Impartaseste cu Social Media

Impartaseste cu Social Media

Proiect de Monografie Economico-Militară a Judeţului Călăraşi

20.08.2020 postat

 

 

 

Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Călăraşi, prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Călăraşi sub nr. 11830 din 21.07.2020, solicită aprobarea proiectului Monografiei Economico-Militare a Judeţului Călăraşi, conform prevederilor actelor normative incidente.

În consecinţă, solicit adoptarea unei hotărâri prin care Consiliul Judeţean Călăraşi să aprobe proiectul Monografiei Economico-Militare a Judeţului Călăraşi, document cu caracter de informaţie clasificată, elaborat în comun cu Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Călăraşi, urmând a se comunica respectivul document numai instituţiilor abilitate în acest sens.

În baza prevederilor legale în vigoare, proiectul Monografiei economico-militare a judeţului se întocmeşte o dată la 4 ani, actuala formă a acesteia fiind aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 70 din 31.05.2016.

În calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi ale art. 48 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi, supun prezentul proiect de hotărâre dezbaterii şi votului consilierilor judeţeni.

 

PREŞEDINTE,

ec. Vasile ILIUȚĂ