensioară de ieșit din sistem își permite... 

Mai jos comunicatul oficial ...care lasă doar loc de speculații... 

foto IPJ Calarasi

,,REŢINUT PENTRU TRAFIC DE DROGURI

Un  bărbat, din Bucureşti, a fost surprins în flagrant delict de poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi de procurorii D.I.I.C.O.T. din Călăraşi, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, în timp ce comercializa droguri. Cel în cauză a fost reţinut.

 

Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Călăraşi, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – B.T. Călăraşi, cercetează un bărbat, din Bucureşti, bănuit de trafic de droguri de risc.

 

Acesta a fost surprins în flagrant delict, la data de 8 martie a.c., în timp ce comercializa droguri de risc, într-un cartier din Bucureşti.

 

De asemenea, la locuinţa bărbatului a fost efectuată o percheziţie, fiind ridicate 1.164 g. de cannabis.

 

Cel în cauză a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arest Preveniv al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi, urmând ca, în cursul zilei de astăzi, să fie prezentat Tribunalului Călăraşi, cu propunere de arestare preventivă.

 

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române ”

Citeste restul postarii »

A trecut un ministru pe la Călărași - doctorii vin tot de la Silistra cu feribotul

10.03.2017 postat
Nimic impresionant -vizite de miniștri, dar doctorii bulgari vin tot cu bacul de la Silistra să acopere penuria de medici din Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi. Vorbele nu tin loc de medici! A venit un ministru în vizită - mult tam-tam, share pe facebook. Între timp Vasile Iliuță a adus RMN-ul la Călărași. E un fapt real, notabil. Dacă ministrul Sănătății venea la Călărași cu 10 medici care să semneze că rămân la SJU Călărași -jos pălăria. Sigur...urmează ! În curând...din Silistra! Noroc că e Silistra aproape și s-a spart podul de gheață peste Dunăre și circulă bacul și feribotul. Spitalul are nevoie de medici, nu de periuțe de la orice nivel. Noul manager al Spitalului judetean ar trebui sa faca workshop pentru medici la Calarasi de cateva ori pe luna pana o sa reuseasca sa  ,,lipeasca” cativa doctori de spital.
Intre timp, la Calarasi, vin medici specialisti la clinici private, in echipa cu medici privati s.a.m.d. 
Și cineva să cumpere o siguranță fuzibilă la liftul ăla ! 
foto: blocurile din  Silistra pe timp de ceață ! 
Citeste restul postarii »

7 piei de vulpe confiscate de la braconieri din Dragoş Vodă şi Dor Mărunt

9.03.2017 postat

 


Poliţiştii din Călăraşi, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, au ridicat 6 arme deţinute ilegal, peste 700 de cartușe, 4 trofee de căprior  şi 7 piei de vulpe în urma a 2 percheziții efectuate, în ziua de 17 februarie a.c., la  persoane bănuite de braconaj cinegetic şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

 La data de 17 februarie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Călăraşi au efectuat 2 percheziţii în comunele Dragoş Vodă şi Dor Mărunt, la persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de braconaj cinegetic şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

 Din cercetări a reieșit că începând cu luna septembrie  a anului trecut, persoanele în cauză, deţinători autorizaţi de arme de vânătoare, ar fi efectuat mai multe acte de braconaj cinegetic pe fonduri de vânătoare din Călăraşi.

 În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat au ridicat 6 arme deţinute ilegal, peste 700 de cartușe, 4 trofee de căprior şi 7 piei de vulpe. De asemenea, au fost ridicate diverse cantităţi de pulbere şi muniţie (alice), deţinute ilegal, în scopul producerii de cartuşe de vânătoare.

 2 mandate de aducere au fost puse în aplicare, cei vizați fiind audiați la sediul poliţiei.

 În ziua de 6 martie a.c. poliţiştii specializaţi în arme, explozivi şi substanţe periculoase, au probat activitatea infracţională a celor doi bănuiţi de săvârşirea faptelor. Faţă de unul din bărbaţi poliţiştii au luat măsura reţinerii pentru 24 de ore , acesta fiind depus în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv Călăraşi.

 Bărbatul  a fost prezentat Judecătoriei Lehliu-Gară care a dispus faţă de acesta măsura controului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Celor doi, oamenii legii le-au anulat dreptului de port şi folosire a armei şi li s-au retras permisele de  port- armă.

 Polițiștii continuă cercetările, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive şi braconaj cinegetic.

Citeste restul postarii »

Caz revoltator - Din cauza vecinilor o profesoară stă cu apa șiroind din tavan

3.03.2017 postat

Din cauza vecinilor rauvoitori si scarbosi, dar si a unui expert care taraganeaza expertiza o profesoara de inalta calitate morala, sta de luni bune cu tavanul mustind de apa si mucegaiul care a innegrit tavanul apartamentului de la ultimul etaj. Dupa ce vara trecuta si-a reparat acoperisul, cu imprumut greu la banca la care va plati ani buni, cu firma autorizata, niste scarbe de vecini - nu pot numi altfel animalele cu chip de om, s-au urcat in lipsa cadrului didactic si i-au smuls efectiv cartonul pus din bani munciti greu si cu noduri. O alta jena de om, care se numeste ,,expert`` ( o fi adevarat ca unii i-au spaga la expertize? via DNA) taraganeaza de luni bune o expertiza, in timp de amarata de profesoara se chinuie cu antibiotice sa supravietuiasca de la diverse episoade de raceala, singura, fara sot, fara vreun suport, cu vecinii ca niste javre care se agata de o femeie fara aparare sa-i faca rau. Cu apa curgand de la ploaie in cap, la ultimul etaj, cu celofane pe jos, cu sifonierul umflat de umiditate, cu toata instalatia electrica facuta varza de scurtcircuite, cadrul didactic se chinuie sa supravietuiasca, sperand in dreptatea justitiei calarasene. 

Citeste restul postarii »

Sărbătoarea tradițiilor a continuat în proiectul „ Tradiții și basme românești”

2.03.2017 postat

...” al Centrului Cultural Județean Călărași,

și în zilele de 25 și 27 februarie.

 

25 februarie  – Acțiunea s-a desfășurat în județ, în comuna Dragoș Vodă, prin rememorarea tradițiilor de Dragobete, concretizată în expoziție cu fotografii despre această sărbătoare; expoziție cu obiecte vechi folosite în treburile gospodărești sau la câmp; program artistic susținut de dansatori din Ansamblul „ Bărăganul” și elevi de la Școala gimnazială nr.1 Dragoș Vodă - Ansamblurile „ Voiniceii” și „Grâușor de Bărăgan”.

Expoziția de obiecte vechi a fost completată de prezentarea unui obiect din colecția de etnografie, obiect vechi folosit de bătrânii satului în trecut, prezentare susținută de Muzeul Dunării de Jos Călărași.

Am avut invitați: preotul paroh al Parohiei „Sfinții Constantin și Elena” Dragoș Vodă, pentru a vorbi copiilor despre Lăsatul secului și postul Paștelui; bătrâne din sat cu plăcinte, conform obiceiului.

Ni s-au alăturat grupul de copii cu măști specifice și costume tradiționale, pregătiți de Palatul Copiilor Călărași, cu dansuri și strigături specifice obiceiurilor de primăvară.

Parteneri : Școala Gimnazială nr.1 Dragoș Vodă, Primăria Dragoș Vodă, Parohia „Sfinții Constantin și Elena” Dragoș Vodă, Palatul Copiilor Călărași.

 

 

27 februarie - ultima zi a proiectului a purtat un grup de elevi călărășeni, de la diferite școli din oraș și județ, pregătiți de Palatul Copiilor, la Festivalul internațional „Ziua Cucilor”/ Brănești, unde au reprezentat județul Călărași, alături de grupuri din țară și din străinătate (Serbia, Bulgaria).       

Citeste restul postarii »

Spectrul declasificării Spitalului Județean de Urgență Călărași sperie medicii care stau cu ochii pe Vasile Iliuță

2.03.2017 postat

 FOTO -SPITALUL DIN LEHLIU GARA

În curând un spital judetean de urgenta declasificat pe aceeasi treapta cu cel orasenesc din Lehliu Gara? Va fi preluat Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi de la bugetul Consiliului Judetean la bugetul Primăriei Călărași? O sa ajungem ca pe timpul lui Ceausescu, cand calarasenii se duceau sa cumpere salam de la Slobozia? 

Puținii medici care au mai rămas prin Spitalul Județean Călărași sunt speriați și contrariați de iminenta declasificare a spitalului, cam singură din țară și posibilitatea arondării la Slobozia. Sub rezerva anonimatului, unul din medicii care lucrează în flux continuu –dimineața în spital și până seara târziu în cabinetul medical individual, ne-a spus că toți ochii se îndreaptă spre președintele Consiliului Judetean Vasile Iliuță,  care pare să nu aibă putere în fața unei necesități de a aduce doctori în spital. Anesteziști, nefrolog  ș.a.m.d.

 1. De ce dacă medicii bulgari din Silistra sunt mulțumiți că vin la Călărași și câștigă bani la vecini nu sunt stimulați să vină cu o echipă mult mai complexă de medici din Silistra pentru 2 zile, de exemplu, în care să lucreze cu programări in flux continuu? O sugestie bună!
 2. Dacă sunt medici care pun inimă și vorbesc cu colegi medici din centre universitare, de ce nu sunt luați de mână de conducerea care are și decizia să facă propuneri la medici să-i atragă la Călărași? Se spune că a existat această sugestie la urechea președintelui CJ. Are alti sfatuitori?
 3. De ce se așteaptă atât de mult și nu sunt consultați și medicii care au un cuvânt de spus și pot aduce alți medici spre Călărași?
 4. Medicii nu au timp și nici chef să fie bulversați de la activitatea lor cu diverse organizări unde nu li se cere părerea.  Ei sunt interesați de pacienți, de un climat de lucru pozitiv de muncă, de condiții, de numărul de paturi alocat  pe secție. Unii medici au și ei probleme de sănătate, nu sunt veșnici și abia fac față afluxului de pacienți, documente de întocmit ș.a.m.d.
 5. Dacă sunt semnale că se va pierde procesul pentru lipsa de conformare a SJUC (știută de ani buni, și tot lăsată baltă de manageri), de ce se lălăie acțiunea de racolare a medicilor ?

 

 

Citeste restul postarii »

Raport exploziv despre Centrul Cultural Judetean Calarasi

2.03.2017 postat


Unraport exploziv despre Centrul Cultural Judetean Calarasi  a fost prezentat consilierilor in ultima sedinta a Consiliului Judetean Calarasi. Acuzele extrem de grave din acest raport au la baza o analiza a unei comisii de specialisti a CJ, care sigur va fi contestata, dar care va ajunge si la organele competente care se vor pronunta asupra constatarilor comisiei.  Daca va rezista acest raport in fata organelor de ancheta ramane de vazut, la fel si implicatiile care se vor disjunge vor apare in curand .  Mai multe detalii despre raport pot fi accesate la Consiliul Judetean Calarasi sau Centrul Cultural Judetean

 

RAPORT

PRIVIND ANALIZAREA ACTIVITATII

                                     CENTRULUI CULTURAL JUDETEAN CALARASI

 

 

 

In baza Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Calarasi nr.182/09.02.2017, a fost constituita o comisie formata din specialisti din cadrul Consiliului Judetean Calarasi pentru analizarea activitatii Centrului Cultural Judetean Calarasi in perioda anilor 2013-2016.

................................................

6. Din discutiile purtate cu angajatii Centrului Cultural a rezultat ca atat climatul cat si cultura organizationala au fost afectate grav in ultimii ani intrucat:

            - nu s-a actionat corespunzator cu privire la realizarea obiectivelor institutionale, activitatea proprie fiind axata mai mult pe activitati externe (externalizarea excesiva a serviciilor), in defavoarea activitatilor interne, atitudine care nu incurajeaza dezvoltarea propriilor talente. De altfel, s-a cheltuit foarte mult pe spectacolele externalizate comparativ cu bugetarea activitatilor proprii ;

            - conducerea Centrului Cultural nu avea in vedere problemele ridicate de personalul propriu, desi asculta propunerile acestora;

            - la spectacolele a caror organizare a fost externalizata angajatii Centrului Cultural erau pusi, prin note interne de serviciu, sa execute anumite activitati (vanzare de bilete, control acces, plasare, garderoba etc.) prevazute in sarcina furnizorului de servicii, conform contractelor incheiate;

            - conducerea nu lua in seama informarile propriului personal care, in urma receptiei anumitor evenimente, a identificat unele nereguli in activitatea furnizorului de servicii;

            - climatul organizational s-a alterat dupa externalizarea unor servicii catre Mix Music Show SRL, persoane din conducerea acestei societati implicandu-se in activitatea Centrului Cultural, uneori chiar dand sarcini personalului Centrului;

            - in timp, Centrul Cultural s-a transformat din institutie de cultura in institutie de spectacole;

- nu se respecta fisele de post, fiind persoane care lucreaza in alte compartimente si desfasoara alte activitati decat cele prevazute in fisa de post;

-  (...............................................................................................................................................);

 

 7. Managerul Centrului Cultural Judetean Calarasi, in data de 16.12.2016 a solicitat Presedintelui Consiliului Judetean Calarasi, printr-o nota scrisa, aprobarea efectuarii concediului de odihna, incepand cu 19.12.2016, concediu aprobat in data de 23.12.2016.

            La data de 27.12.2016, managerul Centrului solicita Consiliului Judetean si nu Presedintelui Consiliului Judetean, „retragerea” cererii de concediu din 16.12.2016, solicitare care nu a fost aprobata.

            Totodata la nivelul Centrului Cultural s-a intocmit dispozitia managerului nr.40/23.12.2016, prin care in perioada 23.12.2016-06.01.2017 „ atributiile privind conducerea, organizarea, si functionarea Centrului Cultural Judetean Calarasi vor fi preluate de d-na Ursu Dorina, director adjunct (economic)”, pe care d-na Jipa Penelopa Alina, managerul Centrului Cultural la aceea data, nu a semnat-o.

            In aceste conditii, pe perioada in care se afla in concediu de odihna, d-na Jipa Penelopa Alina a semnat mai multe documente pentru plata unor furnizori ( in valoare totala de 641.793,37 lei), precum si alte documente interne.

 

            8. Au fost identificate situatii in care nu s-au respectat normele privind circuitul documentelor intre compartimentele din cadrul Centrului Cultural, precum si in comunicarea institutionala cu alte unitati. Astfel, au fost identificate documente fara numar de inregistrare, nedatate si fara antet, de unde rezulta modul de lucru deficitar al personalului Centrului Cultural.

            In anul 2014, managerul Jipa Alina Penelopa, a intocmit acelasi document, respectiv „Calendar orientativ al Programelor si Proiectelor Culturale conform Strategiei culturale a Consiliului Judetean Calarasi” in 3 exemplare, fara numar si nedatate, aprobate de presedintele Consiliului Judetean Calarasi, ing. Raducu George Filipescu, care ar fi trebuit sa constituie anexe la hotararile consiliului judetean prin care se aproba bugetul Centrului Cultural. In primul exemplar unele proiecte figurau cu buget 0, iar in celelalte exemplare sunt bugetate (in al 2-lea cu 320.000 lei si in al 3-lea cu 638.000 lei).

            Totodata, verificand registrele de intrare-iesire ale Centrului Cultural din perioada anilor 2014-2016 au fost gasite foarte multe numere de inregistrare libere, in prezent barate, de unde rezulta ca era posibila antedatarea documentelor.

 

            9. Centrul Cultural Judetean Calarasi a achizitionat,fara respectarea cadrului legal, flori pentru laureatii festivalului „Flori de mai”, in valoare totala de 750 lei, conform facturii nr.662/02.04.2015, contrar prevederilor contractului subsecvent nr.662/02.04.2015, unde se mentiona faptul ca forile pentru festival sunt asigurate de compania Mix Music Shou S.R.L.

 

            10. Organigrama și statul de funcții curente  sunt rezultatul  preluarii personalului Direcţiei Judeţene de Administare a Domeniului Public si Privat al Judetului Călăraşi si reflectă discrepante  in ceea ce priveste încadrarea salariaților pe funcții. Astfel, pe aceeasi structura a fișei de post, la personalul inițial al Centrului  intâlnim denumirea de „referent”, iar la personalul preluat  intâlnim  denumirea de „consilier”.

              Organigrama existentă conține structuri care nu mai aparțin institituției,  care au trecut in administrarea altor persoane juridice (ex. Centrul de afaceri), ceea ce duce la existenta unui stat de funcții necorelat cu realitatea. Astfel, salariati incadrati pe un anumit compartiment, isi desfasoara activitatea in alta zona a Centrului.

              Organigrama și statul de funcții ale Centrului nu sunt structurate pe nevoi identificate, iar repartizarea angajaților pe compartimente,  nu este realizata, astfel incat angajatii nu au atribuții bine definite, coroborate cu scopul si obiectivele unei instituții de cultură.

       

11. Concursul de validare in functia de manager s-a bazat inca de la inceput pe un plagiat. Doamna Alina Jipa a fost validata in functia de manager in baza unei lucrari identice si copiata intergral dupa cea a managerului anterior, Radu Dinulescu (atasam cele doua proiecte )

 

III. PROPUNERI

1. Reorganizarea Centrului Cultural Judetean Calarasi pentru eficientizarea  activitatilor si realizarea obiectivelor pentru care a fost infiintat.

2. Sesizarea/informarea (după caz) organelor competente pentru constatarile de la capitolul II, punctele 5,6,7,8,11.

3. Managerul Centrului Cultural Judetean Calarasi va dispune constituirea unei comisii de cercetare a celor constatate la capitolul II, pct.9.

Prezentul raport a fost intocmit in 3 exemplare din care :

       -  unul ramane la cabinetul Presedintelui Consiliului Judetean Calarasi;

       -  unul se inainteaza Consiliului Judetean Calarasi;

       -  unul ramane la Centrul Cultural Judetean Calarasi.

             

   Comisia:                                                               Manager interimar    

1.Bebereche Valeriu                                                  Centrul Cultural judetean

                                                                               Calarasi

2.Neagu Elisabeta                                                          Grosu Izabela

           

 3.Pipos Maranda

 

 4.Gheorghe Ioan

 

 5.Baicu Emanuela

 

 6.Poenaru Claudiu

 

 

 

Citeste restul postarii »

196 burse școlare vor fi acordate din bugetul municipiului Călărași

21.02.2017 postat

196 burse școlare vor fi acordate din bugetul municipiului Călărași în cadrul unui proiect inițiat de 4 consilieri locali. Inițiatorii proiectului sunt consilierii locali: Camelia Croitoru, Denisa-Carmen Ciulinaru, Gheorghe Stoian și Ionel Oprea.

 

In municipiul Calarasi sunt școlarizați 9834 elevi in invatamantul preuniversitar,cursuri cu frecventa,astfel :

-2939 elevi ,nivel primar;

-2571 elevi,nivel gimnazial;

-4324 elevi,nivel liceal

          Cuantumul burselor scolare este de 2 %,ceea ce reprezinta 196 de burse .

 

  Din bugetul local va trebui alocata suma de 176.400  lei pentru perioada februarie-iunie 2017 si septembrie-decembrie 2017, reprezentand 98.000 lei primul semestru (februarie-iunie 2017) si 78.400 lei al doilea semestru(septembrie-decembrie 2017).

                In conformitate cu prevederile art.39 alin (1) , alin (2) lit.a) si d),alin.(6) lit. a),pct.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia locala ,republicata ,cu modificările si completările ulterioare ,prin care Consiliul Local are atributii privind gestionarea serviciilor furnizate catrecetateni si asigura,potrivit competentelor sale si in conditiile legii ,cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educatia.

EXPUNERE DE MOTIVE

 

          In temeiul art.45 pct.6 din Legea 215/2001,privind administratiapublicalocala,republicata ,cu modificarilesicompletarileulterioare,incalitate de consilierlocal,propunspredezbateresiaprobare  ,Proiectul de Hotarareprivind acordarea burselor de ajutor social,burselor de  performanta,burselor de merit si burselor de studiu pentru elevii din invatamantul preuniversitar (primar,gimnazial,liceal si profesional) de la cursurile cu frecventa din municipiul Calarasi in perioada februarie-iunie 2017 si septembrie-decembrie 2017.

Avand in vedere prevederile art.82 alin (1) si (2) ,precum si art.105 alin (2),lit.d din Legea EducatieiNationale nr.1/2011,care prevadurmatoarele:

 

Art.82

„(1)  Elevii de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de performanta,de burse de merit,de burse de studiu si de burse de ajutor social.

 (2)  Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si numarul acestora se stabilesc anual prin hotarare a consiliului local,respectiv a consiliului judetean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.”

Art.105

(2)  Finantarea complementara se asigura din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale de care apartinunitatile de invatamant preuniversitar,din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata,pentru urmatoarele categorii de cheltuieli:

d) cheltuieli cu bursele elevilor.”

 

 

Art.36

„(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:

a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;

d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;

(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

1. educaţia; ”

          Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului  Calarasi ,aferent anului 2017,din fondurile prevăzute la capitolul –BURSE.

          Prezenta hotărâre intra in vigoare dupa adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Calarasi,aferent anului 2017.

 

 

Inițiatori proiect,

Consilieri locali:

Camelia Croitoru

Gheorghe Stoian

Denisa-Carmen Ciulinaru

Ionel Oprea

 

 

 

 

Citeste restul postarii »

Sondaj cu privire la mobilitatea urbană a locuitorilor din municipiului Călărași

20.02.2017 postat

Primăria Municipiului Călărași anunță realizarea„Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Călărași" – document strategicmenit sa planifice în mod durabil satisfacerea nevoilor de mobilitate ale locuitorilor și sectorului economic, din oras și împrejurimi.

 

În vederea elaborării studiului, în perioada următoare, se va desfășura un sondaj de opinie în rândul populației municipiului Călărași, prin aplicarea unor chestionare.

 

Întrucât completarea acestorase va realiza la domiciliul persoanei, Primăria Municipiului Călărași roagă cetățenii orașului să sprijine acest demers și să colaboreze în vederea  furnizării datelor. Întrebările fac referire, în special,  la modalitatea de deplasare în interiorul localității.

 

Chestionarul poate fi completat în maxim 15 minute și reprezintă o componentă importantă a viitorului studiu – element fundamental pentru  pregătirea de către Primărie a proiectelor adresate dezvoltarii urbane a municipiului.

 

 

Vă mulțumim anticipat!

 

 

 

BIROUL DE PRESĂ

Citeste restul postarii »